Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi en voi vain hakea ​tietoa Googlesta?

Voit hakea, mutta siinä on muutama ongelma – ensinnäkään tieto ei ole aina luotettavaa, eikä tarkistettua. Toiseksi – yleisesti Google ja muut hakukoneet perustuvat sanoihin, ja samoille asioille on usein käytössä eri sanoja, jolloin on vaikea kattavasti löytää keskeiset hakutulokset. Kolmanneksi – Hakukoneet ovat maailmanlaajuisia, kun tämä palvelu taas on erityisesti alueellesi räätälöity.

 

Oirenavigaation läpikäyminen tu​ntuu vievän arvokasta aikaani, miksi käyttäisin aikaani siihen?

Oirenavigaation avulla et pelkästään löydä todennäköisesti sinulle sopivaa tietoa ja palvelua, vaan se auttaa sinua myös hahmottamaan ongelmaasi, ja saamaan siitä nykyaikaiseen parhaaseen tietoon perustuva näkemys. Tärkeää ei ole vain hakutulos vaan myös matka sinne!

 

Matkasta puheen ollen, miksi en voi ​​vain kävellä lähimpään mielenterveyspalveluun?

Sinua ei välttämättä siellä palvella. Tämä johtuu siitä, että eri palvelut soveltuvat erilaisiin mielenterveysongelmiin. Alueella on sovittu työnjaosta erilaisissa ongelmissa. Kaikki eivät hoida kaikkia. On tärkeää, että oikeat palvelut, ja informaatio kohtaisivat oikeat asiakkaat.

 

Millainen se työnja​ko on?

Työnjako perustuu muun muassa ongelman vakavuuteen. Lievät mielenterveyden häiriöt ovat hyvin yleisiä. Vakavammat häiriöt ovat harvinaisempia. Lievien häiriöiden hoito erikoissairaanhoidossa ruuhkauttaisi nopeasti järjestelmän. Lievissä häiriöissä hoito kolmannen sektorin palveluissa tai perusterveydenhuollon piirissä saattaa olla tehokkaampaa, koska syyt ja ratkaisut ovat useimmiten enemmän sidoksissa elinympäristöön mm. työhön ja perheeseen. Palveluiden porrastus on tärkeää sekä resurssien riittävyyden, että parhaan mahdollisen hoidon toteutumisen kannalta. Tässä palvelussa ongelmat on jaettu vaikeusasteen mukaan kuuteen portaaseen - lievimmästä (1) päivystystoimenpiteitä vaativaan (6).