Vastuukysymykset

Työnjakoon ​liittyvät linjaukset

Psykiatrian tulosyksikkö vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, ja nämä sivut ja niissä esitellyt linjaukset edustavat ensisijaisesti sen näkökulmaa.

Epätarkkuustek​ijät

Mielenterveystalon informaatio on tarkistettua ja asianmukaista, mutta se on yksittäisen sivujen käyttäjän kohdalla vain suuntaa-antavaa eikä korvaa mielenterveyden ammattilaisen arviota tai lääkärin antamaa diagnoosia, joka perustuu kliiniseen tilannearvioon. Sen takia HUS ei ole velvoitettu toimimaan yksittäisten potilaiden kohdalla sivustoissa mainittujen periaatteiden mukaan.

Hoitov​astuu

HUS ei ota hoitovastuuta näiden sivujen käyttäjistä, eli hoitovastuu säilyy aina hoitavalla taholla. Sivustot sisältävät tarkistettuja ja asianmukaisia linkkejä, joiden informaatiosta Mielenterveystalo ei kuitenkaan täyttä vastuuta ota, eikä niissä mainitut periaatteet velvoita hoitavaa tahoa.