Vastuukysymykset

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​Psykiatrian tulosyksikkö vastaa Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Mielenterveystalossa esitellyt linjaukset edustavat ensisijaisesti sen näkökulmaa.

Mielenterveystalo tarjoaa psykiatrian asiantuntijoiden tuottamaa tarkistettua ja luotettavaa tietoa. Tieto on yksittäisen käyttäjän kohdalla vain suuntaa-antavaa eikä korvaa mielenterveyden ammattilaisen arviota tai lääkärin antamaa diagnoosia, joka perustuu kliiniseen tilannearvioon.  

HUS ei ole velvoitettu toimimaan yksittäisten potilaiden kohdalla sivustoilla mainittujen periaatteiden mukaan.

Hoitov​astuu

HUS ei ota hoitovastuuta Mielenterveystalon käyttäjistä. Hoitovastuu säilyy aina hoitavalla taholla. Sivustot sisältävät tarkistettuja ja asianmukaisia linkkejä ulkopuolisiin lähteisiin ja muille verkkosivuille. Niiden informaatiosta Mielenterveystalo ei kuitenkaan ota täyttä vastuuta, eikä niissä mainitut periaatteet velvoita hoitavaa tahoa.