Tietoa palvelun saavutettavuudesta

Saavutettavuusseloste kertoo, miltä osin Mielenterveystalo.fi -palvelu on saavutettava.

Mielenterveystalo.fi-palvelu on kansallinen ja tarkoitettu kaikille suomalaisille. Palvelussa on kolme ikäkohdennettua portaalia. Aikuisten, Nuorten ja Lasten mielenterveystalot. Palvelu on avoin ja palvelee kansalaisia ja potilaita, sekä heidän läheisiään.

Lisäksi seloste koskee myös Mielenterveystalon ammattilaisten osiota.

Palvelu on HUS psykiatrian kehittämä ja ylläpitämä. Palvelun ylläpitoon ja jatkokehittämiseen osallistuvat sairaanhoitopiirit, kolmas sektori sekä kokemusasiantuntijat.

HUS psykiatria pyrkii takaamaan Mielenterveystalo.fi -palvelun saavutettavuuden lain edellyttämien vaatimusten mukaisesti, mutta vetoaa tällä hetkellä kohtuuttomaan rasitteeseen.

Lisätietoja:

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (Finlex)Kohtuuton rasite

Saavutettavuuden tila

Mielenterveystalo.fi ei täytä Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) version 2.1 määrittelemän vaatimuksia vielä.

Mielenterveystalo.fi vetoaa tällä hetkellä saavutettavuusmuutoksista koituvaan kohtuuttomaan rasitteeseen. Syynä on vanhan julkaisualustan uusiminen lähitulevaisuudessa, jonka vuoksi nykyisiin ratkaisuihin ei ole mielekästä tehdä suuria tai kalliita muutoksia.

Julkaisualustan valinta ja palvelun siirron aloitus on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2021 aikana. Sisällöt tullaan siirtämään usean vuoden siirtymänä saavutettavuus huomioiden.

Työ kohti saavutettavuutta on aloitettu niiltä osin, kun se on tässä vaiheessa järkevää. Uudet sisällöt on pyritty tuottamaan ymmärrettävästi ja Mielenterveystalon oman tuotannon videot on tekstitetty. Myös äänitteet ovat pääosin saatavilla myös tekstitiedostoina. Uudet tekstisisällöt on pyritty luomaan ymmärrettävään muotoon.

Anna palautetta ja auta meitä parantamaan sisällöllistä saavutettavuutta

Mielenterveystalo.fi -palvelun sisältöjä läpikäydään ja päivitetään jatkuvasti. Saavutettavuuteen on tulossa parannuksia, kun koko palvelun tekninen alusta uudistuu.

Jos huomaat esimerkiksi ei-tekstuaalisen sisällön, jolla ei ole asiaankuuluvaa tekstivastinetta tai videon, jolla ei tekstitystä tai muuta asiaankuuluvaa tekstivastinetta, jätäthän meille palautetta kyseisestä sisällöstä.

Jätä palautetta

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 3.9.2020.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 24.​9.2020.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia tähän palveluun ja sen saavutettavuuteen liittyen tästä linkistä tai info.epalvelut@hus.fi

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot


 ‭(Hidden)‬ style