F10-19.1 Päihteiden haittakäyttö

Päihteen haittakäytön asteinen diagnoosi tarkoittaa sitä, että käytöstä on aiheutunut haittaa tai riskiä terveydelle tai sosiaaliselle elämälle, mutta riippuvuutta päihteestä ei ole.

Hoito

Haittakäytöksi luokiteltu päihdeongelma on asteeltaan lievä (portaat 2-3). Joillakin haittakäyttö saattaa hoitua omakohtaisella päätöksellä ja työskentelyllä ilman hoitavaa tahoa. Olennaista on, että he ovat kiinnittäneet asiaan huomiota tai heidän huomiotaan siihen on kiinnitetty.

Raittiuden tukemiseksi on olemassa psykososiaalisia hoitomuotoja, kuten vertaistukiryhmiä, sekä biologisia hoitoja, kuten antabus. Haittakäyttöön ilman psykiatrista oheissairastamista (= mukana ei ole muita mielenterveysongelmia) on saatavissa tukea useiden näillä sivuilla olevien linkkien kautta. Alueellamme on tarjolla myös psykologisia hoitoja eri tahojen järjestäminä. Hankalissa oireissa A-klinikat ja terveyskeskukset tarjoavat myös biologisia hoitomuotoja.


 Tietoa verkossa​​​