F10-19.2 Päihderiippuvuus

Päihderiippuvuus tarkoittaa sitä, että päihteeseen on syntynyt niin suuri tarve, että sen käyttö tai hankkiminen on keskeisellä paikalla elämässä. Tietyn vaikutuksen saamiseksi saatetaan tarvita suurempaa päihdeannosta kuin aiemmin, päihdekäytön väliaikainen lopettaminen saattaa johtaa vieroitusoireisiin, ja päihdekäyttö jatkuu, vaikka siitä on jo aiheutunut selkeää haittaa terveydelle tai muulle elämälle.

Hoi​to

Riippuvuusoireyhtymä on haittakäyttöä vakavampi tilanne ja siihen useimmiten tarvitaan ulkopuolista apua (portaat 3-4). Riippuvuusoireyhtymään kuuluu usein psykiatrista oheissairastamista jonka hoitava taho pyrkii huomioimaan. Päihderiippuvuuteen on olemassa näyttöön perustuvia lääkehoitoja ja psykososiaalisia hoitoja, joita on sairaanhoitoalueilla hyvin tarjolla. Ensisijainen hoitopaikka päihderiippuvuudessa on perusterveydenhuollon tai sosiaalitoimen päihdeyksiköt. Kun mukana on psykiatrista oheissairastamista, nämä hoitotahot konsultoivat paikallista psykiatrian erikoissairaanhoitoa. Mikäli perussairautena on jokin vakava psykiatrinen sairaus, päähoitotaho on psykiatrian erikoissairaanhoito, joka konsultoi päihdehuollon yksikköjä.

 

 Tietoa verkossa