F10-19.3 Vieroitusoireet

Vieroitusoireet johtuvat useimmiten runsaan päihdekäytön lopettamisesta. Ne pitävät sisällään riippuen käytetystä päihteestä erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Psyykkisistä oireista tavallisimpia on ahdistuneisuus, masentuneisuus ja unihäiriöt.

Ho​ito

Vieroitusoireet ovat luonteeltaan ohimeneviä, mutta hankalina esiintyessään ne saattavat johtaa hoidontarpeeseen. Hoito kuuluu perusterveydenhuoltoon, eli terveyskeskuksille, selviämis- tai katkaisuasemille tai muille päihdeyksiköille. Mikäli mukana on vakavaa psykiatrista oirehdintaa, kuten esimerkiksi itsetuhoisuutta, psykiatrista erikoissairaanhoitoa yleensä konsultoidaan.

 

 Tietoa verkossa