F10-19.4 Delirium tremens

Delirium tremens on runsaan päihdekäytön lopettamiseen liittyvä hengenvaarallinen tila, jossa tajunnantaso vaihtelee ja potilas on usein sekava. Siihen liittyy usein erilaisia harha-aistimuksia, ja -ajatuksia. Myös levottomuus ja voimakas ahdistuneisuus ovat tavallisia. Fyysiset vieroitusoireiden kaltaiset oireet ovat tyypillisiä.

Hoit​o

Delirium tremens on hengenvaarallinen tilanne joka edellyttää päivystyksellistä toimintaa. Potilaan fyysistä tilaa seurataan, peruselintoiminnot turvataan ja häntä rauhoitetaan useimmiten lääkkein. Fyysisestä hengenvaarasta johtuen deliriumin hoito aloitetaan aina somaattisessa yksikössä, joka alueellamme tarkoittaa usein terveyskeskuksen päivystyspistettä.

 

 Tietoa verkossa