F10-19.5-9 Päihdepohjaiset mielenterveyden häiriöt

Nämä diagnoosit pitävät sisällään päihteiden aiheuttamia vakavia mielenterveyden häiriöitä.

 Tietoa verkossa