F20 Skitsofrenia

Kyseessä on useimmiten laaja-alaisesti ihmisen elämään vaikuttava sairaus, jossa painottuneina saattavat olla yllämainitut todellisuudentajun horjumiseen liittyvät oireet (positiiviset oireet), tai sitten tunne-elämän ja tahtomisen latistumiseen liittyvät oireet (negatiiviset oireet). Skitsofrenia vaikuttaa usein ihmisen kykyyn selvitä arkiaskareistaan ja sosiaalisesta kanssakäymisestä, josta johtuen erilaiset tuki- ja kuntoutustoimet ovat erityisen tärkeitä. Skitsofreniassa on useita erilaisia alatyyppejä riippuen siitä minkätyyppisiä oireita pääasiassa esiintyy. Tavallisimmat alatyypit ovat F20.0 paranoidinen, F20.1 hajanainen, F20.2 katatooninen sekä F20.3 erilaistumaton skitsofrenia.​

 Tietoa verkossa