F20-29 Psykoottiset häiriöt

 
Tämän ryhmän häiriöihin liittyy keskeisesti todellisuudentajun ajoittainen horjuminen, toisin sanoen ulkoisen tilanteen vääristynyt / harhainen tulkinta. Keskeisinä tämän ryhmän oireina pidetään aistiharhoja ja harhaluuloja, mutta myös muita ajattelutoiminnan häiriöitä esiintyy. Myös tunnetilojen asiaankuulumattomuus tai latistuminen on yleistä tässä häiriöryhmässä. Ryhmään kuuluvat skitsofrenia, harhaluuloisuushäiriö, skitso-affektiivinen häiriö, sekä niiden lyhytkestoiset tai epätyypilliset muodot.
 

Hoito

Psykoosin hoito on haasteellista, koska potilas usein näkee ja kokee tilanteensa hyvin erilaisena kuin lähipiiri tai hoitava taho. Potilas ei välttämättä ole ympäristönsä kanssa samaa mieltä hoidontarpeestaan. Tästä syystä hoidot joudutaan joskus aloittamaan ilman potilaan yhteistyötä. Tätä kutsutaan tahdosta riippumattomaksi hoidoksi.

Psykooseissa antipsykoottinen lääkehoito on keskeistä, ja se useimmiten tuo vointiin apua jo muutamassa päivässä, tai useimmiten ainakin muutaman viikon sisällä.

 

Valits​e diagnoosi:

 


 Tietoa verkossa​​​​
​​​​​​