F43.0 Akuutti stressireaktio

Kyseessä on nopeasti alkava ja nopeasti ohimenevä vaikea-asteinen oirehdinta, joka kehittyy oireettomalle henkilölle nopeasti reaktiona poikkeukselliseen stressiin. Oireet alkavat useimmiten muutamassa minuutissa stressaavasta tapahtumasta ja poistuvat muutaman tunnin tai päivän kuluessa. Stressitekijän täytyy olla poikkeuksellinen, kuten luonnonkatastrofi, vakava onnettomuus, rikoksen uhriksi joutuminen, oman kodin palaminen tai useita kuolemantapauksia lähipiirissä. Oireet alkavat usein "huumaantuneella" ololla, jossa tietoisuus ja huomiokyky voi olla kaventuneita. Henkilö ei välttämättä hahmota missä hän on tai mikä on aika. Hän saattaa vetäytyä omaan maailmaansa, tai harhailla päämäärättömästi.

Hoito

Hoidossa keskeistä on turvata fyysinen turvallisuus, eli hoitaa mahdolliset fyysiset vammat ja tarjota suojaa, sekä ravintoa, kunnes tila on mennyt ohi. Myös rauhoittavaa lääkettä saatetaan tarvita mikäli tilaan liittyy voimakasta kiihtymystä. Hoito kuuluu lähtökohtaisesti somaattista hoitoa tarjoaville yksiköille, ja perusterveydenhuollolle. Nykykäsityksen mukaan debriefing-toiminnan hyöty on kiistanalainen.​

 

 Tietoa verkossa​​​​