F44 Dissosiatiiviset häiriöt

Näissä tiloissa henkilön tietoisuuden erilaiset puolet – kuten tunteet, ajatukset, muistot eivät toimi normaalilla tavalla. Normaalitilanteessa henkilö kykenee integroimaan tietoisuutensa erilaiset puolet yhtenäiseksi minuuden kokemukseksi, mutta näissä häiriöissä osasia kokemuksesta puuttuu.

Dissosiaatiohäiriöihin kuuluvat dissosiatiivinen identiteettihäiriö, muistinmenetys, pakkovaellus, depersonalisaatiohäiriö, sekä sekamuotoinen dissosiaatiohäiriö.​

 

 Tietoa verkossa​​