F50.0 Laihuushäiriö (anorexia nervosa)

Laihuushäiriö (anorexia nervosa) on häiriö, jossa henkilö aiheuttaa ja ylläpitää itsellään tarkoituksellisesti nälkiintymistilaa. Henkilö pelkää painon nousua tai lihavaksi tulemista, vaikka saattaisikin olla alipainoinen. Laihuushäiriöön sisältyy ruumiinkuvan vääristymistä ja oman kehon paino ja muoto vaikuttavat kohtuuttomasti siihen minkälaiseksi henkilö kokee itsensä.

Anorexia nervosa alkaa usein nuoruusiässä tavanomaisen laihdutusyrityksen myötä, joka muuttuu pakonomaiseksi ja hallitsemattomaksi syömättömyydeksi. Laihuushäiriöön saattaa liittyä myös pakonomaista ja liiallista liikunnan harrastamista. Pitkittyessään häiriöön liittyy myös kuukautisten poisjääntiä ja osteopeniaa (luukatoa) sekä muita aliravitsemustilasta johtuvia sairauksia. Laihuushäiriöön liittyy usein samanaikaisesti myös muita psyykkisiä sairauksia kuten masennusta tai ahdistusta (esim. pakko-oireita).

Hoito

Hoidossa keskitytään ravitsemustilan korjaamiseen ja ravitsemusohjaukseen sekä häiriöön liittyvien psykologisten, perheperäisten sekä käyttäytymisongelmien tunnistamiseen ja hoitoon. Hyviä hoitotuloksia on saatu mm. kognitiivis-behavioraalisella psykoterapialla (CBT), interpersoonallisella psykoterapialla (IPT) sekä perheterapialla.

 

 Tietoa verkossa​​