F60.2 Epäsosiaalinen persoonallisuus

Häiriölle on ominaista yleisistä normeista piittaamaton toimintatapa. Käytökselle on ominaista välinpitämättömyys toisten oikeuksista ja kyvyttömyys tai haluttomuus huomioida toisia ihmisiä. Henkilö on impulsiivinen, vilpillinen ja helposti ärtyvä ja usein myös aggressiivinen syyllistyen toistuvasti lainrikkomuksiin eikä kadu tekojaan. Epäsosiaalinen ihminen näkee toimintansa syyt muualla kuin itsessään.

Epäsosiaalinen käytös alkaa jo ennen 15 vuoden ikää. Murrosiän jälkeen käytös tyypillisesti johtaa juridisiin seurauksiin, usein myös vankilatuomioihin. Tähän häiriöön liittyy usein myös päihteiden väärinkäyttöä.

Hoito
Tämä häiriö lievittyy usein iän sekä lähipiiristä ja yhteiskunnalta saadun palautteen myötä. Tutustuminen omiin taipumuksiin ja hankaluuksille altistavien tilanteiden välttely saattavat estää hankaluuksiin joutumista. Päihde-, mieliala- ja impulsiivisuusoireet saattavat edellyttää hoitosuhdetta ja usein myös lääkitystä.

 Tietoa verkossa​​