F60.4 Huomiohakuinen persoonallisuushäiriö

Huomionhakuisessa persoonallisuushäiriössä ominainen piirre on juuri pakonomainen huomion haku joka muokkaa henkilön käyttäytymistä eri tilanteissa. Henkilöt tuntevat olonsa epämiellyttäväksi, elleivät ole toisten huomion keskipisteenä. He kiinnittävät toisten huomiota pukeutumisella, eloisuudella, dramaattisuudella, flirttailevuudella tai hurmaavuudella. He saattavat olla epäasiallisesti seksuaalisesti vietteleviä ulkoasultaan tai käyttäytymiseltään.

Vaikka nämä henkilöt saattavat olla luovia, energisiä ja vaikuttaa avoimilta, usein lähellä olevat ihmiset väsyvät heidän itsekeskeiseen käyttäytymiseensä.


Henkilö kokee ihmissuhteensa läheisemmäksi kuin ne todellisuudessa ovat, ja hän on helposti toisten ihmisten ohjattavissa. Itsekeskeisyys, omien halujen tyydyttäminen, toisten laiminlyönti ja herkkä loukkaantuvuus ja jännityksen etsintä ovat myös tyypillisiä piirteitä.

Tavallisia oireita, joiden takia nämä henkilöt hakeutuvat hoitoon ovat masennusoireet, ihmissuhdeongelmat sekä usein selittämättömät fyysiset vaivat.

Hoito
Merkittäviä oireita aiheuttavassa tilanteessa luottamuksellinen hoitosuhde on hoidon lähtökohta. Masennusoireita hoidetaan oireenmukaisesti masennuslääkkeillä. Psykoterapiasta saattaa olla apua tutustumisessa näihin pitkäaikaisiin taipumuksiin, etenkin jos potilas kykenee itse näkemään, että hänen toimintatapansa ovat poikkeavia ja sopeutumista palvelemattomia.

 Tietoa verkossa​​