F60.5 Vaativa persoonallisuus

Tästä persoonallisuushäiriöstä kärsivällä on korostunut järjestyksen, täydellisyyden ja kontrollin tarve joustavuuden, avoimuuden ja tehokkuuden kustannuksella. Henkilö on ylitunnollinen ja joustamaton moraalisissa ja arvoihin liittyvissä asioissa, keskittyy korosteisesti yksityiskohtiin, sääntöihin ja aikatauluihin ja omistautuu työlle harrastusten ja ystävyyssuhteiden kustannuksella. Vaativat ihmiset ovat myös usein omistautuneet työlleen.

Vaativat piirteet johtavat usein uupumiseen varsinkin elämänmuutosten ja stressitilanteiden yhteydessä. Muutokset työpaikalla tai tavallista tiukemmat aikataulut uuvuttavat herkästi vaativasta persoonallisuushäiriöstä kärsivän. Tästä saattaa seurata masennusta tai ahdistuneisuutta. Ihmisen vanhetessa saattaa käydä niin, että voimavarat eivät enää, toisin kuin nuorempana, riitä täyttämään yliviritettyjä vaatimuksia. Tästä saattaa seurata oireilua, jota on vaikea saada hallintaan.

Vaativille persoonallisuuksille ovat usein helpoimpia sellaiset ympäristöt, jotka sallivat tai jopa tukevat sääntöihin suuntautuneisuutta ja täydellisyyden tavoittelua.

Hoito
Vaativasta persoonallisuudesta kärsivä voi ominaisuutensa tiedostaessaan pyrkiä itse hahmottamaan tekemisiään ja rajaamaan niitä. Mikäli vaativat piirteet ovat altistaneet masennus- ja ahdistusoireilulle, työpaikalla tehtävät toimenkuvaan liittyvät järjestelyt saattavat auttaa asiaa. Joskus toimenkuvan ulkoapäin tapahtuva rajaaminen on ainoa keino auttaa vaativasta persoonallisuushäiriöstä kärsivää työntekijää. Psykoterapeuttisesta, erityisesti kognitiivisesta terapiasta / kuntoutuksesta saattaa olla apua, etenkin jos henkilö kykenee itse näkemään, että hänen toimintatapansa ovat poikkeavia ja sopeutumista palvelemattomia. Mikäli masennus- tai ahdistuneisuusoireita on, ne tulisi hoitaa ensin pois, jonka jälkeen voidaan käydä käsiksi henkilön pitkäaikaisempiin ominaisuuksiin.

 Tietoa verkossa​​