F60.7 Riippuvainen persoonallisuus

Riippuvainen persoonallisuus ilmenee korostuneena hoivatuksi tulemisen tarpeena, joka johtaa mukautuvaan – jopa alistuvaan ja takertuvaan käyttäytymiseen sekä voimakkaaseen eroon joutumisen pelkoon. Yksin ollessaan riippuvainen tuntee itsensä voimakkaan avuttomaksi ja läheisen suhteen päättyessä hän pyrkii etsimään nopeasti uuden hoivaa ja tukea antavan suhteen. Riippuvainen persoonallisuus kokee, ettei hän kykene itse päättämään edes tavallisista arkielämän asioista, eikä varsinkaan suurista elämää koskevista päätöksistä.

Riippuvaisessa persoonallisuushäiriössä ominainen piirre on kyvyttömyys luottaa omaan pärjäämiseen ja usko siihen, että muilta on saatavissa tukea joka on välttämätöntä omalle pärjäämiselle. Joissain olosuhteissa, esimerkiksi sopivassa parisuhteessa henkilö voi olla käytännössä oireeton, tai oireita esiintyy vähän.

Riippuvaisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät hakeutuvat usein hoitoon ahdistus- tai masennusoireiden takia. Heillä on myös taipumusta erilaisiin riippuvuuksien kehittymiselle. Häiriön syitä ei tiedetä.

Hoito
Riippuvainen persoonallisuus saattaa iän myötä vähentyä. Sopivassa ihmissuhteessa oireisto saattaa pysyä käytännössä poissa. Mikäli häiriö altistaa toistuviin masennuksiin, psykoterapeuttinen hoito tai lääkehoito saattaa lievittää oireita.

 Tietoa verkossa​​