F60.8 Muu Persoonallisuushäiriö

Tätä diagnoosia käytetään, jos häiriö täyttää määritetyt persoonallisuushäiriön yleiset kriteerit, mutta mikään yllä olevista luokista ei sovi. Diagnoosikoodiin kuuluu narsistinen persoonallisuus, epäkypsä persoonallisuus, passiivis-aggressiivinen persoonallisuus sekä psykoneuroottinen persoonallisuus, joiden piirteet on tärkeä kuvata myös sanallisesti.

Esimerkiksi Narsistiselle persoonallisuudelle on ominaista erilaiset suuruuskuvitelmat, voimakas ihailun tarve ja empatian vähäisyys. Henkilö kokee olevansa oikeutettu erikoiskohteluun, on kateellinen tai ylimielinen ja voi käyttää muita häikäilemättä hyväkseen. Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät koetaan usein kylminä, vaikka he voivatkin ensin vaikuttaa lämpimiltä tai jopa karismaattisilta. Narsistinen persoonallisuushäiriö onkin eräänlainen pidempiaikainen itsetunnon ja itsearvostuksen säätelyjärjestelmän häiriö. Hoitoon hakeutuminen saattaa liittyä hankalien ihmissuhteiden provosoimaan ahdistuneisuuteen tai masennusoireisiin. He voivat hakeutua hoitoon jossakin kriisitilanteessa, mutta jättävät hoidon helposti kesken itsetuntonsa taas noustessa.

Hoito

Persoonallisuushäiriön jäykkyys ja joustamattomuus saattaa iän myötä vähentyä. Hän saattaa hyötyä psykoterapeuttisesta hoidosta, jos kykenee itse näkemään, että hänen toimintatapansa ovat poikkeavia ja sopeutumista palvelemattomia. Esimerkiksi narsistisessa persoonallisuushäiriössä psykoterapiaan hakeutuminen seuraa usein vasta voimakkaan pettymyskokemuksen jälkeen. Häiriö altistaa masennusjaksoille, joita hoidetaan kuten masennusta yleensä hoidetaan.

 Tietoa verkossa​​