F84 Laaja-alaiset kehityshäiriöt

 

Tämän häiriöluokan ongelmat alkavat varhaislapsuudessa ja näkyvät usein ennen 6-vuoden ikää. Häiriöille on luonteenomaista ongelmat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä rajoittuneet, kaavamaisena esiintyvät mielenkiinnon kohteet ja toiminnot. Henkilöillä ilmenee ikätasoon nähden poikkeavaa käytöstä ja myös jonkinasteista kognitiivista heikkenemistä voi esiintyä.

 

​Valitse diagnoosi:

F84.5 Asperger 

 Tietoa verkossa​​
​​​​​