F90.0 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)

ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) on kehityksellinen häiriö, jonka ydinoireina on tarkkaavuuden vaikeudet, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Oireet voivat esiintyä joko yhdessä tai erikseen, jolloin oireet saattavat painottua enemmän tarkkaavuuden tai ylivilkkauden ja impulsiivisuuden puolelle.

Tarkkaavuuden vaikeudet näkyvät huonona keskittymiskykynä, jatkuvana unohteluna, vaikeutena kuunnella toisia tai vastaanottaa ohjeita. Tällainen henkilö häiriintyy herkästi ulkopuolelta tulevista ärsykkeistä ja huomio herpaantuu muualle käsillä olevasta asiasta. Keskittymisongelmien takia oppiminen vaikeutuu ja henkilö saattaa alisuoriutua opintojensa ja työnsä suhteen.

Yliaktiivisuus ilmenee motorisena levottomuutena, jolloin henkilö saattaa heilutella jalkojaan ja käsiään hermostuneesti, olla koko ajan liikkeessä ja hän voi tuntea itsensä jatkuvasti levottomaksi eikä kykene istumaan kauan paikoillaan. Impulsiivisuuden myötä henkilön on vaikea hillitä omia sisäisiä impulssejaan ja mielenkiinnon kohteet siirtyvät nopeasti aiheesta toiseen. Hänen saattaa olla vaikea odottaa omaa vuoroaan mikä näkyy myös toisen päälle puhumisena.

Oireet lieventyvät toisinaan iän myötä, mutta ne voivat jatkua ja vaikeuttaa elämää vahvasti myös aikuisuudessa. Oireille on tyypillistä että ne ovat jatkuvia ja näkyvät jo ennen kouluikää. Häiriö on yleisempi pojilla ja miehillä.

Hoito
Häiriö altistaa muille psyykkisille oireille kuten masennukselle ja ahdistukselle ja varsinkin lapsilla esiintyy myös käytösongelmia. Ohjaus, opastus ja eri terapiat voivat olla tarpeen oireiden hallitsemisessa ja usein lapset tarvitsevat myös tukitoimia ja erityisopetusta päiväkodin ja koulun käynnin tueksi. Lääkehoidolla on saatu myös hyviä tuloksia vaikeampien oireiden hoidossa niin lapsilla kuin aikuisillakin.

 Tietoa verkossa​​