Biologiset hoidot

​Biologisiksi hoidoiksi kutsutaan hoitoja, joilla pyritään vaikuttamaan yksilön elimistöön. Erilaisia biologisia hoitomuotoja ovat muun muassa lääkehoidot, valohoito, aivojen magneettihoito sekä aivojen sähköhoito.
Lisää tietoa biologisista hoidoista Duodecimin sivuilla.
 

Lääkehoidot

Lääkehoito on usein tärkeä osa mielenterveyshäiriöiden hoitoa ja sen merkitys hoitokokonaisuudessa kasvaa sitä mukaa mitä vakavammasta mielenterveyden häiriöstä on kyse. Lääkkeillä pyritään vaikuttamaan erilaisiin psyykkisiin oireisiin kuten nukahtamis-, ahdistus- tai masennusoireisiin ja niiden vaikutusmekanismit liittyvät mm. aivojen välittäjäaineiden poikkeuksellisen toiminnan normalisoimiseen. 

Asianmukainen hoito lääkityksineen voi lyhentää sairausjaksoja ja estää niiden uusiutumista ja kroonistumista vähentäen näin inhimillistä kärsimystä merkitsevästi. Mielenterveyden hoidossa käytettäviä lääkkeitä ovat mm. mielialalääkkeet, psykoosilääkkeet, unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet. Lääkehoidon hyödyt tulevat usein esiin viiveellä, mahdollisesti vasta päivien tai viikkojen päästä, kun taas sivuvaikutukset näkyvät jo aiemmin. 

Sopivan psyykelääkkeen etsiminen on kokeiluluontoista sillä eri ihmiset hyötyvät eri lääkkeistä ja toisille tulee sivuvaikutuksia mitä toisille taas ei. Sopivaa annosta voidaan siis joutua etsimään jonkin aikaa tai lääkitystä mahdollisesti jopa vaihtamaan. Sopivan lääkityksen löytyminen vaikuttaa kuitenkin usein olennaisesti oireiden helpottumiseen, toimintakyvyn parantumiseen ja tätä kautta myös elämän laadun kohenemiseen. Voi myös olla, että oireet uusiutuvat herkästi lääkityksen lopettamisen jälkeen, jolloin lääkityksen tarve voi olla pitkäaikaista.

Lisätietoa lääkehoidoista:

Kirkasvalohoidot

Kirkasvalohoidolla hoidetaan mm. kaamosmasennuksen ja aikaerorasituksen oireita altistamalla henkilöä keinovalolle. Kirkasvalohoidon on havaittu aktivoivan aivojen verenkierron ja välittäjäaineiden toimintaa ja lievittävän oireita. Kaamosmasentuneisuuden hoidossa valoannos otetaan usein aamuisin ½-2h kerrallaan1-2 viikkoa lampun tehosta riippuen. Lamppuja saa ostettua itse päivittäistavarakaupoista ja sitä voi käyttää helposti aamulla esim. lehteä lueskellessa. Kaamosmasennuksen oireet voivat uusiutua hoidon päätyttyä, minkä takia kirkasvalohoitoa jatketaan usein kuuriluontoisesti. Vaikeammissa masennuksissa valohoitoa voidaan käyttää myös lääkehoidon rinnalla.

Lisätietoa kirkasvalohoidosta:

Aivojen magneettistimulaatio

Aivojen Magneettistimulaatio (TMS, transcranial magnetic stimulation) on varsin uusi hoitomuoto, jota kehitetään ja tutkitaan jatkuvasti. Magneettistimulaatio perustuu aivojen hermosolujen aktivoimiseen heikon sähkövirran avulla, joka saadaan tuotettua vaihtelemalla nopeasti magneettikenttää pään ulkopuolella siihen tarkoitetun kelan avulla. Hoidossa käydään useita kertoja viikossa joidenkin viikkojen ajan.

Aivojen magneettistimulaatio on osa masennuksen hoitoa, ja sitä tutkitaan useissa muissa käyttöaiheissa. Rajallisen saatavuuden vuoksi hoitoa suositellaan kuitenkin vain, jos akuutti masennus uhkaa pitkittyä useita kuukausia lääkehoidosta ja psykoterapiasta huolimatta tai näitä hoitoja ei voida jostain syystä käyttää. Vuosia jatkuneen tai hyvin vaikean masennuksen hoidossa magneettistimulaatiohoidon teho ei välttämättä riittävä (ks. kohta "Aivojen sähköhoito" alla). Henkilö on toimenpiteen aikana hereillä ja hoidolla on havaittu olevan vain hyvin pieniä haittavaikutuksia, kuten ohimenevää lievää päänsärkyä.

Lisätietoa aivojen magneettistimulaatiosta:

Aivojen sähköhoito

Aivojen sähköhoito, ECT (electroconvulsive therapy) on perinpohjaisesti tutkittu ja tehokkaaksi osoittautunut hoitomuoto. Sillä saadaan nopeita hoitotuloksia etenkin vaikean lääkeresistentin, itsemurha-ajatuksia tai psykoottisia oireita sisältävän masennuksen hoidossa - eli silloin kun on kiire tai muu hoito ei ole auttanut. Sähköhoitoa käytetään myös mm. vakavien maniajaksojen ja skitsofrenian hoitomuotona. 

Hoito on kivutonta ja sen ajaksi henkilö nukutetaan. Henkilön päähän johdetaan sähkövirta, joka aiheuttaa aivoissa sähköisen epileptistyyppisen purka​uksen. Toimenpide vaikuttaa aivojen aineenvaihdunnan ja välittäjäaineiden toimintaan palauttaen häiriintyneen tasapainotilan, jonka vaikutukset näkyvät mm. mielialan helpottumisena. Hoitokerrat ovat lyhyitä ja hoitoa annetaan tavallisesti 2-3 kertaa viikossa yhteensä n. 4-16 kertaa. 

Sähköhoidon haittavaikutuksena voi ilmetä muistinmenetystä, mikä näkyy uuden oppimisen vaikeutena tai vaikeutena muistaa lähiaikojen tapahtumia. Nämä oireet kuitenkin paranevat tavallisesti viimeistään parissa kuukaudessa hoidon lopetuksesta. 

Sähköhoidon hyöty on siitä saatava nopea hoitovaste vakavissa mielenterveyshäiriöissä, joihin muut hoidot eivät ole tehonneet. Sähköhoitoa annetaan alueellamme myös polikliinisesti, jolloin potilaat tulevat aamupäivällä saamaan sähköä, ja palaavat iltapäivän aikana kotiin.

Katso tästä mitä on ECT - esittelyssä Päijät-Hämeen keskussairaalan ECT-hoidon käytännöt