Hoitotakuu

Kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain määrittelemä hoitotakuu tuli voimaan v. 2005 turvaamaan potilaan oikeuksia ja lyhentämään pitkiä jonotusaikoja. Hoitotakuu määrittää kiireettömän hoidon kohdalla, että mikäli potilas on saanut lähetteen erikoissairaanhoitoon niin hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä kun lähete on saapunut. Itse hoito on aloitettava hoidon tarpeen arvioinnin perusteella viimeistään 3kk kuluessa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon alkaminen on järjestettävä sen sijaan kiireellisyys huomioon ottaen 3kk kuluessa arvioinnista.

Lakitietoa hoitotakuusta: