Psykiatria

Psykiatriassa tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on mielenterveyden häiriöitä. Psykiatria sisältää erikoisaloina lasten-, nuoriso-, aikuis- ja oikeuspsykiatrian sekä erityisosaamisen alueina mm. päihde- ja vanhuspsykiatrian. Tavallisimpia syitä psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ohjautumiseen ovat elämäntilannekriisit, psykoosi (esim. skitsofrenia), vaikea ja pitkittynyt masennus, vaikeat persoonallisuushäiriöt, itsetuhoajatukset tai itsemurhayritys. Hoitoon tullaan aina lääkärin lähetteellä, esim. terveyskeskuslääkärin lähettämänä. Mielenterveyden häiriöiden tutkimus ja hoito on yleensä avohoitoa tai lyhytkestoista sairaalahoitoa. Suurin osa erikoisalan hoidoista toteutuu psykiatrian poliklinikoilla avohoitona. Hoito perustuu tutkimuksen perusteella yhteistyössä potilaan ja tarvittaessa hänen perheensä kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Tutkimus ja hoito tapahtuu moniammatillisena yhteistyönä. Toiminnassa hyödynnetään ja sovelletaan tutkimukseen sekä näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä.

​Tahdosta riippumaton hoito

Mielenterveyslaki ja tahdosta riippumatonhoito

Valviran esite tahdosta riippumattomassa hoidossa olleelle ja läheiselle