Mielenterveyspalvelut

 

Tästä osiosta löydät​ tietoa mielenterveyspalveluiden järjestämisestä eri alueilla, hoitotakuusta sekä mielenterveyspalveluiden järjestämiseen liittyvistä laeista.

Hoidon järjestämisellä tarkoitetaan alueesi mielenterveyshoidon järjestämistä, jotka ovat terveydenhuoltolaissa, mielenterveyslaissa ja päihdehuoltolaissa säädetty. 

Hoitotakuulla tarkoitetaan kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolakia, joka tuli voimaan v. 2005 turvaamaan potilaan oikeuksia ja lyhentämään pitkiä jonotusaikoja.
Lakitietoudesta löydät tietoa mielenterveyshuoltoa ohjaavista laeista.
 

Mielenterveyspalvelut