Vanhuusiän mielenterveyden häiriöt

Vanhuspsykiatrisella eli psykogeriatrisella potilaalla tarkoitetaan yli 65-vuotiasta henkilöä, jolla on sekä henkilöä itseään tai ympäristöä haittaava mielenterveyden häiriö. Vanhuusiässä ilmenee samoja mielenterveyden häiriöitä kuin aikuisuudessakin. Tavallisimpia häiriöitä ovat masennus, muistisairauspotilaan käytösoireet, harhaluulot, ahdistuneisuus ja skitsofrenia.

Tietoa ikääntyneiden mielenterveyshäiriöistä muualla verkossa:
​​​​​​