Ikäihmisten palvelut

 
Tästä osiosta löydät tietoa vanhuusiän mielenterveyden häiriöistä. Vanhuksille tarkoitetut palvelut löytyvät paikka- ja palveluhausta.
 
Vanhuusiän mielenterveydenhäiriöillä tarkoitetaan yli 65- vuotiaiden mielenterveydenhäiriöitä, jotka ovat samoja häiriöitä kuin aikuisuudessakin. Erikoissairaanhoidon lisäksi kunnat, yhdistykset ja seurakunnat tarjoavat erilaisia palveluita psyykkisistä ongelmista kärsiville vanhuksille.