Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut-osiossa on huomioitu erityisesti ne henkilöt, joilla on mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Sosiaalipalveluihin on koottu yleisimmät ja keskeisimmät palvelut. Tavoitteena on antaa tietoa niistä sosiaalipalveluista, jotka kuuluu saada tietyssä elämäntilanteessa. Palvelut on koottu elämän eri alueiden avulla.

Sosiaalipalvelut-osion ovat tuottaneet yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Pulmanavigaattori tarjoaa tietoa, tukea ja apua esimerkiksi perhe-elämän haasteisiin, toimeentuloon, asumiseen, työllistymiseen ja omaan jaksamiseen liittyvissä pulmissa.

 

Yleistä sosiaalipalveluista

Sosiaalipalveluita ovat muun muassa sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshuolto...

Perheiden tukeminen

Kunnan tarjoamat sosiaalipalvelut perheille ovat muun muassa lastensuojelu, päivähoito, perhetyö, lastenvalvoja sekä...

Rahattomuus

Monilla perheillä on rahavaikeuksia, ja perheille on saattanut kertyä velkaa. Talousvaikeuksista on vaikea puhua avoimesti, mikä...

Elämänkriisi

Elämän ja kehityksen kriisit kuuluvat osana elämään. Elämän kriisit voivat aiheutua positiivista tai negatiivisista... 

Huoli terveydestä

Jos olet huolestunut omasta terveydentilastasi, hakeudu terveyskeskukseen tai mielenterveys- tai päihde...

Huoli läheisestä

Jos olet huolestunut läheisesi käytöksen muuttumisesta tai terveydentilasta, täältä löydät sosiaalipalveluja ja järjestöjä...

Huoli lapsesta

Vastuu lapsen ja nuoren hyvinvoinnista on vanhemmilla ja huoltajilla. Lastensuojelun tehtävänä on auttaa ja tukea...

Päihteetön elämäntapa

Päihteettömän elämäntavan valinta on onnistunut päätös. Yhteiskunta ja yhdistykset tarjoavat konkreettista apua...

Työttömyys

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, tärkeintä on ensin ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi viimeistään...

Asunnottomuus

Jos jäät asunnottomaksi, ota yhteyttä kotikuntasi sosiaalitoimistoon tai sosiaaliasemalle. Sieltä...

Kelan etuudet sairastaessa

Tässä osiossa esitellään lyhyesti Kelan etuuksia, joihin sinulla saattaa olla oikeus sairautesi perusteella.

Linkit