Alakuloisuus

Avainsanat: surumielisyys, masennuksen tunne

 • Alakuloisuudella tarkoitetaan mielialan laskua. Alakuloisuuden tunne on osa terveen ihmisen normaalia tunteiden kirjoa.
 • Alakuloisuus on luonnollinen reaktio erilaisiin menetyksiin, elämänmuutoksiin ja kuormittaviin elämäntilanteisiin. Mieliala lähtee tavallisesti kohenemaan, kun tapahtumasta kuluu aikaa ja siitä aletaan toipua. Suurimmalla osalla ihmisistä alakulo ei pahene kliiniseksi masennukseksi asti.
 • Pitkään jatkunut ja suureksi osaksi ulkoisista olosuhteista riippumaton alakuloisuus on keskeinen masennuksen oire. Masennukseen liittyy kuitenkin aina myös muita oireita. Alakuloisuutta esiintyy myös muissa mielenterveyden häiriöissä, kuten ahdistuneisuushäiriöissä.

Lue lisää

​Alakuloisuutta voi aiheuttaa esimerkiksi

 • läheisen kuolema tai sairastuminen
 • oma sairastuminen
 • parisuhteen päättyminen
 • työpaikan tai kodin menetys
 • liiallinen päihteiden käyttö.

Vinkkejä alakuloiselle

 • Alakuloisuuden ja surumielisyyden keskellä oloa saattaa helpottaa oman elämän tarkastelu pidemmällä aikavälillä. Vaikka tässä hetkessä murheellisuus voi tuntua loputtomalta, kannattaa pitää mielessä, ettei alakuloisuus ole ollut läsnä arjessa aina. Se ei siis myöskään tule jatkumaan loputtomasti. Todennäköisesti murheellisuutta on ennenkin esiintynyt hetkellisesti menetysten yhteydessä, mutta olet lopulta selviytynyt siitä.
 • Muiden ihmisten seuraan hakeutuminen yleensä helpottaa oloa. Alakuloa aiheuttavista asioista kannattaa keskustella, vaikka se tuntuisikin aluksi vaikealta.
 • Tavallisen liikunnan, kuten kävelyn, on havaittu auttavan alakuloisen mielialan kohentamisessa. Erilaisista harrastuksista ja muista normaaliin päivärytmiin kuuluvista asioista kannattaakin yrittää pitää kiinni.

Itsearviointi

Masennuskysely (BDI)

Lisää tietoa verkossa

Masennus (Terveyskirjasto)

Depressio (Käypä hoito)

Omahoito

​​

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Masennuksen omahoito

Työkaluja mielen hyvinvointiin

Kirjallisuutta

Stenberg, J., Saiho, S., Pihlaja, S., Service, H., Holi, M. & Joffe, G. (2013). Irti masennuksesta.

Pietikäinen, A. (2009). Joustava Mieli - vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta.

Holmer, T (2015). Onnellinen nyt – Käytännön opas tietoiseen läsnäoloon.

Williams, Teasdale, Segal & Kabat-Zinn (2007). Mielekkäästi irti masennuksesta – Tietoisen läsnäolon menetelmä.​​​​​​