Henkisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi joutuminen

Avainsanat: pahoinpitely, hyväksikäyttö, uhkailu, raiskaus

  • Henkisellä väkivallalla tarkoitetaan toisen alistamista. Siihen kuuluu esimerkiksi uhkailu, mitätöinti, kiristäminen, muista ihmissuhteista eristäminen ja toisen yksityisyyden loukkaaminen. Myös kiusaaminen on henkistä väkivaltaa.
  • Fyysistä väkivaltaa on kaikki toisen fyysistä koskemattomuutta loukkaava toiminta, kuten lyöminen, töniminen, liikkumisen estäminen ja hiusten repiminen. Fyysistä väkivaltaa voi kokea myös ilman kehoon jääviä jälkiä, kuten mustelmia.
  • Jokaisella on oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Tämä tarkoittaa, että kaikilla on aina oikeus päättää kenen kanssa, milloin ja miten harrastaa seksiä. Ilman molempien osapuolten suostumusta seksuaalisessa kanssakäymisessä on kyse seksuaalisesta väkivallasta tai raiskauksesta. Useimmiten väkivallan tekijä on entuudestaan tuttu, esimerkiksi oma kumppani.

Lue lisää

Kuka tahansa voi joutua väkivallan uhriksi iästä ja sukupuolesta riippumatta. Jo yksittäinen väkivallan kokemus on syy hakea apua. Myös väkivallan uhan kokeminen on avun hakemisen peruste.

Parisuhdeväkivalta

  • Henkinen väkivalta parisuhteessa alkaa yleensä huomaamattomasti ja vähitellen. Aluksi väkivaltaa harjoittava puoliso saa toisen muuttamaan pieniä arkisia asioita. Myöhemmin kontrolli kasvaa ja sosiaalisia suhteita aletaan yleensä rajoittaa. Henkisen vallan käyttö voi lopulta johtaa tilanteeseen, jossa toinen kontrolloi kumppaninsa kaikkea tekemistä ja eristää kumppanin sosiaalisesti muusta maailmasta.
  • Myös fyysinen väkivalta voi alkaa vähitellen ja raaistuu tyypillisesti ajan kuluessa. Fyysinen väkivalta loppuu hyvin harvoin yksittäiseen tekoon tai pahoinpitelyyn.
  • Oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen pätee myös parisuhteessa. Seksi ilman toisen suostumusta ei ole parisuhteeseen kuuluvaa seksuaalisuutta vaan vääristynyttä vallankäyttöä ja alistamista. Raiskaus ja muu seksuaalinen väkivalta on rikos.

Lisää tietoa verkossa

Parisuhdeväkivalta (Väestöliitto)

Henkinen ja fyysinen väkivalta (Mielenterveyden keskusliitto)

Ohjeita raiskauksen uhreille (Rikosuhripäivystys)

Työpaikkakiusaaminen (Työterveyslaitos)​​​