Ihmissuhdeongelmat

Avainsanat: riidat, erimielisyydet

  • Ajoittaiset erimielisyydet ja ristiriidat ovat normaaleja ihmisten välisissä sosiaalisissa suhteissa. Etenkin läheisissä ihmissuhteissa ajoittainen tunneherkkä reagointi on tavallista. Tavallisesti nämä ongelmat kyetään ratkaisemaan keskustelemalla ja ne johtavat parhaimmillaan suhteen vahvistumiseen. Joskus ulkopuolinen apu voi kuitenkin olla tarpeen arkisissakin pulmissa.
  • Toistuvat ihmissuhdeongelmat kuten jatkuva riitoihin ajautuminen tai läheisten ihmissuhteiden toistuva epäonnistuminen voivat liittyä laajempaan hankaluuteen oman ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen hallinnassa.
  • Jos ihmissuhdeongelmiin liittyy henkisen tai fyysisen väkivallan uhriksi joutumista, valitse oireeksi henkisen tai fyysisen väkivallan uhriksi joutuminen. Jos ongelmiin liittyy turvautumista väkivaltaan, valitse oireeksi aggressiivisuus.
​​

Lue lisää

Mistä toistuvat ihmissuhdevaikeudet saattavat johtua?

  • Usein toistuvien ihmissuhdevaikeuksien taustalla on pelko tai kokemus siitä, että olisi muita huonompi tai puutteellinen. Tällöin henkilö saattaa hävetä itseään ja pelätä tulevansa hylätyksi. Tällaisessa tilanteessa erilaiset kielteisiksi koetut ihmissuhteissa tapahtuvat asiat voivat horjuttaa tasapainoa ja johtaa toistuviin kriiseihin, riitoihin ja ihmissuhdevaikeuksiin.
  • Huonouden tunne, kritiikin pelko tai hylätyksi tulemisen pelko voivat vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin. Joku pyrkii hallitsemaan tilannetta välttämällä ihmissuhteita, toinen voi alistua huonoon kohteluun ihmissuhteissa, kolmas lopettaa itse merkitykselliset ihmissuhteet välttyäkseen huonouden tunteilta tai hylätyksi tulemisen pelolta. Joku taas voi takertua epätoivoisesti läheisiin ihmissuhteisiin.
  • Usein toistuvien ihmissuhdevaikeuksien taustalla on pidempiaikainen kierre, jossa erilaiset toisiin ihmisiin heijastetut pelot toimivat itseään toteuttavan ennusteen lailla: jatkuva epäily ja vakuuttelun tarve saa muut uupumaan, jolloin heidän käytöksessään alkaa näkyä ärtymystä ja muita negatiivisia tunteita. Tämä puolestaan vahvistaa alkuperäistä pelkoa siitä, että muut eivät pidä itsestä.
  • Toistuvista ihmissuhdevaikeuksista kärsivän kannattaa pyrkiä puhumaan muiden kanssa avoimesti ja ilman tunnelatausta tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä. Usein ulkopuolinen jäsennysapu on tarpeen.

Lisää tietoa verkossa

Parisuhe (Väestöliitto)

Omahoito

​​

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Epävakauden omahoito

Muut sähköiset omahoito-ohjelmat

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi (Väestöliitto)

Miesten erokoulu (Väestöliitto)​​​