Raha- ja digipelaamisen ongelmat

Avainsanat: ongelmapelaaminen, uhkapelit, peliriippuvuus

 • Rahapelejä ovat esimerkiksi raha-automaatit, raaputusarvat, vedonlyönti, kasinopelit, veikkauspelit ja arvontapelit (kuten Keno). Digipelejä ovat erilaiset tietokoneella, konsolilla tai mobiililaitteella pelattavat pelit. Raja rahapelien ja digipelien välillä on hämärtymässä, kun digipeleihin on tullut lisää rahapelaamisen elementtejä.
 • Sekä raha- että digipelaaminen ovat yleensä vähässä määrin harmitonta ajanvietettä. Digipelaaminen on usein myös sosiaalista ja voi kehittää erilaisia taitoja. Joskus pelaaminen alkaa kuitenkin vaikuttaa elämää negatiivisesti. Tällöin voidaan puhua ongelmapelaamisesta.
 • Raha- tai digipelaaminen voi muuttua ongelmalliseksi, jos pelaamiseen käytetään liikaa aikaa ja/tai rahaa tai jos pelaaminen vaikuttaa muuten kielteisesti elämään. Pelaaminen voi tällöin heikentää psyykkistä vointia tai opinnoissa tai töissä suoriutumista. Myös ihmissuhteet saattavat kärsiä. Digipelaamisen muodostuessa ongelmalliseksi pelimaailman ulkopuolinen maailma voi muuttua toissijaiseksi ja pelimaailma saattaa viedä ajan tai mielenkiinnon reaalimaailman ihmissuhteilta. Pelaamisesta voi tulla henkilön ainoa kiinnostuksen kohde.

Lue lisää

Ongelmallisen rahapelaamisen tunnusmerkit

Esimerkiksi seuraavat asiat voivat viitata ongelmalliseen rahapelaamiseen:

 • Pelaamista salataan muilta tai valehdellaan käytetyn rahan määrästä.
 • Tappion jälkeen yritetään tasata tulosta pelaamalla uudestaan seuraavana päivänä.
 • Pelaamista on vaikea lopettaa.
 • Pelaamiseen lainataan rahaa läheisiltä tai otetaan pikavippejä.
 • Läheisten kanssa syntyy riitoja, jotka liittyvät pelaamiseen.
 • Pelaamiseen liittyy syyllisyyden tai häpeän tunteita.

Ongelmallisen digipelaamisen tunnusmerkit

Digipelaamisen ongelmissa on hyvä huomioida seuraavat seikat:

 • Runsasta ajankäyttöä oleellisempaa on tarkastella, miten pelaaminen vaikuttaa muuhun elämään. Oleellista on, haittaako pelaaminen esimerkiksi koulussa tai töissä käyntiä tai viekö se ajan tai mielenkiinnon reaalimaailman ihmissuhteilta.
 • Merkkejä ongelmallisesta pelaamisesta ovat esimerkiksi tarve pelata yhä enemmän, levottomuus silloin kun ei pääse pelaamaan ja vuorokausirytmin sekoittuminen pelaamisen takia.
 • Liiallinen uppoutuminen pelimaailmaan saattaa liittyä haluun paeta jotakin toista ongelmaa. Ongelmallinen pelaaminen saattaa siis olla seurausta esimerkiksi ihmissuhdeongelmista tai masennuksesta.

Itsearviointi

Rahapelitestit (Päihdelinkki)

Lisää tietoa verkossa

Tietoa peliriippuvuudesta -opas (Mielenterveystalo)

Peliriippuvuus ja ongelmapelaaminen (THL)

Nuoret pelissä: Tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta (THL)​​​​​

Omahoito