Deprešuvnna iešdikšun-prográmma

Deprešuvnna iešdikšun–prográmma fállá dieđuid deprešuvnnas ja bargoneavvuid dan ceavcima várás. Sáhtát mannat čađá oppa iešdikšun–prográmma dahje válljet alccet vuohkkasut bargoneavvuid dan mielde, mat orrot justa du mielas ávkkálaččat.

Iešdikšun–prográmmas sáhttá leat ávki, vaikko dus ii livččege deprešuvnna diagnosa. Sáhtát geavahit prográmma juogo iehčanasat dahje ávkkástallat dan juo gávdnomis leahkki divššu doarjjan. Deprešuvnna iešdikšun–prográmmas geavahuvvon metodat vuođđuduvvet dutkkojuvvon dihtui, ja prográmma ráhkadeamis leat leamaš skuvlejuvvon hárjáneapmeáššedovdit.

Fuomáš! Jos iešdikšun–prográmmas ii leat veahkki dahje gillát lossa deprešuvnnas, váldde oktavuođa doaktárii dahje geahččal Mielladearvvasvuođadálu dávdamearkanavigáhtora (suomagillii), mii oahpista du báikkálaš bálvalusaid ollái.

 

Leango šlundon?

Deprešuvdna lea okta dábálamos mielladearvvasvuođa váttisvuođain, ja dat gávdno 20 proseanttas olbmuin eallima áigge.

Rievdadeami guvlui

Árggahálddašan vuođđočuolddaid ođđasis ráhkadeapmi lea okta dehalaš vuođđu deprešuvnna vuoitimii.

HÁLTI OVDDOSGUOVLLUID

Makkáraš eallima hálidivččen eallit? Mii dakkár árat eallimis leamaš, man hálidivččen buktit dán beaivái?