Ahdistuksen kesyttäminen - työkaluja vanhemmalle

​Kärsiikö lapsesi ahdistuneisuudesta? Jääkö häneltä tekemättä asioita joita muut saman ikäiset tekevät? Tämä ahdistuneen lapsen ja nuoren vanhemman ohjelma antaa tietoa ahdistuneisuudesta ja miten vanhempana voi tukea lasta.

Ohjelma on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsi kärsii ahdistuneisuudesta. Ohjelma sisältää tietoa ja harjoituksia, joiden avulla tutustut lapsesi ahdistuneisuuteen paremmin ja voit löytää toimivia keinoja tukea lasta kohti haittaavasta ahdistuksesta vapaampaa arkea. Ohjelma perustuu kognitiivisiin ja käyttäytymisteoreettisiin näkökulmiin, jotka nykytiedon valossa ovat tehokkaita lähestymistapoja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa.

Voit hyödyntää ohjelmaa vanhempana riippumatta siitä, onko lapsellasi diagnosoitu ahdistuneisuushäiriö vai ei. Ohjelma sopii käytettäväksi itsenäisesti tai lapsen/nuoren muun hoidon tukena. Voit käydä sen läpi kokonaan tai valita itsellesi sopivimmat kohdat ja harjoitukset.

Huom! Jos omahoito-ohjelmasta ei ole apua tai lapsen oireet ovat vakavia, ota yhteyttä lääkäriin tai kokeile oirenavigaattoria, joka ohjaa teidät paikallisten palveluiden piiriin.

Lasten mielenterveystalon Huolinavigaattori

Nuorten mielenterveystalon "Mikä mua vaivaa ja mistä saan apua?"–navigaattori

Mistä lapsen/nuoren ahdistuneisuudessa on kyse?

Ahdistuneisuus on normaali tunne. Me kaikki olemme joskus jännittyneitä, stressaantuneita, ahdistuneita tai peloissamme. Aina ahdistuneisuus ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä. Silloin kun huolet, jännittäminen tai pelot estävät lasta/nuorta osallistumasta ikätasoiseen tai mieluisaan toimintaan, ahdistuneisuuteen kannattaa puuttua.

Ahdistuksen kesyttäminen

Kun lapsi tai nuori kokee toistuvasti voimakasta ahdistusta, se alkaa vaikuttaa koko perheen elämään ja ohjailemaan jokapäiväisiä valintoja. Tässä osiossa esitellään keinoja, joita yleisesti käytetään ahdistuneisuuden, jännittämisen ja pelkojen hoidossa.

Suunta eteenpäin

Olet oppinut nyt vanhempana uusia taitoja ja tapoja tukea lasta ahdistavissa tilanteista. Taitojen kehittymisen ja pysymisen kannalta on erittäin tärkeää, että harjoittelu jatkuu myös tästä eteenpäin. Uudet taidot ja ajatuskäytännöt sisäistyvät ja muuttuvat pysyväksi käytännöksi vain ahkeran harjoittelun avulla.