Aikuiset » Omahoito ja oppaat » Omahoito » Deprešuvnna iešdikšun » Pages » tuleeko_masennus_yhtakkia

Boahtágo deprešuvdna fáhkkestága?

 

"Jos mun dál nu go jurddašan vuosttamuš dávdamearkkaid ná maŋálgihtii, nu das golai dakkár várra vádjit jahki, 8 – 10 mánotbaji, dasa deprešuvdnadiagnosai. Ahte áibbas dat duođaige, ii dat boađe baifáhkka. Ja duoidai ahte dat dávdamearkkat leat gal álgui dakkárat, ahte dat bohtet áibbas njáhkamin. Ja don muhtun láhkai hárjánat daidda, ahte nu go dat mu oađđinváttisvuođat, dat ledje vuos duollet dálle, ja buothan nu go lei dan láhkai vus álgui duollet dálle vehá. Nu go muhtun láhkai fuomášii, muhto jurddašii, ahte dát leat oanehisáigásaččat. Ja álggos dat ledjege nu. Muhto dalle gululhan dat válddii dan du beaivvi eanet ja eanet– duohta gávvilit. Muhto dat, ahte nappo mo don nu go nagodat fuomášit dasto dan, ahte man muttus dat ii leat šat dasa nu go normála árgii gulavaš, ja dasa normála láhttemii gulavaš, nu dat leage duohta váigadis gažaldat, ahte fuopmášatgo don dan ieš. Joo, don kánske fuomášat dan ieš, muhto don it nu go muhtun láhkai atte lobi alccet nu go fuopmášit dan. Don muhtun láhkai nu go it váldde vuhtii, ahte gal mun jáhkan, ahte mus ge leamašan dakkár bottut, ahte mun lan jurddašan, ja lan sihkkarit jurddašaŋgge, ahte dát ii leat dál áibbas nu go galggašii. Muhto de mun lan vajálduhttán dan ášši ja fas joatkkán ovddosguovlluid. Ahte go dan muttus dan máhtášii botket, man nu láhkai orustit dan ášši lusa, nu… Muhto dat leage dalle várra álkibut daddjon go bargon. Dat bohtet nu gávvilit dat dávdamearkkat."

Ruovttoluotta