Parisuhteen kriisit

Parisuhteen saattaa yllättää kriisi. Parisuhteen kriisi on verrattavissa mihin tahansa muuhunkin kriisiin. Aluksi kriisi näyttäytyy shokkina, jolloin saattaa tuntua siltä, että kaikki on mennyttä.

Kriisin kohdatessa on hyvä pysähtyä miettimään. Shokkivaiheessa ei kannata tehdä mitään peruuttamattomia ratkaisuja.

Hyvässä parisuhteessa tärkeimpänä pidetään vahvaa luottamusta puolisoon ja molemminpuolista arvostusta ja kunnioitusta. Väestöliiton perhebarometri 2013

​​​

 Uskottomuus

​Oletteko joutuneet uskottomuuskriisiin? Uskottomuus on eräs keskeinen syy hakeutua pariterapiaan. Uskottomuus tuntuu tuhoisalta ja voi vahingoittaa toisen luottamusta syvästi. Toisaalta moni myös pääsee yli uskottomuuskriisistä ja pelastaa suhteensa jopa entistä paremmaksi. Joskus uskottomuuskriisin jälkeen pari käy ensimmäisen keskustelunsa siitä, mitä kumpikin todella tarvitsee parisuhteelta.

Jos olet kokenut puolisosi uskottomuuden tai jos itse olet ollut uskoton, malta. Älä kiiruhda tekemään päätöksiä juuri nyt. Kun tutustut tähän osioon, voit ymmärtää, mitä teille parina on tapahtunut, ja voit saada apua uskottomuuden käsittelyyn. Uskottomuudesta voi päästä yli.

Katso videolta, kun Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen puhuu uskottomuuden käsittelystä.

Mitä uskottomuus on?

Uskottomuus tarkoittaa seksuaalisuhteeseen ryhtymistä oman puolison tietämättä ja ilman hänen suostumustaan sen jälkeen, kun on luvannut tai vannonut seksuaalista uskollisuutta (Kontula 2008). Digiaikaan siirryttyämme uskottomuuden tavat ovat muuttuneet, ja parit joutuvat itse määrittämään, mikä heille merkitsee uskottomuutta. Uskottomuutta voi nyt olla nettiflirtti ja vaikkapa seuranhaku netistä, tai kontaktien tavoittelu vanhoihin ihastuksiin.

Suhtautuminen uskottomuuteen on lujaa vauhtia tiukentunut. Väestöliiton perhebarometri 2013

Miten pettäjä ja petetty reagoivat?

Pettäjistä tiedetään, että heidän on vaikea eläytyä petetyn tunteisiin. He saattavat vähätellä puolison tunteita. Lisäksi tiedetään, että kun pettäjä sanoo ”sillä ei ollut mitään merkitystä”, näin todellakin on!

Petetty puolestaan pelkää parisuhteensa päättyvän. Nettiuskottomuus ja fyysinen uskottomuus loukkaavat. Petetty kokee olonsa turvattomaksi, hänen epäluottamuksensa kumppaniin syvenee, ja luottamus puolisoiden välillä vaurioituu. Ihmiset reagoivat uskottomuuteen kovin eri tavoin. Joku haluaa tietää kaiken, ja toinen ei mitään.

On muistettava, että varmoja merkkejä uskottomuudesta ei ole. Siksi tärkeää on asiallinen, avoimuuteen kannustava keskustelu.

Mikä ajaa uskotto​muuteen?

Tutkimukset kertovat, että uskottomuuteen ajaa seksuaalisen nautinnon puute omassa suhteessa, joskus seikkailunhalu, läheisyydentunteen puuttuminen omassa parisuhteessa ja arvostuksen ja huomion tarve. Kun läheisin ihminen ei arvosta, tunne aiheuttaa itsetunnon romahduksen, jota yksilö koettaa paikata erilaisin keinoin. Osa kokee rakkauden loppuneen omassa parisuhteessa, mutta yllättävän monet pettäjät yhä rakastavat puolisoaan. Tällöin pettäminen on kuin ratkaisuyritys parisuhteen vaikeuksiin.

Tehtäviä: Korjaava keskustelu pettämisestä -tehtävä molemmille osapuolille.

Sinä, jota on petetty, voimakkaat tunteesi ovat normaaleja.
Voit tuntea shokkia, epätoivoa, masennusta ja turtumusta. Voit kyseenalaistaa itseäsi ja tuntea häpeää. Voi kokea että puolisosi on syytön, ja voit kokea voimakkaita kielteisiä tunteita kolmatta osapuolta kohtaan. Tämä on normaalia.

Uskottomuuskriisi on suuri parisuhdekriisi, johon on kannattavaa hakea apua omahoito-ohjelmasta, esimerkiksi Väestöliiton nettipalveluista ja mahdollisesti myöhemmin parisuhdeterapiasta. Ohjelman lopussa on linkkejä palveluihin Väestöliitossa.

​​​

 Epäluottamus parisuhteessa

​Käytetäänkö teillä valkoisia valheita parisuhdeongelmien peittämiseen? Valehteletko sinä tai valehteleeko kumppanisi? Tutkimukset kertovat, että he, joiden on vaikea uskoa olevansa rakastettavia ja hyväksyttäviä ihmisiä, voivat valehdella elämänkumppanilleen. Syntyy epäluottamusta.

Kun yksilöllä on huono kuva itsestään, ja hän kokee mustasukkaisuutta, hylätyksi tulemisen pelkoa ja riippuvuutta toisten hyväksynnästä, hän saattaa hoitaa vaikeuksiaan valehtelulla. Parisuhteessa valehtelu on ongelma, sillä valehtelu vie parisuhteelta pohjaa. Se murtaa luottamusta ja vähentää läheisyyden tunnetta. Tässä osiossa pohditaan valehtelua parisuhteessa. Miksi sitä tapahtuu, mistä se kumpuaa, ja voiko sen lopettaa?

Tutkimukset kertovat monen tasoisesta valehtelusta parisuhteessa. Valehtelu voi olla kumppanin manipulointia. Valheeseen turvautuja voi esimerkiksi yrittää hyötyä kumppanistaan. Toisaalta valheet voivat olla parisuhdetta ylläpitäviä ja hienotunteisia.

Valhetyypit, valheiden syitä ja seurauksia

 • tarina, joka ei ole totta
 • kuvailu, joka ei täsmää
 • harhaanjohtaminen
 • liioittelu
 • peittely
 • välttely
 • oikean tiedon karttaminen
 • moniselitteiset lauseet

On tavallista, että valehtelija katuu valhettaan, mutta hänellä ei ole keinoja perääntyä valheestaan. Hänessä syntyy pelko, että valehtelusta kiinni jääminen vie pohjaa toisen sitoutumiselta parisuhteeseen ja että valehtelu viilentää parin välejä emotionaalisesti ja seksuaalisesti.

Kaikki valheet eivät ole yhtä vakavia. Naisten yleinen valhe on väittää ostaneensa vaate alennusmyynnistä. Miesten tavallisin valhe on hänen itsetuntoaan vahvistava valhe. Tällainen itsetuntoa vahvistava valhe koskee esimerkiksi tuloja, koulutusta tai vaikkapa pituutta. Keskinäinen luottamus ja hyväksynnän tunne vähentävät tavallisimmin kaikkea ’totuutta koristelevaa’ valehtelua.

Usein valehtelijalla on ’oma totuus’, josta hän haluaa pitää kiinni, sillä se on välttämätöntä hänen minäkuvalleen ja itsearvostukselleen. Valehteleva henkilö voi vahvistaa ’omaa totuuttaan’ valehtelulla. Hän voi todistella itselleen ja kumppanille ettei esimerkiksi ollut uskoton, vaikka olisi jäänyt siitä kiinni. Valehtelu voi toimia myös itsen nostattamisessa muiden yläpuolelle sosiaalisissa tilanteissa: - ”Kaveri sai potkut, minä en.”

Tutkimuksista tiedetään että persoonallisuuden piirteillä on vahva vaikutus valehteluun. Epävarmuus ja heikko itsetunto lisäävät valehtelua, jonka motiivi on petkuttaa toista. Motiiveja voivat olla myös halu tehdä vaikutus ja halu antaa itsestä kuuntelijalle parempi kuva.

Osa valehteluun taipuvaisista kokee toiset ihmiset uhkaavina. Valehteluun taipuvaisilta puuttuu luottamusta ihmisiin. Joskus he pelkäävät intiimejä suhteita ja välttelevät läheisyyttä sen varjolla, etteivät usko kumppanin tukevan heitä tarpeen tullen.

MIten valhtelusta pääsee eroon?

Tavallisimmissa tilanteissa valehtelun tarve vähenee, kun varmuus keskinäisestä kiintymyksestä ja sitoutumisesta lisääntyy. On hyödyllistä kuvata epävarmalle puolisolle arvostustaan, ihailuaan ja uskollisuuttaan. Usein valehtelija nimittäin epäilee, ettei hän ole riittävän hyvä omana tavallisena itsenään. Parisuhdeuskoa lisäävällä puheella epävarmuus voi hälvetä. Myös parisuhteen säännöillä voi vähentää valehtelua.

Parit voivat itse kehittää parisuhteeseensa säännöt. Ne perustuvat ihanteisiin, kummankin vaatimuksiin ja maalaisjärkeen. Useimpien ihanne on rehellisyys – myös valehtelijoiden.

Tutkimukset kertovat, että 80% pareista kokee, että heillä on parisuhteen säännöt, mutta vain 25% keskustelee säännöistä. Naisille säännöt ovat tärkeitä ja he usein vetoavat parisuhteen sääntöihin. Miehelle puolestaan kirjoittamattomat hienotunteisuus – ja reiluussäännöt ovat tärkeitä. Kaksi ihmistä voi aina käsittää säännöt eri tavoin, mutta jo säännöistä keskusteleminen hyvässä rakentavassa hengessä voi auttaa molempia näkemään, miten tärkeästä asiasta on kyse.

Tehtäviä parisuhteen luottamuksen parantamiseksi

Voiko epäluottamuksen kanssa elää?

Yhteiselämä valehtelijan kanssa on uuvuttavaa. Luottamuksen puute aiheuttaa riitoja, ja kun sopu saavutetaan, uusi valhe aloittaa kierteen alusta. Jos olet valehtelijan kumppani, sinun on hyvä tietää että tämä kierre voi olla haitallista mielenterveydelle.

Siispä, jos kumppanisi valehtelee, tee näin:

 • Vietä aikaa luotettavien ihmisten kanssa.
 • Hae itsellesi tukea ja keskusteluapua psykoterapeutilta. Valehtelijan läheisenä voit olla manipuloinnin kohteena.
 • Varmista, että itse tiedät, mikä on totta.
 • Valehtelija on uskottava, joten tarvitset kaiken tuen luottaaksesi itseesi.
 • Älä yritä muuttaa valehtelijaa. Muutos on hänen tehtävänsä. Voit tukea häntä hänen muutoksessaan.

Millaisia seurauksia valehtelulla on?

Luottamus on vaikeaa ansaita takaisin, ja huijatuksi tullut kokee syvää pettymystä. Hänet on pettänyt juuri se läheinen ihminen, johon hän halusi luottaa. Selityksistä huolimatta valehtelu sattuu.

Valehtelulla on seurauksia myös valehtelijalle. Hänen valheidensa verkko ahdistaa häntä, eikä tuo pysyvää helpotusta mihinkään asiaan. Tutkimuksissa valehteluun taipuvaiset ovat pitäneet kirjaa valheistaan, tarkkailleet valheita ja ovat tulleet tietoisiksi valehtelustaan erityisen valehtelupäiväkirjan avulla. Omia valheitaan tarkkailleet henkilöt päättivät tutkimuksen jälkeen vähentää valehteluaan.

 Puhumattomuus

Vuorovaikutus on parisuhteen yksi peruspilari. Entä, jos parisuhteessa on asioita, joista ei voi puhua tai kumppaneiden tarve puhua on kovin erilainen.

Katso videolta, kun Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kertoo puhumattomuudesta parisuhteen ongelmana.

 Takertuminen tai välttely

Joskus parisuhteessa tulee säröjä onnellisuuteen. Silloin saattaa olla, että parisuhteen osapuolet alkavat toimia niin, että joko takertuvat toiseen tai alkavat vältellä toista. On ehkä vaikea mennä lähelle toista, vaikka olisikin huolissaan kumppanista. Yhteiskunnassa arvostetaan pitkiä parisuhteita ja saattaa olla vaikea kohdata sitä tosiasiaa, että meillä ei mene hyvin. Joskus on helpompaa jatkaa samaa takertumisen ja välttelyn noidankehää, kuin kohdata itse asia noidankehän takaa: olemmeko vielä toisillemme tärkeät? Jos olemme, miksi emme pysty näyttämään sitä? Jos emme ole, miksi emme pysty sanomaan sitä? Jo haluaisimme yrittää vielä parantaa parisuhdetta, miksi on helpompaa leikkiä kissaa ja hiirtä, takertua ja vältellä?

Takertumisen ahdistava kierre

Oma tunne on paras tienviitta. Jos oma tunne kertoo syvästä ahdistuksesta, kun olet puolisosi lähellä tai ajattelet olevasti puolisosi lähellä, teille löytyy apua. Parisuhde on joutunut solmukohtaan, ja solmu tulee avata. Useimmat haluavat jatkaa yhdessä ja kokevat suurta helpotusta, kun parisuhteen solmu on auennut.

Parisuhteen kumpikin osapuoli kokee yleensä takertumisen ahdistavana. Ahdistunut alkaa vältellä kumppaniaan, joka takertuu häneen entistä lujemmin. Takertuminen johtuu menettämisen pelosta ja joskus mustasukkaisuudesta. Mustasukkainen takertuja pelkää suurta henkilökohtaista menetystä, esimerkiksi kumppaninsa menettämistä kilpailijalle. Takertumalla hän tekee itsestään vähemmän haluttavan. Kierre on valmis.

Takertumisen tai erilleen vetäytymisen tausta

Parisuhteessa takertumisen tai erilleen vetäytymisen takana on kummankin erilainen emotionaalinen kehittyminen. Itse kukin kokee luottamusta ja turvallisuudentunnetta, tai ristiriitaisuutta ja epäluottamusta suhteessa läheisyyteen, sillä intiimi läheisyys tekee ihmisestä haavoittuvan. Luottamus tai pelokkuus aktivoituvat uudelleen aikuisuudessa, parisuhteen luomassa läheisyydessä. Parisuhteessa on merkitystä, miten luottavaisesti ihminen kykenee nojautumaan kumppaniinsa, luottamaan ja rakastamaan. Vai onko hän varuillaan, pelkää pettymystä ja vetäytyy? Luottamus omaan rakastettavuuteen voi näkyä siinä, miten paljon kumppanit uskaltavat heittäytyä syvään tunnesuhteeseen.

Takertumisen seurauksia

Joskus takertuvuus saa mustasukkaisia piirteitä. Kumppani yrittää kontrolloida toista ja pitää hänet lähellään. Tähän voi liittyä suurta huomiontarvetta ja manipulointia, heikko itsetunto ja epäselvät viestit parisuhteesta. Kun kumppanit ovat hyvin riippuvaisia toisistaan, mutta samalla kokevat olevansa ”vangittuja” suhteeseen, he voivat huonosti.

Suhdetyypit, joissa esiintyy eniten takertumista ja mustasukkaisuutta:

 • Leikkivä, pelaileva rakkaus, joka pitää partneria epävarmuudessa ja kiusaa mustasukkaisuudella.
 • Kahden tunteellisen, toisistaan riippuvaisen ja toistensa sitoutumisesta epävarman puolison parisuhde. Nämä rakastuneet hakevat joka hetki kumppanin huomiota ja varmuutta puolison sitoutumisesta.

Tehtäviä takertumisen kierteen katkaisuun

​​

 Intohimon puute

Parisuhteen kriisiksi voi nousta jossain kohtaa intohimon puute. Toinen tai molemmat parisuhteen osapuolet eivät koe tarpeelliseksi intiimiä läheisyyttä.

Katso videolta, kun Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kertoo, millaisia keinoja on selvitellä tilannetta, jossa intohimon tai seksin puute on ongelmana.

Mikäli koet tarpeelliseksi perehtyä enemmänkin seksuaalisuuteen omalla kohdallasi, tutustu Seksuaalisuuden omahoito-ohjelmaan.

seksuaalisuuden omahoito-ohjelma​​​

 Mustasukkaisuus

Jos parisuhteessa esiintyy mustasukkaisuutta, ei parisuhde voi hyvin. Mustasukkaisella puolisolla on paha olla epäilystensä kanssa, ja kumppani kärsii jatkuvasta epäilystä.

Katso videolta, kun Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kertoo, miten mustasukkainen voi hoitaa itseään ja kuinka kumppani voi tukea mustasukkaisuuden kärsivää puolisoaan.

​​​​