Riitely parisuhteessa

Edellisessä osiossa olette käsitelleet parisuhteen tukipylväitä ja käyneet korjaavia keskusteluja. Olette mahdollisesti löytäneet toisistanne parisuhdettanne kannattelevia vahvuuksia. Tässä osiossa ryhdytte tarkastelemaan riitelytapojanne sekä saatte tietoa, kuinka riidellä rakentavammin. Kun erimielisyyksiä tulee eteen, tarkkailkaa, pystyttekö myöntämään tekemiänne virheitä syyttämättä toista.

"Parien yleisimpiä riidanaiheita ovat kotityöt, lastenkasvatus, yhteinen aika ja läheisyyden puute sekä raha. Väestöliiton perhebarometri 2013"

​​​​​​​​​​​​​

 Erimielisyydet parisuhteessa

Erimielisyydet ovat Väestöliittoon tulleissa yhteydenotoissa yksi suurimmista ja keskeisimmistä parisuhdeongelmia aiheuttavista asioista kumppaneiden välillä. Riidan aikana sanotut sanat sattuvat eniten, kun ne kohdistuvat itsetuntoon. Läheiseksi tullut kumppani voi satuttaa sanoillaan kaikkein ikävimmällä tavalla.

Täysi harmonia ei ole mahdollista, mutta hyvät riitelyn tavat ovat. Tutkimukset kertovat, että onnelliset parit riitelevät harvemmin ja sopivat riitansa paremmin. He myös hyväksyvät sen, että kaikesta ei koskaan tulla olemaan samaa mieltä.

Kun erimielisyyksiä tulee eteen, tarkkailkaa, pystyttekö myöntämään virheitä syyttämättä toista. Ellei toinen tai kummatkaan teistä koskaan pysty ottamaan vastuuta unohtamisista, virheistä tai loukkauksista, on hyvä etsiä apua ja jutella psykoterapeutin kanssa. Jatkuva hyökkääminen syöksee parin entistä repivämpiin riitoihin. Riidoillakin on tärkeä paikkansa parisuhteessa – ne opettavat molempia kestämään omaa ja toisen turhautumista. Ne opettavat kuulemaan toisen tunteita, ja ne opettavat työskentelemään riidan yli sopuun saakka.

Joskus kumppani haluaa välttää riitaa. Hänen on vaikeaa käsitellä parisuhteen vaikeuksia. Tämä saa partnerin turhautumaan voimakkaasti. Etsikää tukea ja keskusteluapua, jotta voisitte kohdata kumppanin kanssa vaikeatkin asiat. Kun ratkaisette ongelmia loukkaamatta toisianne, teidän itsetuntonne parina vahvistuu: Taas selvittiin!

Katso videolta, kun Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kertoo vinkkejä, kuinka purkaa suuttumusta loukkaamatta kumppania.

 Vastaiskuja haitalliselle riitelylle

Teidän yhteinen vihollisenne on riitaisa toimintatapa, ei oma kumppani. Riita on joskus normaali reaktio toisen käyttäytymiseen tai päätöksiin.

Huumori ja myönteinen ajattelu

Yksi tehokkaimpia ja vaikeimpia keinoja ongelmien ratkaisuun on huumorin ja myönteisen ajattelun käyttäminen. Tämä vaatii sitä, että molemmat luottavat siihen, että kumpikin ajattelee parisuhdetta ensin ja omia loukattuja tunteita vasta sen jälkeen. Huumorin käytössä täytyy kuitenkin olla varovainen ja varmistaa, että toinen ei koe, että hänelle nauretaan. Turvallisempaa onkin nauraa omalle käytökselle tai ”toistuvalle” hölmölle riitelylle.

Aikalisä

Käyttäkää aikalisää. Voitte kävellä korttelin ympäri ja hengittää syvään. Anna puolisosikin ottaa aikalisä. Hän tekee sen välttääkseen riitaa ajautumasta pahemmaksi. Lopuksi: älä pura stressiäsi ja pahaa mieltäsi kumppaniisi. Tee se vaikkapa lenkkipolulla. Kumppanisi ansaitsee parempaa, ja onhan hän tiimisi toinen jäsen!

Puhu asiasta, älä kiertele

Joskus riita vyöryy kuin kasvava lumipallo alas lumista mäkeä. Se kasvaa ja kasvaa. Tämä kertoo siitä, että hyvin paljon asioita on sanomatta. Olette kulkeneet ongelman ympäri tarttumatta siihen. Voitte aloittaa vaikeista asioista puhumisen tänään, rakentavassa hengessä. Älkää odottako, että kumpikaan teistä osaa lukea toisen ajatuksia.

Kunnioita kumppaniasi

Vaikka et ymmärtäisi kumppaniasi, kunnioita hänen näkemystään. Riita, jossa mitätöidään toisen tunne, voi olla parisuhteelle tuhoisaa. Anna puolisosi säilyttää itsekunnioituksensa. Jos olet oikein taitava riitelijä, kiität häntä ongelman osoittamisesta!

”Kaikissa suhteissa ilmenee joskus ristiriitoja. Silloin ihminen tuntee itsensä torjutuksi ja hylätyksi, ja hän etsii yhteyttä kumppaniinsa joskus vaativasti, joskus kiukkuisesti tai epätoivoisesti. Johnson 2015.”

 Omien tunteiden ilmaiseminen

​​

Kun kumpikin haluaa vaikeuksissa ja riidassa ajatella parisuhdetta ensin, voitte ilmaista ajatuksianne rakentavasti, tyyliin ”Minusta tuntuu tältä”. Esimerkiksi:

 • Minusta tuntuu pahalta, kun et vastannut puhelimeen.
 • Minusta tuntuu pahalta, että unohdit syntymäpäiväni.
 • Minä tunnen epävarmuutta, kun käännät selkäsi ja keskustelet Facebook-ystäviesi kanssa.

Tämän jälkeen käänny puolisoasi kohti, katso häntä silmiin, ja kuuntele, kun hän vastaa.

 Onnistuneet keinot parisuhdekriisien korjaamiseksi

Parisuhteen ongelmat eivät riko parisuhdetta. Onnistuneet keinot selvitä ongelmista korjaavat vaikeitakin parisuhdekriisejä. Eräs parisuhteen salaisuus onkin hyväksyä joukko ratkaisemattomia riitoja.

Vuorovaikutuksen tärkeys

Yhdysvaltalaisprofessori John Gottman nimittää neljää hyvän vuorovaikutuksen uhkaa nimellä ”neljä ratsumiestä”. Yksi on kriittisyys, toinen väheksyminen, kolmas puolustautuminen ja neljäs on mykkäkoulu.

 • Kriittisyydellä ilmaiset, miten haluat että kumppanisi muuttuisi.
 • Väheksynnällä nostat itsesi hänen yläpuolelleen.
 • Puolustautuminen merkitsee verhottua syytöstä ”se on sittenkin sinun syysi”!
 • Mykkäkoulu merkitsee, että yksi puolisoista yrittää suojella itseään riitaisuudelta ja yrittää estää tilannetta pahenemasta vaikenemalla kokonaan. Mykkäkoulu suojelee vaikenijaa monin tavoin, mutta vuorovaikutuskeinona se satuttaa. Mykkäkoulu on eräs henkisen väkivallan muoto, joka yleensä saa kumppanin turhautumaan entistä enemmän. Syntyy pattitilanne.

”Kun vihamielisen kriittisyyden ja kivettymisen kehä toistuu parin välillä yhä useammin, siitä tulee koko parisuhdetta määrittävä tekijä. Tällöin kumppanit etsivät toisistaan merkkejä hylkäämisestä tai torjunnasta, eivätkä luota toistensa hyviin aikomuksiin. Johnson 2015.”

On siis syytä opetella kommunikoimaan paremmin: ottamaan vastaan palautetta myönteisesti, ja vastaamaan myönteisesti toisen huomautukseen. Samaisen professori John Gottmanin tutkimuksissa on havaittu, että hyvää ongelmanratkaisua ovat seuraavat seikat:

 • Ongelman ymmärtäväinen lähestyminen ilman uhkaa. Tällöin kumppani voi kuunnella ja ottaa vastaan tunteita ja ajatuksia paljon paremmin.
 • Erimielisyydestä pääsee yli entistä paremmin, kun kääntyy kumppanin puoleen ja todella kuuntelee, mikä häntä huolestuttaa. Tilannetta voi keventää hyväksyvällä katseella tai vastuun ottamisella ja anteeksipyynnöllä.
 • Lopuksi se, että ottaa joustavasti vastaan kumppaninsa toiveet, auttaa huomattavasti ongelmien yli pääsyssä.

 Miten teillä riidellään?

Seuraavaksi tarkastellaan parisuhteenne riitelytapoja.

Kun riitelette, tärkeintä on, että otat vastaan toisen tunteen ja että kuuntelet puolisoasi, yrität ymmärtää häntä ja muistat, mitä hän sanoo. Kun kumppanisi äksyilee, ajattele, miten kohtelet hyvää ystävääsi. Voisitko kohdella kumppaniasi yhtä hyvin? Hänestä voi tulla sinun pitkäaikaisin ja paras ystäväsi. Ystävyys ja ystävällisyys ovat tärkeä osa läheistä parisuhdetta.

Riitelyn muistilista:

 • Ota vastaan kumppanin tunne.
 • Kuuntele puolisoasi
 • Yritä ymmärtää häntä
 • Muista, mitä hän sanoo
 • Kun kumppani äksyilee, suhdaudu häneen, kuten hyvään ystävään

Tehtävä: Korjaava keskustelu riitelemisestä

​​