Ulkopuolisen avun hakeminen muutoksen tueksi

​​​​​

Monet ihmiset kamppailevat erilaisten haitallisten seksuaalisten ajatusten ja fantasioiden kanssa. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus on monella vakava ongelma ja sen kanssa yksin kamppailu vaativaa. Jos koet, että tästä oma-hoito ohjelmasta ja sen harjoitteista ei ole riittävästi tukea oman käyttäytymisesi hallintaan tai jos epäilet ettet kykene hallitsemaan omaa toimintaasi, niin tästä osiosta löydät ohjeita lisätuen ja avun saamiseksi.

 Tuen ja avun hakeminen

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus kaventaa ja vähentää mahdollisuuksia toteuttaa seksuaalisuutta. Pedofiilinen taipumus heikentää usein myös ihmissuhteita ja kaventaa sosiaalista elämää. Nykytutkimuksen mukaan seksuaalinen kiinnostus lapsiin on melko pysyvä piirre, joka koetaan usein vastentahtoisena, eikä siitä tunnu olevan poispääsyä.

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus ja siihen mahdollisesti liittyvä häpeä ja itsesyytökset heikentävät usein niin mielenterveyttä kuin elämänlaatua. Asioita vaikeuttaa edelleen se, että yhteiskunnassamme seksuaalinen kiinnostus lapsiin on edelleen tabu, eikä siitä puhuta avoimesti. Arkielämässä monet salaavat lapsiin kohdistuvan seksuaalisen kiinnostuksensa sekä pedofiiliset taipumuksensa eivätkä hakeudu avun ja tuen piiriin. Apua ja tukea on kuitenkin tarjolla. Sitä voi hakea ensin myös nimettömästi.

Jos olet huolissasi omasta seksuaalisesta kiinnostuksestasi lapsiin ja siihen liittyvästä ajattelusta ja/tai käyttäytymisestä, hae rohkeasti lisätukea ja apua. Avoin ja rehellinen keskustelu ongelmaan perehtyneen henkilön kanssa voi auttaa sinua hallitsemaan haitallisia seksuaalisia ajatuksia ja tukea oman käyttäytymisen hallintaa.

Suomessa on yksiköitä, joissa on erityistä osaamista seksuaalista kiinnostusta lapsiin kokevien henkilöiden auttamiseksi. Lisätietoja, neuvoja ja apua voit kysyä esimerkiksi

  • Välitä!-yksiköstä Yksikkö tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua tilanteesi selvittelyyn ja mahdollisen jatkotuen löytämiseen. Palvelu on maksutonta ja yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä.
  • SERITA hankkeesta. SERITA ylläpitää päivystyspuhelinta ja tarjoaa apua seksuaalisten rajojen asettamiseen ja tukemiseen. Palveluun voi ottaa yhteyttä myös nimettömästi.
  • SeriE-hankkeesta. SeriE-hanke tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, joilla on huoli omista lapsikohteisista fantasioistaan ja mieltymyksistään.
  • SEXPO säätiö tarjoaa neuvontatapaamisia, netti- ja puhelinneuvontaa. Kaikkiin neuvontapalveluihin voi ottaa yhteyttä nimettömästi ja luottamuksellisesti

Tuen ja avun saamisen ei koskaan pitäisi olla kiinni siitä, minkälaisesta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai häiriöstä on kyse. Tosiasia kuitenkin on, että Suomessa on suhteellisen vähän avun tarjoajia henkilöille, jotka ovat huolissaan omasta seksuaalisesta kiinnostuksestaan lapsiin. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus herättää ihmisissä monenlaisia, usein voimakkaan kielteisiäkin tunteita. Tämän vuoksi apua ja tukea on suositeltavaa hakea tahoilta, joissa tilanteesi ja ongelmasi ymmärretään.

 Psykoterapia - toimiva hoitokeino

Kognitiivisen käyttäytymisterapian on todettu olevan toimiva hoitokeino henkilöille, jotka ovat seksuaalisesti kiinnostuneita lapsista. Oleellista on henkilön oman sisäisen kontrollin ja vastuullisen toiminnan lisääminen, mahdollisten ajatusvääristymien korjaaminen sekä vastuun osoittaminen mahdollisista lapsiin kohdistuvista seksuaalisista teoista.

Hoito painottuu toistuvien huolien, pelkojen ja epävarmuuden tunteiden käsittelyyn. Huomio kiinnitetään lapsiin liittyviin seksuaalisiin ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaan. Hoidossa lisätään ja vahvistetaan henkilön käyttäytymisen hallintaa sekä siihen liittyvää tunnetta. Yksikin vältetty kiusaus ja uuden, vastuullisemman toimintatavan omaksuminen on askel parempaan elämään.

Kaikki seksuaalista kiinnostusta lapsiin kokevat henkilöt ja siitä kärsivät eivät tee seksuaalirikoksia. Toisaalta osa ihmisistä tekee seksuaalirikoksia lapsia kohtaan vaikka eivät ole ensisijaisesti lapsista seksuaalisesti kiinnostuneita. Monet ihmiset kamppailevat omien haitallisten seksuaalisten ajatusten ja fantasioiden kanssa.

Apua on tarjolla ja psykoterapiaan hakeutuminen on usein tässä tilanteessa kaikista paras vaihtoehto. Psykoterapiasta löydät lisää tietoa Psykoterapiaan hakeutujan oppaasta

 Tunnista riskitekijät ja toimi oikein

1. Pidä itsestäsi huolta

Jos olet seksuaalisesti kiinnostunut lapsista, sinun on tärkeää etsiä tukea ja apua käyttäytymisesi hallintaan. Yksin ongelman kanssa jääminen voi aiheuttaa toivottomuuden ja arvottomuuden tunteita, jotka heijastuvat usein mielialaan mielenterveyttä heikentäen. On tärkeää pitää huolta itsestään.

2. Hanki tietoa

Mitä enemmän sinulla on tietoa omasta seksuaalisesta kiinnostuksestasi lapsiin, sitä paremmin ymmärrät tunteitasi, ajatuksiasi ja kokemaasi. Tieto ja ymmärrys ohjaavat hallitsemaan omia haitallisia seksuaalisia ajatuksia ja käyttäytymistä. Tämä omahoito-ohjelman tehtävät auttavat sinua saamaan tietoa ja ymmärrystä lapsiin liittyvästä seksuaalisesta kiinnostuksestasi.

Voit halutessasi pohtia omaa tilannettasi ensimmäisestä osiosta löytyvien tehtävien ja kysymysten kautta:

3. Keskustele

Älä jää yksin pohtimaan seksuaalista kiinnostustasi lapsiin, vaan ota rohkeasti yhteyttä auttaviin tahoihin. Palveluissa työskentelevät ammattilaiset ovat perehtyneet ongelmaasi ja ovat valmiita auttamaan ja tukemaan sinua. Palveluihin voi olla yhteydessä myös nimettömästi. Suomessa on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Uusi Suunta-ohjelmasta, josta löydät lisätietoa täältä.

4. Ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen

Nykytiedon mukaan seksuaalinen kiinnostus lapsiin on suhteellisen pysyvää. Tästä huolimatta jokainen ihminen voi hallita tai oppia hallitsemaan omaa toimintaansa ja käyttäytymistään. On tärkeää erottaa seksuaaliset ajatukset ja impulssit varsinaisesta toiminnasta. Ihminen harvoin toimii täysin automaattisesti seksuaalisten halujensa ohjaamana, vaan omaan toimintaan ja käyttäytymiseen pystyy vaikuttamaan. Voimakkaat seksuaaliset impulssit menevät ohitse ja jokainen voi oppia hallitsemaan ja kontrolloimaan niihin liittyviä ajatuksiaan ja tunteitaan ja näin toimia tilanteissa vastuullisesti.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalisten ajatusten ja halujen toteuttaminen käytännössä on vakava rikos. Älä syyllisty rikokseen vaan hae apua. Jos koet, ettet saa tästä omahoito-ohjelmasta ja sen harjoitteista riittävästi tukea tai jos epäilet ettet kykene hallitsemaan omaa käyttäytymistäsi niin älä syyllisty rikokseen äläkä vahingoita lasta, vaan hae apua - VÄLITÄ!


Omahoidon alkuun

 Anna palautetta

Kokemuksesi omahoito-ohjelmasta on meille tärkeä. Kokemustesi perusteella voimme myös kehittää ohjelmaa entistä paremmaksi. Vastaathan lopuksi vielä lyhyeen tätä omahoito-ohjelmaa koskevaan kyselyyn

Kokemuksesi omahoidosta