Kohti lempeämpää seksuaalisuutta

Tässä osassa seksuaalisuuden omahoitoa tarkastellaan muutoshalukkuutta, mikäli koet tarpeelliseksi muuttaa jotakin suhteessa seksuaalisuuteesi. Tässä osiossa on koottuna muutamia tehtäviä ja yksi pohdintakysymys. Tehtävät auttavat sinua osaltaan pohtimaan omaa seksuaalisuuttasi.

Se, mitä seksuaalisuutesi on nyt, ei määrää koko loppuelämääsi. Jo tämän osion lukemisella otat ensimmäisiä askeleita kohti tulevaa. Olet päättänyt ottaa selvää omasta seksuaalisuudestasi. Arvostan päätöstäsi.

Taustateoriana osiolle on tietoisuustaidot, joka on kognitiiviseen psykoterapiaan rakentuvia tunne, ajatus- ja toimintatottumusten säätelyä edistävä hoitosuuntaus. Tietoisuustaidot yhdistävät uusimpia kognitiivisia psykoterapiansuuntauksia.

Seuraavaksi lähdet tekemään pohdintakysymyksiä ja tehtäviä, jotka auttavat sinua selvittämään kuinka sitoutunut olet muutokseen, millainen on seksuaalisen hyvinvointisi diagrammi ja miten näet oman itsesi.

Tee tehtäviä omaan tahtiisi ja rauhassa ottamatta paineita onnistumisesta!

 Muutoshalukkuus

On hyvä tarkastella aluksi, millaisella mielellä olet pohtimassa omaa seksuaalisuutta.

Sitoutuminen

Kuinka sitoutunut olet asteikolla 0-10, jossa 0 tarkoittaa ”olen haluton tekemään oman seksuaalisuuteni eteen työtä” ja 10 tarkoittaa ”olen halukas tekemään kaiken, mikä auttaa minua voimaan seksuaalisesti paremmin”. Ole rehellinen itsellesi. Jos olet haluton tekemään työtä oman seksuaalisen hyvinvointisi eteen, ota muutama päivä aikaa tehdä havaintoja tilanteestasi.

Huomioi, että mitä tahansa teetkin oman seksuaalisuutesi hyväksi, se voi parantaa seksuaalista hyvinvointiasi ja vitaalisuuttasi. Tarkkaile tekojasi rehellisesti, ovatko teot ajatusten tasolla vai oletko yltänyt jo tekojen tasolle muutoksessa? Vaikka et päättäisi mitään, sekin on jo päätös.

Elämään kuuluu tapahtumia, jotka ovat vaikuttavat seksuaalisuuteen. Seuraavaksi pysähdyt tarkastelemaan omaa elämääsi.

 Seksuaalisuuden hyvinvoinnin diagrammi

Seksuaalisuutta on hieman vaikea selittää sanoiksi, samoin seksuaalista hyvinvointia. Apuna voit halutessasi käyttää seksuaalisen hyvinvoinnin diagrammia eli kuvamuotoon piirrettyä esitystä.

Tehtävässä on tarkoitus pysähtyä hieman laajemmin miettimään omaa elämää ja sen tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet seksuaalisuuteesi.

Tehtävä: Seksuaalisen hyvinvoinnin diagrammi

 Elämän ja seksuaalisuuden roolit

Meillä on erilaisia rooleja elämässämme. Roolit voivat liittyä myös seksuaalisuuteemme, seksiin tai niiden ilmaisemiseen.

Tehtävä: Roolikartta omassa elämässä

 Tutustu itseesi ja elämääsi

On tärkeää tutustua omaan itseen sekä elämään jota elät juuri nyt ”suorana lähetyksenä”. Meillä on yleensä paljon kuvia erilaisista juhlista, kesälomista ja sukulaisten tapaamisista. Oma itse ja arki, jossa suurimman osan elämästämme vietämme, jää kuvaamatta.

Tehtävä: Valokuvaustehtävä

Tämän tehtävän tarkoituksena on kuvata juuri sinua ja arkeasi, tallentaa tunteita, katseita ja ilmeitä. Kuvien avulla voit tutustua omaan itseesi.

Toivon sinun kuvaavan arjen tilanteita elämässäsi, kuitenkin niin, että kuvaat vain tai tilanteita, joissa kaikilta kuvissa esiintyviltä on lupa kuvien ottamiseen. Kuvaamisella ei saa loukata toisia ihmisiä.

Kuvaa kaikkea sellaista, joka on oleellista omassa elämässäsi ja sellaista mikä on muistamisen arvoista ja tärkeää vaikka sitten kymmenien vuosien kuluttua. Kuvaa myös tunnepitoisia tilanteita – naurua, itkua, onnea, epäonnea, ärtymystä. Anna tunteiden tulla valokuvissa näkyviksi.

Kuvaa katseita, ilmeitä (tekemällä tehtyjäkin). Kuvaa omia erilaisia puoliasi ja persoonallisuutesi piirteitä. Kuvaa kehoasi, vaikka varpaiden välejä, korvia, ryppyjä, mahaa, napaa... jätä kuitenkin navan alla oleva alue vain itsellesi tai näytä kuvat hyvin harkitusti.

On sallittua nähdä itsensä hyvänä.

 Seksuaalisuus myönteisenä asiana elämässä

Seksuaalisuus sisältää paljon erilaisia tunteita ja tuntemuksia. Harmittavan usein meidän näkökulmamme on omaa seksuaalisutta kohtaan arvioiva ja kriittinen. Olisiko aika tarkastella sitä uudesta suunnasta, myönteisen kautta?

Tehtävä: Kymmenen myönteistä lausetta

 Parisuhde paremmaksi

​Parisuhteet näyttävät usein jakautuvan seksielämään ja toisena osana kaikkeen muuhun. Jos suhde on huonossa kunnossa, eikä yhteyttä toiseen ole, me silti usein odotamme, että seksielämä olisi hyvää ja toimivaa.

Ensimmäinen tehtäväsi on katsoa mikä suhteessa ei toimi. Pyri vakauttamaan suhdetta osittamalla arvostusta ja kunnioitusta, vahvista yhteyttä kumppaniisi, osoita myötätuntoa ja hyväksyntää. Opettele luottamaan kumppaniisi. Jos keskityt parantamaan vain seksielämääsi – tai keskityt sen kritisoimiseen, ilman että kiinnität huomiota suhteen tilaan, vähennät onnistumismahdollisuuksiasi.

Vähennä miettimistä siitä, mikä on normaalia ja mikä ei. Tarkastele sääntöjä, joita Sinulla saattaa olla seksin suhteen. Seksuaalisuudessa on kyse nautintotaidosta, koko kehon ja aistien aktivoimisesta. Tietoinen läsnäolo parantaa intiimiä yhteyttä kumppaniisi ja yksi osa tätä on myös huumori.