Kohti sujuvampia sosiaalisia tilanteita

Olet edennyt sosiaalisen jännittämisen omahoidossa jo pitkälle, hienoa! Toivottavasti olet oppinut ymmärtämään sosiaalista jännittämistäsi paremmin. Ja ennen kaikkea, toivottavasti olet löytänyt keinoja kohdata ahdistaviltakin tuntuvia sosiaalisia tilanteita.

Vahvistetaan seuraavaksi vuorovaikutustaitojasi, jotta vuorovaikutus sosiaalisissa tilanteissa olisi tulevaisuudessa sinulle mahdollisimman miellyttävää. Lopuksi pohditaan, miten ahkeran harjoittelun avulla saavuttamasi tulokset saadaan pysyviksi. Tässä auttaa altistamisen omaksuminen elämänfilosofiaksi.

 Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen

Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan kaikkia taitoja, joita tarvitaan siihen, että vuorovaikutus toisten kanssa sujuu mahdollisimman luontevasti ja sujuvasti. Vuorovaikutus rakentuu sanallisten keskustelutaitojen ja sanattoman ilmaisun, kuten eleiden, ilmeiden ja kehonkielen avulla. Sanaton viestintä vaikuttaa vuorovaikutuksen kulkuun, sen ilmapiiriin ja ensivaikutelman luomiseen.

Sosiaaliset taidot ovat opittavia taitoja siinä missä vaikkapa autolla ajokin. Koska sosiaaliseen jännittämiseen liittyy usein tilanteiden välttelyä, eivät sosiaaliset taidot välttämättä pääse oppimiskokemusten myötä parhaalla mahdollisella tavalla kehittymään. Myös jo aiemmin opitut taidot voivat alkaa ruostua. Tällöin vuorovaikutus toisten kanssa ei enää tunnu luontevalta. Seuraavista vinkeistä hyötyvät niin sosiaaliset jännittäjät kuin muutkin ihmiset, jotka haluavat omia sosiaalisia taitojaan kehittää.

 Altistaminen elämänfilosofiana

Altistusharjoittelua on tarkoitus jatkaa tämän omahoito-ohjelman lukemisen jälkeenkin. Oppimiesi periaatteiden ja kokemustesi pohjalta voit suunnitella harjoittelua ensimmäistä altistushierarkiaasi pidemmälle. Millaisiin tilanteisiin haluaisit uskaltautua jatkossa menemään?

Olet oppinut nyt uusia taitoja ja saanut rohkeutta selvitä haastavista tilanteista peremmin. Voit onnitella itseäsi ahkerasta harjoittelusta. Taitojen kehittymisen ja säilymisen kannalta on erittäin tärkeää, että jatkat harjoittelua myös tästä eteenpäin. Mitä enemmän teet kirjallisia tehtäviä, sitä automaattisemmiksi opitut asiat muuttuvat, ja voit alkaa huomaamaan asioita helpommin myös ilman, että kirjaat niitä ylös.

Kun etenet, on hyvä panna muistiin positiivisia kokemuksia ja havaintoja siitä, mitä kaikkea voit nyt tehdä, kun jännitys ei enää salpaa elämää samalla tavalla kuin ennen. Samalla voi olla hyvä merkitä muistiin havaintoja siitä, mikä juuri sinua auttoi kestämään tilanteita paremmin.

Muovaa elämäsi tarinaa sellaiseksi, että olet itse herra omassa mielessäsi: päätä kokonaan luopua sosiaaliseen jännittämiseen liittyvästä välttelystä ja turvakäyttäytymisen tuomasta hetken helpotuksesta. Kun huomaat halun välttää tilannetta tai toteuttavasi jotakin turvakäyttäytymistä, teekin juuri päinvastoin. Haasta itsesi ja päätä kohdata ahdistuksesi. Tiedät, että siten kohotat elämäsi laatua pitkällä aikavälillä!

 Muutoksen arviointi

Oletko jo päässyt altistushierarkiasi loppuun? Jos olet, voit jatkaa lukemista tästä eteenpäin saman tien. Jos sinulla on vielä altistusharjoitukset kesken, tee ne loppuun ja jatka sen jälkeen omahoito-ohjelmaa tästä kohdasta eteenpäin. Muista, että altistusharjoitukset ovat tämän omahoito-ohjelman tärkein vaihe, eikä niitä siis kannata jättää kesken. Harjoituksiin voi mennä aikaa useita viikkoja tai pari kuukautta, mutta niiden toteuttaminen palkitsee kyllä pitkällä aikavälillä.

Olet nyt altistanut itseäsi hankaliin tilanteisiin ja oppinut sietämään ahdistusta. Harjoittelun myötä tilanteet ovat vähitellen helpottuneet ja jännitys on vähentynyt. Olet myös oppinut muokkaamaan sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä ajatusvääristymiä ja oppinut, miten saat suunnattua tarkkaavuutta enemmän tilanteeseen kuin omiin reaktioihisi. Olet myös tunnistanut turvakäyttäytymistäsi, ja opetellut sen vähentämistä. Olet tehnyt isoja muutoksia elämässäsi!

Nyt kun tämä omahoito-ohjelma lähestyy loppuaan, on hyvä pysähtyä miettimään, millaisen matkan olet sen aikana kulkenut. Millaista elämäsi oli tämän hoito-ohjelman alussa? Entä millaista se on nyt? Onko sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä ahdistus kenties pienentynyt? Onko edistymiselläsi ollut vaikutusta opiskeluusi, työelämääsi tai harrastuksiisi? Oletko kenties huomannut, että olisit alkanut suhtautua itseesi eri tavoin, ja onko esimerkiksi itseluottamuksessasi tapahtunut muutoksia?

Täytit omahoito-ohjelman alussa sosiaalisen jännittämisen kyselyn. Voit täyttää kyselyn nyt uudestaan ja katsoa, onko sosiaalinen jännittäminen vähentynyt omahoito-ohjelman aikana.

Sosiaalisen jännittämisen kysely

 Eväitä jatkoon

Kun omaksut altistamisen elämänfilosofiaksi, tulee sosiaalisiin tilanteisiin meneminen helpottamaan vielä tämän omahoito-ohjelman jälkeenkin. Oireiden hetkellinen voimistuminen on kuitenkin myös tavallista. Tätä ei kannata säikähtää, sillä hetkelliset takapakit kuuluvat toipumisprosessiin. Niiden ilmetessä kannattaa ryhtyä aktiivisesti toimiin sosiaalisen jännittämisen helpottamiseksi. Mikäli sosiaalinen jännittäminen tuntuu nostavan uudestaan päätään, palaa tämän omahoito-ohjelman sisältöihin ja panosta etenkin altistusharjoituksiin.

Mikäli tämän omahoito-ohjelman kaltainen tavoitteellinen työskentely tehtävien avulla on tuntunut sinusta hyödylliseltä, voit jatkaa työskentelyä Irti sosiaalisesta jännittämisestä -kirjan avulla tai hakeutua nettiterapiaan lääkärin lähetteellä.

Irti sosiaalisesta jännittämisestä -kirja

Sosiaalisten tilanteiden pelon nettiterapia

Jos sinusta tuntuu, että sosiaalinen jännittämisesi on yhä voimakasta ja koet sen haittaavan toimintakykyäsi elä elämänlaatuasi, älä epäröi hakea apua. Mielenterveystalon Oirenavigaattori ohjaa sinut paikallisten palveluiden piiriin.

Oirenavigaattori

Kaikkea hyvää jatkotyöskentelyyn ja iloa elämääsi!


Kokemuksesi omahoito-ohjelmasta on meille tärkeä. Kokemustesi perusteella voimme myös kehittää ohjelmaa entistä paremmaksi. Vastaathan lopuksi vielä lyhyeen tätä omahoito-ohjelmaa koskevaan kyselyyn.

Kokemuksesi omahoidosta