Takaisin työhön -omahoito

Olisikohan minun mahdollista palata työhön? Miten se onnistuisi? Mikä siinä voisi olla vaikeaa? Pohditko miten osa toimeentulo järjestyy, jos voimavarat eivät alkuun riittäisi kokopäiväiseen työhön? Takaisin työhön -omahoidon tuella voit löytää vastauksia ja tukea näihin sekä moniin muihin työelämään liittyviin kysymyksiin. 

Takaisin työhön -omahoidosta on erityisesti hyötyä, jos olet palaamassa työhön psyykkisestä sairaudesta johtuneen sairausloman jälkeen tai työhön paluun miettiminen on aiheuttanut sinulle kuormitusta. Omahoito-ohjelma sisältää tietoa, tukea ja harjoituksia. 

Takaisin työhön -omahoito on tehty HUS:n sosiaalityöntekijöiden ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä ulkopuolisen asiantuntijan yhteistyönä.

Jos sinulla on psyykkisen sairauden oireita, voit hyödyntää oirenavigaattoria arvioidaksesi oireiden vaikeutta ja terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle hakeutumista. ​

MITEN PÄÄSISIN TAKAISIN TYÖHÖN TAI OPINTOIHIN?

Ensimmäisessä osiossa saat tietoa työhön tai opintoihin paluun vaiheista ja mahdollisuuksista olipa tilanteesi mikä tahansa. Harjoituksissa voit pohtia omaa tilannettasi, suhdettasi työhön ja opintoihin sekä työkykyysi vaikuttavia asioista.

SUUNTANA TYÖ TAI OPISKELU

Toisessa osiossa saat keinoja, tietoa ja tukea kohti työelämää tai opiskelua. Löydät tietoa mm. ammatillisesta kuntoutuksesta, tuista, sekä työkykyä tukevista keinoista ja palveluista. Harjoituksissa pohdit omia toiveitasi ja teet omaa suunnitelmaa eteenpäin.

TYÖ OSANA ELÄMÄÄ

Takaisin työhön oma-avun viimeisessä osassa saat tietoa ja tukea työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitämisestä. Osassa käsitellään osa-aikaista työskentelyä ja sen taloudellista tukea, arjen hyvinvointia ja oman osaamisen ylläpitämistä. Harjoituksissa keskitytään omiin vahvuuksiin, työkykyä tukevaan arkielämään ja oman osaamisen kehittämiseen.