Arjen talous haltuun

​​​​​​​​Tässä osassa opitaan ja harjoitellaan parantamaan omaa arjen taloutta. Tasapainoisen talouden lähtökohtana on toimiva arki, johon kuuluu sopivassa määrin toimintaa ja lepoa. On myös tärkeää selvittää tarkkaan, mihin ja kuinka paljon rahaa kuluu kuukausittain. Kaikilla on yleensä jokin oletus tai käsitys siitä, mihin omat rahat kuluvat. Jos omista tuloista ja menoista ei ole ottanut tarkemmin selvää, voi olla, ettei oma käsitys vastaa todellisuutta.

Omahoito-ohjelman kolmannessa osassa saat myös tukea kulutuksen vähentämiseen sekä keinoja talouden suunnitteluun ja säästäväisen elämäntavan omaksumiseen. Kulutuksen vähentäminen voi olla erityisen vaikeaa, jos muut perheenjäsenet joutuvat samalla luopumaan omista tottumuksistaan. Tässä osassa sinua tuetaan rahasta keskustelemiseen lasten ja puolison kanssa.

 Toimiva arki

Kiire, stressi ja arjen epäsäännöllisyys vaikeuttavat talouden tasapainottamista. Kiireessä tulee tehtyä heräteostoksia, kun haluaa itselleen nopeasti mielihyvää. Jos ruokakaupassa asioiminen on liian epäsäännöllistä, voi olla vaikea tietää, kuinka paljon rahaa kuluu. Kun menot ovat suuret verrattuna tuloihin, ruoka on yksi suurimmista menoeristä. Suunnitelmallisuudella, hintojen vertailulla ja kotiruualla voi säästää suhteellisen suuren summan. Oman talouden hallinta pohjautuukin toimivaan arkeen. Jos oma arki tuntuu kaoottiselta, kannattaa miettiä, kuinka arkeen voisi lisätä säännöllisyyttä ja rytmiä. Tärkeä osa arkea on myös rentoutuminen ja mielihyvää tuottava tekeminen.

Pohdintatehtävä

Mieti minkälaiset edulliset tai ilmaiset asiat tuottavat sinulle mielihyvää tai rentoutusta. Lisää arkeen näitä asioita.

Arjen perusteet

 Tiedä tulosi ja menosi

Tiedätkö, kuinka paljon sinulla tai perheelläsi kuluu rahaa ruokaan, kahviloihin tai harrastusmenoihin yhden kuukauden aikana? Ensimmäinen askel oman talouden suunnitteluun on tietää mihin rahaa kuluu. Jokaisella on varmastikin jokin oletus tai arvaus omista kuukausittaisista menoista. Jos menoja ei ole lähiaikoina seurannut ja tarkistanut systemaattisesti, se kannattaa tehdä ennen oman talouden suunnittelua.

Seuraavien harjoitusten kautta arvioit ja seuraat kuukausittaisia tuloja ja menoja. Ensimmäisen harjoituksen tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin tai huonosti olet selvillä kuukausittaisista menoista ja tuloista.

Pohdintatehtävä: Arvioi menot ja tulot

Edellisessä tehtävässä arvioit menosi ja tulosi. Nyt on aika selvittää todellisuus.

Pohdintatehtävä: Ostosten seuranta

 • Kun olet tehnyt arvion, voit jättää sen kuukaudeksi odottamaan
 • Kuukauden aikana:
  • Kerää ostoskuitit kaikista ostoksista
  • Kuukauden lopussa tulosta käyttötilien tiliotteet
  • Taulukoi kuukauden menot ja tulot arvio-taulukon viereen
 • Käytä apuna tehtävässä ”Arvioi menot ja tulot” tallentamaasi Excel-taulukkoa

Kun olet ensin arvioinut ja sen jälkeen selvittänyt todelliset tulosi ja menosi, on aika miettiä, mitä ne kertovat tilanteestasi.

Pohdintatehtävä: Vertaile

 • Vertaa omaa arviotasi ja toteumaasi. Mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroavaisuuksia löysit?
 • Oliko jokin yllättävää?
 • Toivoisitko muutoksia lopputulokseen? Jos aiot tehdä muutoksia, aloita ensimmäisestä tehtävästä arvioi tulot ja menot. Aseta nyt arvio sen mukaan mitä tavoittelet. Jatka seurantaa ja arviointia kunnes pääset tavoitteeseen.

 Kun kulutusta on vähennettävä

Tulotasosta riippumatta voimme joutua sellaiseen taloudelliseen ahdinkoon, josta eteenpäin pääsemiseksi on vähennettävä kulutusta. Tällainen tilanne voi tulla vastaan, jos menot nousevat tai tulot putoavat äkillisesti. Tilanne on vaikeampi, jos molemmat tapahtuvat samaan aikaan. Säästöt tai auttavat sukulaiset voivat helpottaa tilannetta, mutta ahdingon kokemusta apu ei välttämättä poista. Säästöt loppuvat yleensä aikanaan ja läheisten avun pitkäaikainen vastaanottaminen voi hankaloittaa ihmissuhteita.

Yhä useampi kohtaa työelämään liittyviä muutoksia. Harva ammatti on enää tae varmasta työpaikasta ja lupaavasti alkanut työura voi katketa yt-neuvottelujen seurauksena. Kun työnhakijoita on liikkeellä paljon samaan aikaan ja samoihin tehtäviin, edes kaikille osaaville ei välttämättä löydy aiempaa vastaavaa työtä ja palkkatasoa. Jatkuva muutos onkin tyypillistä 2000-luvun työurille ja työlle. Samalla eläkeikää nostetaan ja työelämässä täytyisi pysyä pidempään.

Elämässä voi myös tapahtua äkillisiä kriisejä, kuten oma tai perheenjäsenen sairastuminen. Näissä tilanteissa kulut voivat kasvaa yllättäen samalla kun tulot pienenevät. Perheen kulutusta voidaan joutua miettimään uudelleen, jos puoliso sairastuu tai jää työttömäksi.

Kulutusta voi joutua vähentämään myös positiivisten elämäntapahtumien myötä, kuten aikuisopiskelun aloittamisen tai lapsen syntymän jälkeen. Kokemus taloudellisesta ahdingosta voi aiheutua myös suunniteltujen ja pitkään tiedossa olleiden elämänmuutosten myötä. Eläkkeelle jäädessä tulojen pienentyminen voi tuntua vaikealta, vaikka siihen olisi ehtinyt varautua.

Kulutuksen vähentäminen voi tuntua vaikealta, vaikka tietäisi, että säästökohteita löytyy. Yksi syy voi löytyä siitä ympäristöstä, jossa elää. Saatamme elää sellaisessa sosiaalisessa ympäristössä, jossa turvattua tulotasoa pidetään lähes itsestäänselvyytenä. Voi myös olla, että omien vanhempien on vaikea ymmärtää, miksi hyvälläkään koulutuksella ei välttämättä löydy omaa alaa vastaavia töitä. Olisikin tärkeää löytää ympärilleen myös vertaistukea: sellaisia ihmisiä jotka kamppailevat samanlaisten ongelmien kanssa.

Jos kulutuksen vähentäminen tuntuu vaikealta, vaikka säästökohteita löytyisikin, voi olla hyvä pohtia omia arvoja. Rahaa tarvitaan, mutta kuinka paljon? Voiko vähemmälläkin elää arvokasta elämää? Kuinka tärkeää on ostaa merkkivaatteita ja hieno puhelin, pärjäisikö myös edullisemmilla vaihtoehdoilla? Minkälaiset ilmaiset tai edulliset asiat ovat tärkeitä elämässä? Kuinka niitä voisi vahvistaa? Kun päätämme vahvistaa joitakin puolia elämässämme ja toimimme sen eteen, muutosta tapahtuu vähitellen. Jos päättää vahvistaa ihmissuhteitaan, niiden painoarvo elämässä kasvaa. Onnea voi saada myös esimerkiksi luonnosta ja kirjaston kirjoista.

Menojen tarkasteluun ja vähentämiseen kannattaa tarttua heti, kun huoli rahan riittämisestä on herännyt. Vaikka tilanne tuntuisi vaikealta, lykkääminen ja siirtäminen eivät helpota tilannetta. Monet säästökeinot ovat yleisesti tiedettyjä ja voivat tuntua itsestään selviltä. Säästövinkkejä kannattaa kuitenkin käydä läpi, sillä kaikkea ei ehkä ole huomannut itse. 

Lue lisää:

 • Martat
 • Kuluttajaliitto

 Suunnittele, ole realisti

Kun jatkossa suunnittelet talouttasi, ole realisti. Se ei tarkoita, että pelkäisit pahinta ja suhtautuisit elämään pessimistisesti. Oikeanlainen realismi ei ole tylsyyttä, vaan se mahdollistaa luovuuden ja spontaaniuden. Todelliseen rahatilanteeseen perustuva suunnittelu auttaa vähentämään raha-asioista huolehtimista ja murehtimista. Realismi tarkoittaa, että katsot tilannetta sellaisena kuin se on, kaunistelematta ja toivomatta liikaa.

Ensimmäinen askel realistiseen oman talouden suunnitteluun on olla selvillä nykyisistä menoista ja tuloista. Vasta tämän jälkeen on ajankohtaista suunnitella tulevaa. Kun arvioit omaa tai perheen rahatilannetta tulevina kuukausina tai vuosina, mieti, mihin tukeudut arviossa. Oletatko tai toivotko, että rahatilanne parantuu? Onko sinulla tiedossa, että tulot kasvavat ja samalla menot joko vähenevät tai pysyvät samana. Tai vaihtoehtoisesti, että tulot pysyvät samana, mutta menot vähenevät. Oman talouden suunnittelua ei kannata jättää olettamuksien tai toiveiden varaan.

Talouden suunnittelun apuvälineenä voi käyttää kohdasta ”Tiedä tulosi ja menosi” ja parisuhteen osalta kohdasta ”puoliso ja raha” löytyviä ohjeita tulojen ja menojen kartoittamiseen sekä arviointiin. Tulevaisuuden suunnitteluun voi hyödyntää alla olevaa taulukkoa. Suunnittelun lähtökohtana on, että menot ja tulot ovat jo tiedossa ja tasapainossa.

Pohdintatehtävä: Suunnittele tulevaa

 • Oman tai perheen talouden suunnittelua voi hyödyntää esimerkiksi isompiin hankintoihin tai lomamatkoihin varautumisessa
 • Käytä apuna tehtävässä ”Arvioi menot ja tulot” tallentamaasi Excel-taulukkoa

Tehtävä: Miten tiedän mikä on realistista?

 Raha ja lapset

Rahan puutteesta tai köyhyydestä kertominen lapselle voi olla yksi vaikeimpia rahaan liittyviä asioita. Etenkin, jos perheen tulot ovat pienentyneet ja rahat eivät enää riittäisi lapsen rakkaan harrastuksen kustantamiseen. Erityisesti suuremmissa kaupungeissa lasten harrastusten hinnat ovat nousseet osin kohtuuttoman suuriksi. Niistä selviäminen on haastavaa myös monille keskituloisille perheille. Keskituloisissa perheissä joudutaan myös miettimään, riittävätkö rahat merkkivaatteisiin, kalliisiin älylaitteisiin, ulkomaanmatkoihin ja uuteen asuntoon. Yleensä perheissä joudutaan päättämään, mitä näistä ostetaan ja mitä jätetään kauppaan.

Lapsen kanssa kannattaa keskustella raha-asioista vähitellen ikätason mukaisesti jo riittävän varhain. On kuitenkin parempi aloittaa myöhään kuin ei milloinkaan. Rahankäytöstä on helpointa keskustella silloin, kun tehdään valintoja ensimmäistä kertaa. Esimerkiksi silloin, kun lapsi pyytää ensimmäisen kerran itselleen älypuhelinta tai uutta harrastusta.

Ennen harrastuksen aloittamista kannattaa selvittää tarkkaan lajin kokonaiskustannukset ja kustannusten nousu tulevina ikävuosina. Joissakin lajeissa perusmaksut voivat olla edullisia, mutta niiden lisäksi on maksettava muita kuluja, jotka nousevat vuosi vuodelta. Kannattaa arvioida perheen rahatilannetta pidemmällä aikavälillä, sillä harrastus voi osoittautua lapselle mieleiseksi. Jos hinnoista selviäminen huolettaa, ota asia puheeksi lapsen kanssa. Tarjoa lapselle muutamia vaihtoehtoja edullisemmista harrastuksista ja kerro, että hän voi valita niistä. Kerro lapselle, että perheellänne ei ole varaa kalliisiin harrastuksiin, mutta sen sijaan teillä on muita voimavaroja ja vahvuuksia. Voit kertoa, että kaikki perheet ovat erilaisia ja kaikilta puuttuu jotakin.

Muista, että perheen aikuisena teet viimesijaiset päätökset raha-asioista. Jos perheesi taloudellinen tilanne on huonontunut eikä siihen ole näkyvissä muutosta, voi olla, että joudut muuttamaan pysyvästi joitakin kulutustottumuksia. Samalla lapsi voi joutua luopumaan totutusta elintasosta. Lapsen elämässä harrastukset voivat olla keskeinen osa kaveripiiriä ja älypuhelin edellytys porukkaan kuulumiselle. Älä siis enää lykkää asiaan tarttumista, jos näyttää siltä, että perheessänne on jatkossa pärjättävä vähemmällä rahalla. Kerro lapselle, että rahat eivät välttämättä jatkossa riitä kaikkeen. Kalliille harrastuksille löytyy myös edullisia ja hyviä vaihtoehtoja. Niihin tutustuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tue myös lapsen perhe- ja sukulaissuhteita sekä muita ihmissuhteita.

Joskus perheen lapset voivat alkaa kantaa huolta vanhempien rahatilanteesta. Lapsi on kuullut vanhempiensa keskusteluja ja on huolissaan rahan riittämisestä. Lapselle on tärkeä kertoa, että vanhemmat kantavat vastuun raha-asioista ja lapsen ei tarvitse niistä huolehtia. Lapsen on myös hyvä tietää, että Suomessa perheet eivät joudu kodittomiksi eikä ruoka lopu kesken. Vaikka perheen rahatilanne olisi tiukka, välttämättömät tarpeet turvataan. Lapsen on tärkeää saada tietää, että häntä rakastetaan ja hänestä huolehditaan.

Esimerkkejä miten voi säästää harrastuksissa
 • Koulut, seurakunnan kerhot
 • Kysele muilta vanhemmilta, jotka ovat samassa tilanteessa
 • Harrastusseuroissa on saman lajin sisällä hintaeroja. Selvitä siis tarkkaan harrastuksen kokonaiskustannukset ja vertaile seuroja. Tarjoudu vapaaehtoistöihin ja neuvottele maksujen pienentämisestä
 • Joissakin lajeissa lahjakkaat lapset voivat saada stipendejä. Selvitä tarkkaan, minkä osan kustannuksista stipendi voi kattaa ja minkä aikaa. Ole myös realisti sen suhteen, kuinka lahjakas ja motivoitunut lapsesi on.
 • Myös lastensuojelun avohuollon tukitoimena voi olla mahdollista saada tukea harrastukseen
Muistilista keskusteluun
 • Kerro lapselle, että rahat eivät riitä kaikkeen
 • Voit opettaa rahan arvoa esimerkiksi viikkorahan avulla
 • Jos lapsi ihmettelee miksi kaverit saavat mutta hän ei, kerro, että kaikki perheet ovat erilaisia että jokaisessa perheessä on omat hyvät puolensa
 • Kerro lapselle, mitä hyvää teidän perheessänne on
 • Vaali ihmissuhteita ja kerro niiden merkityksestä. Ihmissuhteet ovat yksi arvokkaimmista asioista maailmassa ja niitä ei voi ostaa rahalla.
 • Kerro, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Kerro myös, että kaikki harrastukset ovat yhtä hienoja ja arvokkaita.

 Puoliso ja raha

Tässä osiossa saat tukea raha-asioiden käsittelyyn yhdessä puolison kanssa. Tehtävien tekeminen edellyttää, että sinulla ja puolisollasi on riittävä luottamus ja kunnioitus toisianne kohtaan. Jos sinusta tuntuu, että rahasta keskusteleminen aiheuttaa hallitsemattomia riitoja ja uhkaavia tilanteita, keskustelu ja tehtävien tekeminen kahdestaan kotona ei ehkä ole sinun tilanteeseesi sopiva vaihtoehto.

Jokaisella on oma suhteensa rahaan ja omanlainen tapa käyttää rahaa. Parisuhteessa kahden ihmisen näkemykset ja tavat muodostavat yhteisen arjen. Pariskunnat joutuvat ratkaisemaan, mitkä ovat kunkin rahoja vai ovatko kaikki rahat yhteisiä. Jos rahankäytön tyylit ovat kovin kaukana toisistaan, suunnitelmallinen rahankäyttö voi olla haastavaa. Jos puolison kanssa on ollut riitaa rahankäytöstä, on hyvä aloittaa selvittämällä, mihin rahaa todellisuudessa on kulunut. Rahankäyttötyylien selvittäminen on tärkeää, sillä se auttaa puolisoita ymmärtämään toisiaan. Jokaisella ihmisellä on omia periaatteita tai ohjenuoria, joiden avulla hallinnoi omia raha-asioitaan. Periaatteet eivät välttämättä ole tiedostettuja. Kun kaksi ihmistä elää yhteistä arkea, on tärkeää ymmärtää, minkälaisilla periaatteilla kukin on tottunut hoitamaan omia raha-asioitaan.

Jollakin voi olla periaatteena, että laskut maksetaan heti ja jäljelle jäävä raha on käytössä elämiseen ja huvitteluun. Toiselle voi olla tärkeää, että tilillä on aina riittävä vararahasto. Kolmas ajattelee, ettei raha-asioita kannata liikaa stressata, sillä kaikki järjestyy ja raha on tarkoitettu elämistä varten. Seuraava tehtävä auttaa valmistautumaan rahankäyttötyylien seurantaan ja tarkempaan tutkiskeluun.

Tehtävä: Miettikää, minkälaisia olette rahankäyttäjinä
 • Minkälaiset asiat minulle on tärkeitä rahankäytössä? Entä puolisolle?
 • Mitkä asiat luovat turvallisuuden tunnetta, mitkä saavat hätääntymään?
 • Mitä yhteistä ja erilaista rahankäyttötyyleissä on?
 • Mitä vahvuuksia ja heikkouksia löydätte?
 • Missä haluaisitte kehittyä ja ehkä ottaa mallia toiselta?

Jo keskustelu rahankäytön tyyleistä voi auttaa ymmärtämään toista ja sopimaan yhteisistä pelisäännöistä. Keskustelu voi myös auttaa huomaamaan, että aina oma rahankäyttö ei ole itselläkään ihan selvillä. Oman rahankäytön selvittämiseen ja seurantaan löydät neuvoja ja harjoituksia kohdasta ”Tiedä tulosi ja menosi” sekä kohdasta ”Suunnittele, ole realisti”. Tieto siitä mihin raha tarkalleen kuluu, on erityisen tärkeää, jos riitelette rahankäytöstä. Usein rahankäyttöä koskevat riidan liittyvät siihen, kuinka paljon rahaa käytetään joihinkin kohteisiin. Esimerkiksi omiin harrastuksiin tai ulkona syömiseen. Ennen kuin asiasta keskustellaan, on tärkeää tietää tarkkaan, kuinka paljon rahaa kuluu keskustelun kohteena oleviin menoihin. Jos ette ole vielä tehneet ostosten seurantaa kohdasta ”Tiedä tulosi ja menosi”, palatkaa tehtävään.

Pohdintatehtävä: Ostosten seuranta

Käytä apuna tehtävässä ”Arvioi menot ja tulot” tallentamaasi Excel-taulukkoa

Pohdintatehtävä: Seuranta-lomakkeiden yhdistäminen

Pohdintatehtävä: Keskustelkaa

 • Miten rahankäyttö jakautuu kummankin mielestä?
 • Mikä on hyvää ja mitä muutoksia toivotaan?
 • Missä olisin valmis joustamaan? Mitkä asiat tai muutokset ovat minulle tärkeitä?

Parisuhteessa rahaan liittyvät valinnat ovat päätöksiä, joita on tehtävä yhdessä. Pariskunnilla voi olla erilaisia tapoja jakaa rahaa ja hoitaa raha-asioita. Yhtä oikeaa tapaa ei ole. Tärkeää on molemminpuolinen kunnioitus ja se, että molemmat kokevat rahan jakautumisen oikeudenmukaisena.

Halutessanne voitte myös edetä talouden suunnitteluun. Suunnittelu aloitetaan kohdasta ”Suunnittele, ole realisti”. Tämän jälkeen voitte edetä tavoitteen asettamiseen.

Pohdintatehtävä: Valitkaa tavoite

 • Valitkaa säästökohde, jota tavoittelette yhdessä
 • Säästökohteita voi olla useita, ne voivat olla pieniä ja suuria
 • Jos säästäminen yhdessä tuntuu vaikealta, aloittakaa sellaisesta tavoitteesta, joka on teille riittävän pieni.

 Säästäväisyys elämäntapana

Säästäväiseen elämäntapaan voi joutua pakon edessä, jolloin se ei ole oma valinta. Joillekin ihmisille säästäväisyys voi olla oma valinta ja tyydyttävä elämäntapa tai elämänvaihe, vaikka se olisi samalla ainoa vaihtoehto. Säästäväisyyden kautta menot ja tulot ovat itsellä paremmin tiedossa ja tämä lisää myös hallinnan tunnetta omiin raha-asioihin. Säästäväisyyden tavoitteena voi olla arkielämän helpottaminen.

Säästäväisyys ja talouden suunnittelu on ajankohtaista silloin, kun akuutit rahahuolet on ratkaistu, olet selvillä tuloistasi ja menoistasi ja haluat suunnitella tulevaisuutta. Säästösuunnitelma onnistuu paremmin, jos siinä on tilaa itsensä palkitsemiselle myös matkan varrella. Palkintojen ei tarvitse olla suuria tai kalliita. Pääasia on, että suunnitelmassa on riittävästi väljyyttä ja joustavuutta. Jos säästäväisyydellä haluaa parantaa arjen hallintaa, kannattaa pyrkiä pitkäjänteisyyteen. Säästäväisyys on silloin pikemminkin elämäntapa kuin yksittäinen suoritus. Säästäväisyyttä voi myös hyödyntää jonkin ajanjakson ajan, jotta yksittäinen tavoite saavutetaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi säästäminen lomamatkaan tai vanhojen velkojen maksuun. Jokaisen ihmisen tai perheen resurssit ja mahdollisuudet säästäväisyyteen ovat yksilöllisiä.

Säästäväinen elämäntapa on arkipäiväisiä valintoja. Se on myös taitolaji, joka ei kehity hetkessä. Edullisista raaka-aineista voi valmistaa terveellistä ja hyvää ruokaa. Viikon ruokalista voi olla monipuolinen ja uusia ruokalajeja voi kokeilla. Kirpputoreilta löytää käyttökelpoisia tavaroita, mutta kaikkea ei kannata ostaa. Säästäväisyys edellyttää suunnitelmallisuutta ja hyvää arjen hallintaa.


 Palaute omahoidosta

Kokemuksesi omahoito-ohjelmasta on meille tärkeä. Kokemustesi perusteella voimme myös kehittää ohjelmaa entistä paremmaksi. Vastaathan lopuksi vielä lyhyeen tätä omahoito-ohjelmaa koskevaan kyselyyn

Kokemuksesi omahoidosta