Irti taloudellisesta ahdingosta

Tässä osiossa annetaan konkreettista ohjausta, kuinka omaa taloudellista tilannettaan voi parantaa. Aluksi käsitellään mitä ovat akuutit rahahuolet ja miten niihin tulisi reagoida. Taloudellinen ahdinko voi aiheutua myös siitä, että osa etuuksista on hakematta. Tämä kappale kannattaa käydä huolellisesti läpi jos tuntuu, että rahat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Akuutin taloudellisen ahdingon selvittämisen jälkeen on aika tarttua vähemmän akuutteihin taloudellisiin huoliin. Lopuksi käydään läpi velan ja perinnän etenemisen vaiheita sekä toivottomuuden tunteen voittamista. Taloudelliseen ahdinkoon saattaa liittyä myös muita ongelmia ja niihin ohjataan saamaan apua.

 Akuutit ensin

Akuutteja rahaongelmia ovat sellaiset, jotka uhkaavat elämisen perustarpeita. Esimerkiksi, jos vuokranmaksuun, sähkölaskuun tai lääkkeisiin ei ole rahaa. Akuutit rahaongelmat on hoidettava heti ja niihin kannattaa yleensä hakea ammattilaisen apua. Ammattilaisen apuun kannattaa turvautua myös, jos olet selvinnyt akuuteista rahaongelmista lainaamalla rahaa. Lisäksi apua voi pyytää diakoniatyöstä tai järjestöiltä.

Akuutissa taloudellisessa ahdingossa kannattaa ottaa yhteyttä oman kaupungin tai kunnan aikuissosiaalityöhön. Kerro, että tilanteesi on kiireellinen ja mitä tapahtuu jos et saa apua. Pyydä, että pääset mahdollisimman pian tapaamaan sosiaalityöntekijää tai sosiaaliohjaajaa.

Esimerkki sosiaalityöntekijän auttamisesta taloudellisen ahdingon irti pääsemisestä

"46- vuotias Mika on ammatiltaan sähköasentaja. Hänellä on omistusasunto ja kolme lasta. Avioeron myötä Mika on joutunut velkakierteeseen. Lisäksi hän on huolissaan omasta ja teini-ikäisten lastensa jaksamisesta. Mika on luonteeltaan sinnittelijä ja hänestä on tuntunut vaikealta pyytää apua. Vanhemmiltaan hän on ottanut vastaan taloudellista tukea, mutta kun omat vanhemmat eivät enää kyenneet auttamaan, Mika otti yhteyttä aikuissosiaalityöhön. Hän sai ajan sosiaalityöntekijälle, jossa selvitettäisiin tilanne ja arvioitaisiin, minkälaisella tuella tai palveluilla sitä voidaan parantaa."

Uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan sosiaalityö on:

15 §

Sosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.

Sosiaaliohjaaja on toinen yleinen ammattinimike aikuissosiaalityössä ja muissa sosiaalialan palveluissa.

Esimerkki sosiaaliohjaajan auttamisesta taloudellisissa ongelmissa

"33-vuotias Minna on jäänyt työttömäksi eikä tiedä mistä saisi rahaa. Hänellä ei ole varaa vuokranmaksuun. Hän ei ole koskaan hakenut toimeentulotukea ja on muutenkin ensimmäistä kertaa työttömänä. Minna toivoo tapaamista aikuissosiaalityössä. Minnan asuinkunnassa ensimmäistä kertaa asiakkaaksi tulevat ohjataan sosiaaliohjaajalle, joten Minna saa tapaamisajan. Tapaamisella selvitetään tilannetta ja arvioidaan, tarvitseeko Minna jatkossa sosiaalityöntekijän tapaamista. Minna ei koe tarvitsevansa, vaan on tyytyväinen saamaansa taloudelliseen neuvontaan."

Ja sosiaaliohjaus tarkoittaa:

16 §

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Akuuttien rahaongelmien hoitamisessa tärkeintä on asettaa tärkeimmät laskut etusijalla. Ensisijaisia menoja ovat sellaiset, jotka turvaavat elämisen perustarpeita. Kun huomaat, ettei raha riitä ensisijaisten laskujen maksuun, yritä sopia eräpäivän myöhäistämisestä ja laskun maksamisesta osissa. Yleensä se onnistuu, kun otat itse rohkeasti yhteyttä. Kerro, että rahatilanteesi on akuutisti huono, mutta selvität parhaillaan, mistä voit saada tukea. Kerro, että jatkossa pyrit välttämään vastaavat tilanteet. Muista kuitenkin aina huolehtia siitä, että sinulle tai perheellä jää riittävästi rahaa ruokaan ennen seuraavaa tiedossa olevaa tuloa.


Akuutteja rahaongelmia hoitaessa ei useinkaan ole aikaa selvittää tarkemmin mihin rahaa kuluu, mitä etuuksia voi saada tai mistä velat koostuvat. Kun akuutti kriisi on ohi, vähemmän akuuttien rahaongelmien selvittelyn ohella kannattaa myös selvittää kriisiin johtaneita syitä. Voit selvitellä ja pohtia syitä esimerkiksi tämän omahoito-ohjelman eri osioiden avulla.

Mikäli vähemmän akuutteja laskuja ja velkoja on kertynyt paljon, niiden hoitamisessa on oltava kärsivällinen. Voit joutua hyväksymään, etteivät asiat korjaannut hetkessä ja joillekin raha-asioille ei voi tehdä mitään juuri.

 Etuudet: Kela, eläkelaitokset ja työttömyyskassat

Kelan yleisiä etuuksia ovat työmarkkinatuki ja peruspäiväraha; asumistuki; sairauspäiväraha, kuntoutusraha; kuntoutustuki, eläke, takuueläke, eläkkeensaajan asumistuki; opintoetuudet. Etuuden hakeminen sujuu useimmiten hyvin, kun elämäntilanne on selkeä. Esimerkiksi opiskelijat osaavat yleensä hakea opintotukea, työttömät työttömyysetuutta ja pidemmälle sairauslomalle ensimmäistä kertaa jäävät sairauspäivärahaa. Ongelmia tulee vastaan erityisesti monimutkaisissa tilanteissa ja eri elämäntilanteiden taitoskohdissa. Etuusjärjestelmä on hankala myös mm. yrittäjille ja osa-aikaisille työntekijöille. Myös etuudesta annettu hylkäävä päätös voi johtaa tilanteeseen, jossa ihminen ei tiedä, mistä saa rahaa.

Vinkki: Jos et saa mistään rahaa etkä tiedä mitä pitäisi tehdä, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi. Jos olet sairauslomalla, vie sairauslomatodistus mukanasi. Monessa taitoskohdassa työttömyysetuus on se, mitä voit hakea Jos olet työsuhteessa mutta poissa töistä sairauden vuoksi, varaudu pyytämään työnantajalta selvitys, ettei heillä ole tarjota terveydentilaasi sopivaa työtä.

Oheisesta taulukosta löydät vastauksia, mistä aloittaa joidenkin yleisten ongelmien selvittäminen.

Olen sairauslomalla, mutta sairauspäivärahan tulo loppui. Mitä teen?

Oletko saanut sairauspäivärahaa noin vuoden ajan? Sairauspäivärahan enimmäisaika on voinut tulla täyteen. Vuoden jakso voi rakentua myös useammista pätkistä. Jos sairausloma jatkuu, ota yhteyttä hoitotahoon, sinulle voidaan hakea kuntoutustukea.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa ja hae työttömyysetuutta joko omasta työttömyyskassasta tai Kelasta. Sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen kun odotat päätöstä kuntoutustuesta, vaikka olisit sairauslomalla ja sinulla olisi työsuhde.

Voit myös selvittää oikeutesi toimeentulotukeen.

Minulle haettiin kuntoutusrahaa työkokeilun ajalle, mutta työkokeilu ei ole vielä alkanut. Olen rahaton.

Ota yhteyttä hoitotahoon, jossa selvitetään tilannetta ja muita etuuksia. Ota myös yhteyttä kuntoutusrahan myöntäneeseen tahoon. Sinun ei kuulu olla rahaton. Katso myös edellinen kohta.

Sairauspäivärahan 300 päivää lähenee. En ole vielä työkykyinen.

Jos työkyvyttömyys jatkuu, voidaan hakea kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Ota yhteyttä hoitotahoon kuntoutuksesi suunnittelua varten. Jos olet työkyvytön, tarvitset lääkärinlausunnon ja oman hakemuksen kuntoutustukea varten.

Olen sairauslomalla vakituisesta työsuhteestani, mutta en enää pysty palaamaan kyseiseen työhön. Mitä teen kun sairausloma loppuu?

Keskustele asiasta hoitotahon, työterveyshuollon ja eläkelaitoksen kanssa. Vaihtoehtoja on. Työelämään paluun suunnittelua voi aloittaa, vaikkei se olisi vielä ajankohtaista. Kun tiedät vaihtoehdoista, stressi vähenee.

Tässä osiossa ei käydä tarkemmin läpi eläkelaitosten ja työttömyyskassojen etuuksia. Joitain perusasioita on kuitenkin hyvä tietää.

Työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimiston kautta. Tämän jälkeen työttömyysetuutta haetaan joko omasta työttömyyskassasta tai Kelasta. Työttömyyskassasta haetaan ansiosidonnaista päivärahaa ja sitä voi hakea vain, jos maksanut jäsenmaksut. Ammattiliittoon kuuluva on yleensä myös työttömyyskassan jäsen. Työttömyyskassaan voi kuulua myös erikseen ilman ammattiliiton jäsenyyttä.

Muistathan kuitenkin, että TE-toimisto tekee päätöksen, onko sinulla oikeus työttömyysturvaan. Sinun on siis erikseen ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi ja sen jälkeen haettava työttömyysetuutta. Mikäli et ole työttömyyskassa jäsen, tai olet jo käyttänyt ansiosidonnaisen päivärahan maksimipäivät, hae työttömyysetuutta Kelasta.

Jos sairauspäivärahaa on käytetty 300 päivää (eli yhteensä noin vuoden) ja työkyvyttömyys jatkuu, voidaan hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutustukihakemus käsitellään Kelassa, eläkelaitoksessasi tai molemmissa, riippuen työhistoriastasi. Kuntoutustukea voi kaikissa tapauksissa hakea Kelan lomakkeella ja hakemuksen voi palauttaa Kelaan. Varminta on merkata ensimmäiseen hakemukseen, että hakee sekä Kelan että eläkelaitoksen kuntoutustukea. Mikäli sinulla on vakiintunut työura, voit selvittää eläkelaitoksesi Eläketurvakeskuksen kautta ja toimittaa hakemuksen suoraan omaan työeläkelaitokseen käsiteltäväksi. Mikäli hakemuksen toimittaa Kelaan, se käsittelee asian ja toimittaa hakemuksen tarvittaessa eteenpäin. Myös kuntoutusrahaa voi hakea työeläkelaitokselta tai Kelasta. Se on tarkoitettu sille ajalle, jolloin olet esimerkiksi työkokeilussa tai koulutuksessa ammatillisena kuntoutuksena.

Vinkki: Muista hakea myös yleistä asumistukea Kelasta. Jos olet kuntoutustuella (eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä), haet eläkkeensaajan asumistukea. Huomaathan, että asumistukea voi hakea myös omistusasuntoon ja myös työssä ollessa.

Voit lukea lisää Kelan, oman ammattiliiton/ työttömyyskassan ja TE-toimiston sivuilta. Jos et tiedä omaa eläkelaitostasi, voit kysyä sen Eläketurvakeskuksesta.

 Olenko oikeutettu toimeentulotukeen?

Jos tulosi eivät riitä elämisen perustarpeisiin, kannattaa tarkistaa, oletko hakenut kaikkia etuuksia joihin voisit olla oikeutettu. Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus. Se tarkoittaa, että ensisijaisesti ihmisen tulisi elättää itsensä ja perheensä muilla tuloilla: esim. palkalla, etuuksilla tai säästöillä. Perustoimeentulotuen laskentakaava on yksinkertainen ja sitä hyödyntämällä sinua voidaan auttaa ymmärtämään sosiaaliturvajärjestelmän keskeisiä periaatteita. Huomioithan, että lopullisen laskelman ja päätöksen saat vain hakemalla toimeentulotukea.

Perustoimeentulotuen ajatuksena on, että jokaiselle taataan vähintään tietty minimitoimeentulo. Toimeentulotukeen syntyy oikeus, jos henkilö tai perhe ei muuten saa minimitoimeentuloa. Yksin asuvan perusosa on 485,5 euroa (vuonna 2015) ja määrä vahvistetaan vuosittain. Tämä tarkoittaa, että yksin asuvalle pitäisi jäädä kohtuullisten asumismenojen, lääkkeiden ja muiden julkisen terveydenhuollon maksujen jälkeen noin 485,5 euroa kuukaudessa elämiseen. Perusosa on siis tarkoitettu ruokaan, liikkumiseen, nettiliittymään ja muihin välttämättömiin tarpeisiin. Perusosan määrä vaihtelee perheen koon ja perhetyypin mukaan (esimerkiksi pariskunta, omien vanhempien luona asuva nuori).

Toimeentulotukeen voi syntyä oikeus myös silloin, kun odottelee esimerkiksi Kelan tai eläkelaitoksen päätöstä. Toimeentulotuen tarkoituksena on, että välttämättömät laskut voi maksaa silloin kun on niiden eräpäivä.

Erityisesti ensimmäisen toimeentulotukihakemuksen yhteydessä kannattaa pyytää myös sosiaalialan ammattilaisen tapaamista. Tapaamisella taloudellista tilannettasi arvioidaan kokonaisuutena. Saat myös tietoa etuuksista ja palveluista. Kokonaisuudessaan toimeentulotuki on monimuotoinen etuus ja perustoimeentulotuki on vain osa sitä. Hakemus kannattaakin jättää, jos tuntuu, ettei menoista selviä. Jos olet laskenut ja arvioinut ettet saa toimeentulotukea, on mahdollista, että omassa laskelmassasi on jäänyt jokin seikka huomioimatta. Lopullisen laskelman saa vasta päätöksen mukana.

Muistilista toimeentulotuesta
 • Vain hakemuksen jättämällä voit saada päätöksen toimeentulotuesta
 • Hakemuksen liitteiden määrä voi tuntua suurelta, mutta yleensä jatkohakemusten tekeminen on helpompaa ja niihin vaaditaan vähemmän liitteitä
 • Yksin asuvalle tulisi jäädä kohtuullisten asumismenojen, julkisen terveydenhuollon maksujen ja lääkkeiden jälkeen noin 485,5 euroa elämiseen.
 • Toimeentulotukeen voi syntyä oikeus myös Kelan etuuksien ja kuntoutustuen odottelun ajalle.
 • Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alussa

Voit lukea lisää toimeentulotuesta oman kunnan tai kaupungin ja Kelan nettisivuilta.

 Perintä ja velan matka

Huom! Tässä osassa sinua autetaan ymmärtämään maksamattoman laskun ja velan vaiheita. On kuitenkin suositeltavaa, että pyydät ammattilaisen apua tilanteen selvittämiseen. Apua saat oman kaupungin tai kunnan talous- ja velkaneuvonnasta. Apua voit pyytää myös aikuissosiaalityöstä. Koskaan ei ole liian aikaista tarttua velkaantumiseen.

Jos laskua ei ole maksettu annettuun määräaikaan mennessä, se voidaan siirtää perintätoimistoon. Jos sinulla on jo kokemusta perintätoimistoista, tiedät, että postin tuoma perintätoimiston kirje voi olla ahdistava kokemus. Kirjettä lukiessa voi tulla paniikin tunne ja ajatus, että lasku on maksettava heti, vaikka vuokra jäisi maksamatta. Kirje voi myös aiheuttaa niin suurta epätoivoa ja lamaantumista, että lykkäät asian hoitamista etkä puhu siitä kenellekään ja jäät kauhulla odottamaan mitä posti tuo tullessaan seuraavana päivänä. Molemmat ajatukset ja toimintatavat ovat sinulle haitallisia. Ne ovat kuitenkin yleisiä ja ymmärrettäviä reaktioita perintätoimiston kirjeisiin.

Perintätoimistot ovat yksityisiä, voittoa tavoittelevia yrityksiä. Niiden tavoitteena on saada sinut maksamaan perinnässä oleva lasku, ei selvittää sinun kokonaistilannettasi ja kartoittaa kaikkia sinulle parhaita vaihtoehtoja. Kirjeiden tarkoituksena on säikäyttää ja saada ihminen tekemään kaikkensa, jotta velka tulisi maksetuksi mahdollisimman pian. Jos kyseessä on yksittäinen lasku, joka sinulla on varaa maksaa, näin kannattaakin toimita. Mutta jos laskut ovat jo kasaantuneet ja rahaa ei ole, laskut kannattaa asettaa tärkeysjärjestykseen. Seuraavaksi käydään läpi perinnän etenemistä ja siitä aiheutuvia kuluja.

Tyypillisesti velan tai laskun alkuperäinen antaja lähettää ensin maksumuistutuksen tai muistutuksia. Mikäli laskua ei ole edelleenkään maksettu eikä siitä ole sovittu maksusuunnitelmaa, lasku siirretään perintätoimistolle. Perintätoimistot pyrkivät yleensä jatkamaan perintää alkuperäistä velanantajaa pidempään. Perintätoimiston kanssa voi yleensä tehdä maksusuunnitelman. Huomaathan kuitenkin, että toimistoilla on oikeus veloittaa maksusuunnitelman tekemisestä. 

Jokaisessa vaiheessa velalle kertyy lisäkustannuksia, kuten korkoa, perintäkuluja ja muita maksuja. Mitä enemmän laskuja on perinnässä ja mitä pidempään tilanne jatkuu, sitä vaikeampaa velallisen on tietää velan kokonaismäärää. Velan kokonaismäärän selvittämistä vaikeuttaa velkojen jälkimarkkinat. Tämä tarkoittaa, että perintäyhtiöt voivat myydä velkoja eteenpäin. Perintäyhtiöillä voi olla myös tytäryhtiöitä, joiden nimi muistuttaa aiempaa perintäyhtiötä.

Velka voi myös palautua ulosotosta perintäyhtiöön, mikäli sitä ei ole saatu perittyä. Alla olevassa kuviossa on kuvattu, minkälaisen matkan velka voi kulkea. Huomioithan, että kaikki velat eivät välttämättä kulje samanlaista reittiä. Kuvio auttaa kuitenkin ymmärtämään, minkälaisia tahoja velan matkassa voi olla mukana.

Mikäli velkojen määrä ja summat eivät ole tarkkaan tiedossa, niiden selvittämiseen on oma menetelmänsä. Talous- ja velkaneuvonnasta saat tarkempaa tietoa, miten ja mistä kaikkien velkojen kokonaismäärä selviää. Voit lukea lisää velan etenemisestä esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta. Sivuilta saat myös neuvoja miten toimia.

Lue lisää

 • Takuusäätiö
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto: maksut, laskut, perintä

 Aina on toivoa, myös yrittäjillä

Monilla velkaantuneilla on käsitys, että talous- ja velkaneuvonta voi auttaa vai niitä velkaantuneita, joilla on pysyvät tulot. Todellisuudessa velkaantuneen auttaminen on huomattavasti mutkikkaampaa ja vaihtoehtoja on enemmän. Kannattaa siis hakea ammattilaisen apua oman kaupungin tai kunnan talous- ja velkaneuvonnasta. Velkatilanne ei ole koskaan niin toivoton, ettei sitä kannattaisi tutkia ja arvioida. Yleensä ammattilainen voi auttaa sinua ainakin jollakin tavalla.

Taloudellisen ahdingon tunteeseen voi liittyvä toivottomuuden kokemus. Se voi puolestaan liittyä myös masennusoireisiin. Seuraavassa kohdassa on käyty läpi muita ongelmia, jotka voivat liittyä taloudelliseen ahdinkoon tai pahentaa sitä.

Jos velkataakka kasvaa hallitsemattomaksi ja sitä kantaa yksin, velkaantunut voi kokea tilanteensa toivottomaksi. Tällaisessa tilanteessa muiden ihmiset sanomat asiat tai eleet tulkitaan helposti osoituksiksi tilanteen toivottomuudesta. Voi olla, että olet jo pyytänyt apua ja kokenut, ettei sinua osata auttaa. Ammattilainen on voinut esimerkiksi kysellä kysymyksiä, jotka tuntuvat itsestään selviltä asioilta. Joissakin tilanteissa voi olla totta, että kohtaamasi ammattilainen ei ole osannut auttaa sinua. Kokonaistilanteen selvittäminen ei kuitenkaan aina ole kovin helppoa ja siihen saattaa kulua aikaa.

Jos koet tilanteesi toivottomaksi, odottaminen ja kärsivällisyys voi tuntua vaikealta. Tässä kohtaa luovuttaminen voi tuntua paremmalta vaihtoehdolta kuin selvittelyn jatkaminen. Luovuttaminen ei kuitenkaan vie tilannettasi eteenpäin. On parempi hengähtää hetki. Voit myös kertoa ammattilaisille ja läheisillesi, että koet tilanteen toivottomaksi ja koet, etteivät asiat etene mihinkään. Ääneen sanominen on parempi vaihtoehto, kuin toivottomuuden tunteeseen jääminen.

Muistilista: toivottomuuden voittaminen

 • Hengähdä hetkeksi. Kaikkea ei voi saada valmiiksi heti, pääasia että olet aloittanut.
 • Yritä ajatella, että ammattilaiset yrittävät parhaansa. Joskus asioiden hoitaminen on hidasta.
 • Velkatilanteen hoitamiseen tarvitaan usein ammattilaista. Muista, että vaikka olisit itse lukenut velkatilanteen hoitamisesta, kaikista mahdollisuuksista ei ole välttämättä saatavilla tietoa kovinkaan helposti.
 • Yritä pysyä asiallisena, vaikka velkojen selvittäminen tuntuisi vaikealta. Voit kertoa omista tunteistasi.
 • Kun velkatilanteeseen haluaa muutosta, toivoo muutoksen tapahtuvan mahdollisimman nopeasti. Hyväksy että muutos voi olla hidas. Voit keskittää osan energiastasi muiden tämän hoito-ohjelman kohtien lukemiseen ja harjoitusten tekemiseen.

Jos yrityksen maksut alkavat kasaantua, se vaikuttaa nopeasti myös yrittäjän omaan elämään. Jos yrityksellä on työntekijöitä, yrittäjällä herää huoli myös työntekijöiden tulevaisuudesta. Jos yrittäjä ei enää voi nostaa palkkaa itselleen ja säästöt ovat lopussa, myös omat laskut kasaantuvat. Tässä tilanteessa ratkaisemiseen ei ehkä enää ole omia voimavaroja. Voi olla, että tilanne tuntuu niin lamauttavalta, ettei tiedä mistä aloittaa.

Oheisesta taulukosta löydät vastauksia, mistä aloittaa joidenkin yleisten ongelmien selvittäminen.

Yritykselläni menee huonosti, olen rahaton. Koska olen yrittäjä, en voi saada mitään etuuksia.

Väärin! Voit olla oikeutettu moniin etuuksiin, vaikka olet yrittäjä. Varaa aika aikuissosiaalityöhön tilanteesi selvittämiseksi. Jos koet voimavarasi vähäiseksi, hakeudu myös lääkärin arvioon.

Yrityksellä menee huonosti, mutta jonkin verran on tuloja. Haluaisin lopettaa yrityksen, mutta en uskalla.

Voit saada apua yrityksen kannattavuuden selvittämiseen esimerkiksi velkalinjalta. Varaa aika aikuissosiaalityöstä ja velkaneuvonnasta. Saat tietoa, minkälaisiin etuuksiin voit olla oikeutettu, jos lopetat yrityksen. Saat myös tukea sen pohtimiseen, mitä voisit tehdä työksesi jos lopetat yrityksen.

On väärin ottaa vastaan yhteiskunnan etuuksia. Jokaisen pitäisi selvitä omillaan.

Alun perin toimeentulotuki ja työttömyysetuus on tarkoitettu tilapäisiksi. Niiden tarkoitus on auttaa, jotta pääsisit myöhemmin takaisin työelämään. Kaikki tarvitsevat joskus tukea.

Olet voinut tehdä virheitä, mutta kaikkea ei ole menetetty.

Olet voinut tehdä virheitä, mutta kaikkea ei ole menetettyä. On totta, että voit joutua aloittamaan alusta. Tämän omahoito-ohjelman kohdista “huolien kasautuminen” ja ”vaikeus pyytää apua” voi löytyä apua kielteisten ajatusten voittamiseen. Vaikka olisit tehnyt kuinka pahoja virheitä, älä jää yksin.

 Nuoret aikuiset

Monet nuoret aikuiset kamppailevat opintoihin, työnhakuun tai asumiseen liittyvien asioiden kanssa. Omaan asuntoon olisi kiva muuttaa, mutta edullisia vuokra-asuntoja on vaikea löytää. Omistusasunto olisi haaveena, mutta suuremmissa kaupungeissa asuntojen hinnat ovat korkealla ja kasvukeskusten ulkopuolella laina on kalliimpaa. Työpaikkoja on kuitenkin eniten juuri siellä, missä asumisen hinta on korkein. Haaveet tulevaisuuden työpaikasta voivat jumiutua myös pääsykokeisiin, sillä monilla aloilla on kova kilpailu opiskelupaikoista. Voi myös käydä niin, että unelma-ala osoittautuu erilaiseksi kuin oli odottanut tai alan työtilanne heikkenee opiskeluaikana.

Tällaisiin haasteisiin liittyy usein myös taloudelliset huolet. Nuorilla aikuisilla pienet ja isommat ongelmat voivat kasautua isommaksi vyyhdiksi, koska oma elämä ei vielä ole vakiintunut. Jos ei ole opiskelupaikkaa, on vaikea saada asuntoa. Jos ei ole tutkintoa, on vaikea saada työpaikkaa. Jos taas ei ole asuntoa, on vaikea tehdä työtä tai opiskella. Tällaiseen kehään joutuessa voi tulla tunne, ettei mikään etene. Voi olla vaikea tietää, mihin tarttua ensimmäiseksi. Muista kuitenkin, että tilanne ei ole koskaan toivoton. Vaikeuksia ei kuitenkaan kannata jäädä murehtimaan yksin. Alla sinua ohjataan löytämään apua yleisiin ongelmiin.

Oheisesta taulukosta löydät vastauksia, mistä aloittaa joidenkin yleisten ongelmien selvittäminen.

Olen opiskelija, mutta opinnot eivät etene, koska en saa mitään aikaan. Jännitän ryhmätöitä ja välttelen niitä.

Terveyskeskus, opiskelijaterveydenhuolto, psykiatrian poliklinikka. On hyvä selvittää psyykkinen terveydentilasi. Voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan ja tarvita hoitoa ja tukea. Lääkäri voi kirjoittaa todistuksen Kelalle siitä, että psyykkisistä syistä opinnot eivät ole edenneet tai etenevät hitaammin. Näin on mahdollista pyytää, että Kela luopuu takaisinperinnästä.

Valmistuin ja olen työtön. Joudun muuttamaan pian pois opiskelija-asunnosta

Asiaan kannattaa tarttua pian. Jos koet tarvitsevasi apua, taloudellista tai muuta asunnon hakuun liittyvää apua, voi ottaa yhteyttä esimerkiksi paikalliseen aikuissosiaalityön toimistoon. Jos sinulla on hoitokontakti, ota yhteyttä myös sinne.

Opinnot etenevät, mutta alalta ei työllisty. Mietin, onko opiskelussa mitään järkeä.

Huolesi on varmasti todellinen. Sen kanssa ei kannata jäädä yksin. Eikä kannata tehdä äkkinäisiä ratkaisuja. Keskustele läheistesi, oppilaitoksen henkilökunnan, muiden opiskelijoiden ym. kanssa. Muillakin voi olla samanlaisia huolia ja saat heiltä näkemyksiä päätöksentekoon.

Minulla on omistusasunto. Olen työtön/sairauslomalla ja maksan tällä hetkellä asuntolainasta vain korot. En halua ajatella, mitä tapahtuu, jos en löydä töitä ja pankki ei enää myönnä lisää maksuvapaata.

Ota yhteyttä pankkiin ja keskustele tilanteesta ja vaihtoehdoista rehellisesti. Mitä pikemmin otat yhteyttä, sen parempi. Muista hakea myös yleistä asumistukea tai mikäli olet kuntoutustuella, eläkkeensaajan asumistukea.

Jäin ilman opiskelupaikkaa, mutta en voi enää asua kotona. Rahaa ei ole vuokranmaksuun. Mitä teen?

Ota yhteys aikuissosiaalityön toimistoon ja pyydä päästä tapaamiselle. Kannattaa myös käydä työvoimatoimistossa. Sitä kautta saat tietoa alueen palveluista. Saat tukea oman alan löytämiseen. Jos koet että voimavarasi ovat vähissä, katso kohta 1.

Uskallanko ottaa opintolainaa?

Riippuu paljon tilanteestasi. Katso kohta 3. Jos haluat ammattilaisen tukea päätöksentekoon, voit kysyä sitä esimerkiksi oppilaitoksesta. Jos sinulla on jokin hoito- tai tukikontakti, asia kannattaa ottaa puheeksi siellä.

Lue lisää

 • Nuorisoasuntoliitto NAL
 • Nuorisosäätiö

  Keskustele asiasta hoitotahon, työterveyshuollon ja eläkelaitoksen kanssa. Vaihtoehtoja on. Työelämään paluun suunnittelua voi aloittaa, vaikkei se olisi vielä ajankohtaista. Kun tiedät vaihtoehdoista, stressi vähenee.


 Muiden ongelmien huomioiminen

Taloudellinen ahdinko voi liittyä muihin ongelmiin tai voi pahentaa muita ongelmia. Taloudellisille huolille altistavat erityisesti riippuvuusongelmat ja tunteidensäätelyn haasteet. Masennus- ja ahdistusoireet voivat heikentää toimintakykyä, joka haittaa säännöllisen arjen ylläpitämistä ja talousasioista huolehtimista. Masennus- ja ahdistusoireet voivat myös alkaa taloudellisen ahdingon seurauksena. Taloudelliset huolet voivat liittyä myös taloudelliseen hyväksikäyttöön, josta kerrotaan tarkemmin omahoito-ohjelman ensimmäisessä osassa otsikon ”taloudellinen väkivalta ja hyväksikäyttö” alla.

Masennus- ja ahdistusoireiden kyselyn avulla voit selvittää omaa tilannettasi.

Masennuskysely

Ahdistuskysely

Tarvittaessa voit tutustua masennuksen ja ahdistuksen omahoito-ohjelmiin. Myös paniikin omahoidosta voi olla hyötyä, sillä taloudellisen ahdingon kokemukseen voi liittyä paniikkikohtaukseen viittaavia oireita tai paniikkikohtauksia.

Masennuksen omahoito

Ahdistuksen omahoito

Paniikin omahoito

Oletko laskenut, paljonko sinulla kuluu rahaa alkoholiin? Entä tupakkaan jos tupakoit? Tai pelaamiseen. Alkoholi ja tupakka ovat Suomessa kalliita tuotteita, joten vähäinenkin kulutus näkyy pienessä budjetissa. Riippuvuus alkoholiin, tupakkaan tai pelaamiseen voi tuottaa myös vakavampia taloudellisia ongelmia, kuten velkaantumista.

Alkoholinkäytön riskit

Juomisen hallinnan opas

Tietoa peliriippuvuudesta (opas)

Tupakoijasta tupakoimattomaksi, sauhuttelijasta savuttomaksi – otatko haasteen vastaan?

Taloudelliseen ahdinkoon voi liittyä myös tunnesäätelyn haasteita. Jos kärsit ahminnasta, kauppalaskut voivat nousta korkeiksi. Jos taas kärsit tunne-elämän epävakaudesta, voi olla, että teet äkkinäisiä ostopäätöksiä tai muita talouttasi haittaavia päätöksiä hetken mielijohteesta.

Irti ahminnasta -omahoito

Epävakauden omahoito

Joskus olemme epävarmoja, kärsimmekö ongelmasta ja kannattaako siihen tarttua. Jos olet epävarma, voit pohtia tilannettasi alla olevan taulukon avulla. Mitä hyötyjä ja haittoja sinulle aiheutuu nykytilanteesta kun ongelma on olemassa? Entä muutoksesta. Taulukoi hyödyt ja haitat.

Muutoksen edut ja haitat