Tukea sukupuoli-identiteetin jäsentämiseen

​​​​​​​​​​​​​​​​Oletko herännyt pohtimaan sukupuoli-identiteettiäsi tai sitä miten itseäsi ilmaiset tai miten haluaisit tulla nähdyksi? Oletko huomannut kokevasi sukupuoliristiriitaa tai herännyt tarkkailemaan omaa kehokokemustasi? Jos kaipaat tukea näiden kysymysten kohtaamiseen, voi tästä omahoito-oppaasta olla sinulle hyötyä.

 

Omahoito-opas sisältää tietoa sukupuolen moninaisuudesta sekä harjoituksia, joiden avulla löydät keinoja sukupuoli-identiteetin jäsentämiseen, dysforian kanssa työskentelyyn sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen usein kohtaaman vähemmistöstressin kanssa selviämiseen. Sukupuoli-identiteetin kanssa työskentelyn omahoito-opas perustuu mm. kognitiivisen psykoterapian teoriaan ja menetelmiin.

Kuinka omahoito-ohjelmaa käytetään?
  • Voit käyttää omahoito-opasta riippumatta siitä, missä vaiheessa sukupuoli-identiteetin pohdintaa olet. Voit esimerkiksi vasta olla kysymässä itseltäsi, onko sukupuoli määritelty syntymässä oikein tai jo löytänyt itsellesi omalta tuntuvan sukupuoli-identiteetin.
  • Voit hyötyä omahoito-oppaan läpikäymisestä ollessasi asiakkaana sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla tai kenties sukupuolta jo juridisesti ja/tai lääketieteellisesti korjannut.
  • Voit käydä sen läpi kokonaan tai valita itsellesi sopivimmat kohdat ja harjoitukset.
  • Kaikilla ei ole tarvetta tarkempaan sukupuoli-identiteetin pohdintaan eikä sukupuoli-identiteetin määrittely ole kaikille tärkeää, kuuntele siis opasta lukiessasi itseäsi ja omia tarpeitasi. Tämä opas voi antaa sinulle keinoja peilata ja jäsentää omia kokemuksiasi sukupuolen kysymyksiin liittyen.
  • Voit käyttää omahoito-opasta joko itsenäisesti tai muun hoidon tukena. Ohjelmaa läpi käydessäsi tai muutoin sukupuoli-identiteettiin liittyviä kysymyksiä pohtiessasi on hyvä muistaa, että on tilanteita, jolloin näiden teemojen kanssa työskentelyyn tarvitaan ulkopuolisen tukea. Tällöin on hyvä hakeutua sellaisen ammattilaisen vastaanotolle, jolla on ymmärrystä ja kokemusta sukupuolen moninaisuuden kanssa työskentelystä.

Omahoito-ohjelma on tuotettu yhteistyössä Terapiatalo Quu:n kanssa. Omahoito-ohjelmaa ovat kommentoimalla kehittäneet myös Tays ja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus.

Mistä sukupuolen moninaisuudessa on kyse?

Mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan sukupuolen moninaisuudesta? Tästä osiosta löydät perustietoa sukupuolesta ja sukupuolen moninaisuudesta.

Sukupuoli-identiteetin pohtiminen

Tässä osiossa käydään läpi tapoja tutkailla omaa sukupuoli-identiteettiä. Toivottavasti löydät oivalluksia omasta itsestäsi!

Keinoja elämään kehodysforian kanssa

Osiossa tutustutaan sukupuolidysforian käsitteeseen ja käydään läpi keinoja, joilla dysforiaa voi lievittää.

Elämää vähemmistössä

Yhteiskunnassa vallitsevat normit vaikuttavat hyvin konkreettisellakin tavalla elämäämme. Tämän osion tarkoitus on tuoda tietoisuuteen näitä ilmiöitä sekä auttaa pohtimaan niiden vaikutusta omaan elämään.

Eväitä jatkoon

Viimeisessä omahoito-ohjelman osiossa kannustetaan puheeksiottoon ja esitellään apua tarjoavia tahoja. Myös omahoito-ohjelman tehtävät löytyvät kootusti täältä.​​

Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot

Samassa tilanteessa olleiden kokemuksista kuuleminen on hyvä keino saada itselle kokemus, ettei ole yksin. Tässä osiossa on kuusi erilaista tarinaa omasta sukupuolidysforiasta ja oman identiteetin pohdinnasta.​

 ‭(Hidden)‬ style