Näin voit tutkia sukupuoli-identiteettiäsi

​​​​​​​​​​​​​​Oletko herännyt pohtimaan omaa sukupuoli-identiteettiäsi? Olet ehkäpä huomannut, että syntymässäsi määritelty sukupuoli ei tunnu omaltasi tai olet kokenut sinulle määritellyt sukupuoliroolit ahtaiksi. Oletko kenties herännyt pohtimaan kysymystä, millaisena sukupuolesi koet? Miten sen määrittelet? Tai miten toivoisit, että sinut nähtäisiin?

Edellä mainitun kaltaisen pohdinnan kanssa eteenpäin pääseminen on hyvin merkityksellistä oman vointisi ja tasapainoisen arjen kannalta. Itsen tunteminen ja hyväksyminen vaikuttaa koettuun hyvinvointiin, tyytyväisyyteen elämään ja ihmissuhteisiin sekä mielenterveyteen.

Tässä osiossa käydään läpi tapoja tutkailla omaa sukupuoli-identiteettiä. Toivottavasti tekstin ja harjoitusten myötä löydät oivalluksia omasta itsestäsi!


 Millainen on sukupuolesi?

Edellä on käyty läpi sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin määrittelyä yleisellä tasolla, mutta mitä tämä kaikki sinun kohdallasi tarkoittaa?

Anna itsellesi lupa pysähtyä oman kokemuksesi äärelle ja kuunnella itseäsi: kaikki ajatukset ja tunteet ovat sallittuja. Yksikään sukupuolikokemus ei ole toista arvokkaampi. Tärkeintä on, että kokemus on omasi.

Pyri muodostamaan ja säilyttämään uteliaan tutkiva ja ihmettelevä asenne omaa itseäsi ja kokemustasi kohtaan.

  • Miten haluat tulla nähdyksi?
  • Millaisia haluja ja fantasioita tunnistat?
  • Millaisia mielikuvia ajatuksiisi nousee?
  • Millaisia erilaisia rooleja sinulla on elämässäsi? Miltä roolit tuntuvat? Miten sukupuoli limittyy osaksi näitä rooleja?

Seuraavien harjoitusten tarkoitus on auttaa pohtimaan omaa identiteettiäsi. Sukupuolen nelikentän avulla voit hahmottaa omaa kokemustasi sukupuolen erilaisten määrittelyjen suhteen. Minä olen-harjoituksen kautta voit miettiä itsellesi tärkeitä asioita, jotka tekevät sinusta sinut, ja näiden suhdetta sukupuoleesi.

Harjoitus: Sukupuolen nelikenttäHarjoitus: Minä olen -harjoitus

 Miten arvostat sukupuoltasi?

Oman sukupuolikokemuksen tutkiminen ei tapahdu irrallaan yhteiskunnan ja kulttuurin sukupuolille antamista merkityksistä. Sukupuolinormatiivisuus vaikuttaa ajatteluumme ja voi asettaa sille turhia rajoituksia. Voimme kokea häpeää ja syyllisyyttä asioista, jotka eivät ole huonoja tai väärin.

Oman sisäistetyn arvomaailman tiedostaminen ja ymmärtäminen voi auttaa meitä vapautumaan niiden vallasta. Siten voimme pyrkiä luomaan tutkivaa, arvostavaa ja hyväksyvää suhdetta itseen. Jokainen sukupuolikokemus on yhtä arvokas. Seuraava tehtävän avulla voit tutkia omia arvojasi ja haastaa niitä.

Harjoitus: Sukupuoleni arvot

 Seksuaalisuuden tutkiminen

Kuten aiemmin todettiin, seksuaalinen suuntautuminen ei ole suoraan johdettavissa sukupuolikokemuksesta. Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat eri asioita, vaikka voivatkin liittyä yhteen. Seksuaalinen suuntautuminen on ominaisuus, joka kertoo siitä, keneen ihastuu, rakastuu, tuntee emotionaalista ja/tai eroottista vetovoimaa.

Perinteiset seksuaalisen suuntautumisen määritelmät, kuten homous ja heterous, olettavat lähtökohdaksi oman sukupuolen, ja siksi ne toimivat huonosti sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta. Uudemmat määritelmät eivät pakota omaa sukupuolta mies-nainen-jaotteluun, vaan keskittyvät vetovoiman kohteisiin ottamatta kantaa henkilön omaan sukupuoleen.

Niin sukupuoleen kun seksuaalisuuteenkin liittyy kulttuurisia normeja ja odotuksia, jotka asettavat toiset identiteetit toisia parempaan asemaan.

Joskus voi olla hyvä pysähtyä tunnustelemaan oman seksuaalisuuden ja sukupuolikokemuksen välistä suhdetta. Yhdessä ne voivat tarjota meille uusia oivalluksia itsestämme.

Voit tutkia seksuaalisuuttasi lisää tämän oppaan avulla:

Seksuaalisuuden omahoito

Täältä löydät lisää tietoa seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä sanastoa omien pohdintojen tueksi:

Seksuaalinen suuntautuminen (Seta)

 Miten haluat tulla nähdyksi

Sukupuolen ilmaisu on osa omaa sukupuoli-identiteettiä. Sen kautta oma sisäinen sukupuolikokemus tulee näkyväksi ja vahvistuu. Tällaisia ilmaisukeinoja voivat olla esimerkiksi yleiset ulkonäköön liittyvät kysymykset, vaatetus ja (kutsuma)nimi.

Ilmaisu vastaa kysymykseen siitä, miten haluat tulla nähdyksi. Sisäinen kokemuksesi on sinun omasi ja sinulla on vapaus ilmaista sitä haluamallasi tavalla. Itseilmaisun tavat saattavat myös olla kulttuurissamme sukupuolittuneita, mutta näiden kulttuurillisten merkitysten ei tarvitse sitoa sinua vaan voit muokata ja hyödyntää niitä itsellesi sopivilla tavoilla.

Ilmaisuilla voi myös leikitellä ja kokeilla mikä tuntuu omalta.

Oikeuteni ja rajani

Meillä on oikeus tulla kutsutuksi nimellä ja termeillä, jotka koemme omaksemme. Omien toiveiden puheeksi ottaminen ei ole kaikissa tilanteissa helppoa, mutta väärinsukupuolitetuksi tulo saattaa pidemmällä tähtäimellä vaikeuttaa itsen ilmaisua ja tuottaa ahdistusta.

Jokaisella on oikeus vaatia muilta itseään ja kehoaan kunnioittavaa kohtelua. Omaa hyvinvointia voi ja saa puolustaa. Sinulla on oikeus rajoihisi, eikä sinun tarvitse sietää rajojesi ylitystä tai huonoa kohtelua. Rajojen asettamiseen liittyy myös niiden tekeminen selkeiksi itselle. Voit itse pitää huolta kehostasi ja hyvinvoinnistasi.

Kieli ja sanat tehtävän avulla voit tunnistaa ilmaisuja, jotka tukevat omaa identiteettiäsi ja joita toivot itsestäsi käytettävän. Voit käyttää apuna kohdassa 2.3. viitattua sanastoa. Omien oikeuksien luettelo toimii tukenasi omien rajojesi määrittämisessä.

 Miten haluat kertoa sukupuolestasi?

Kun koet olevan sen aika, voit miettiä oman sukupuolikokemuksen kommunikointia lähipiirillesi. Muista, ettei sinulla kuitenkaan ole velvollisuutta selittää itseäsi tai yrittää vakuuttaa muita.

Läheisimmille kertominen voi kuitenkin tukea omaa identiteettiäsi. Voit auttaa toisia näkemään ja toimimaan omaa identiteettiäsi tukevilla tavoilla. Kertomiseen voi kuitenkin liittyä erilaisia huolia ja pelkoja siitä, miten itseen ja omaan identiteettiin suhtaudutaan.

Toisten ihmisten reaktiot ovat heidän vastuullaan, sinä et ole vastuussa toisten tunteista tai hämmennyksestä. Älä jää tunteidesi kanssa yksin, hae vertaistukea ryhmistä tai käsittele asiaa siihen perehtyneen ammattilaisen kanssa.

Kaapista ulostulo

Kaapista ulostulo tarkoittaa yleisimmin tilannetta, jossa läheisille kerrotaan seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Ulostulo voidaan jakaa ulostuloon itselle ja ulostuloon muille, mutta käytännössä nämä vaiheet kulkevat usein rinnakkain.

Ulostulo on aina yksilöllinen, eri vaiheiden peilaaminen omaan tilanteeseen saattaa olla hyödyllistä, vaikka vaiheet tulisivatkin esille omassa elämässä eri järjestyksessä tai jokin vaihe jäisi kokonaan pois. Myös muita kuin tässä mainittuja vaiheita voi olla. Ulostulo ei ole kertaluontoinen tapahtuma, vaan toteutuu uusissa tilanteissa läpi elämän.

Seuraavien harjoitusten kautta sinun on mahdollista hahmotella kenelle ja miten haluaisit omasta kokemuksestasi kertoa.

Harjoitus: Kenelle kerronHarjoitus: Kirje läheiselle

 Muuttuva sukupuoli: Miten sietää epävarmuutta

Epävarmuus on osa elämää, mutta sen sietäminen ei ole aina helppoa. Epävarmuudesta pyritään pääsemään eroon mahdollisimman nopeasti, jolloin keinot ja ratkaisut eivät aina ole parhaita mahdollisia.

Anna itsellesi lupa olla tietämättä, etsiä ja ihmetellä. Kuten sinulla on oikeus määritellä oma sukupuoli-identiteettisi, sinulla on oikeus myös olla määrittämättä sitä tai muuttaa määrittelyä. Pyri säilyttämään hyväksyvä ja uteliaan tutkiva suhde omaan kokemukseesi.

Joskus oman kokemuksen selkiintyminen itselle saattaa saada aikaan menneisyyden kriittistä tarkastelua. Olisinpa ymmärtänyt itseäni aikaisemmin, saatat miettiä.

Tärkeää on luoda hyväksyvä suhde myös omaan menneisyyteen. Surun tiedostaminen ja sen käsittely ovat olennainen osa tätä suhdetta. Surua saa tuntea, mutta siihen ei tarvitse jäädä jumiin. Ehkä kokemuksen selkiintymiselle ei ole aikaisemmin elämässäsi tai mielessäsi ollut tilaa.

Menneisyytesi on tehnyt sinusta sen mitä olet nyt, oli menneisyys millainen tahansa. Seuraavan tehtävän tarkoitus on tukea hyväksyvän ja ymmärtävän suhteen luomisessa siihen.

Harjoitus: Kirje itselle

 ‭(Hidden)‬ style