Eväitä jatkoon

​​​​​​​​Tämän omahoito-ohjelman viides osio kannustaa sinua miettimään, kuinka voisit ottaa identiteettiin liittyvät pohdinnat ja kysymyksesi esiin ammattilaisen kanssa. Osiossa esitellään myös tahoja, joiden puoleen voit kääntyä etsiessäsi tukea itsellesi. Loppuun on koottu myös kaikki tämän omahoito-oppaan tehtävät.

 Miten ottaa puheeksi

Kun pohdit sukupuoleen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa asian puheeksi esimerkiksi terveysasemalla, mielenterveyspalveluissa, opiskelu- tai työterveyshuollossa. Sinun ei tarvitse tietää tarkalleen mitä avulta toivot tai miten jäsentää identiteettiä. Voit pohtia rauhassa työntekijän kanssa, mistä tilanteessasi on kyse. Voitte yhdessä tarkkailla kokemuksia, tutkailla erilaisia sanoja ja termejä sekä hahmotella toiveitasi sukupuoli-identiteettisi ja sukupuolen kokemuksesi suhteen.

Monesti sukupuoltaan pohtivia huolettaa, miten ottaa kokemuksensa puheeksi tai miten vastapuoli kuulee ja osaa auttaa häntä pohdinnoissaan. Jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella tulisi olla riittävä ymmärrys sukupuolen moninaisuudesta sekä velvollisuus kohdata sukupuolen moninaisuutta kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti. Mikäli näin ei ole, voi pyytää ohjausta toisaalle.

 Mistä apua?

Jos koet, että tarvitset tukea identiteettisi tutkimiseen tai esimerkiksi kehodysforian kanssa työskentelyyn, on hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen. Joskus asioiden työstäminen itsekseen tai vaikkapa jonkun läheisen kanssa ei riitä. Tässä tilanteessa saatat hyötyä työskentelystä erityisesti sukupuolen moninaisuuden teemoihin perehtyneen mielenterveyden ammattilaisen kanssa.

Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (SMOK) tarjoaa tietoa ja tukea oman identiteetin pohdintaan, niin yksilötapaamisilla kuin vertaistukiryhmienkin kautta. Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus sijaitsee Helsingissä, mutta palvelee myös muualla asuvia esimerkiksi etäyhteyksien kautta. Myös trans-ja intersukupuolisten potilasjärjestö Trasek ry tarjoaa tietoa ja tukea. Translasten ja -nuorten perheet ry antaa puolestaan tukea lasten ja nuorten vanhemmille.

Suomessa toimii kaksi sukupuoli-identiteetin tutkimukseen keskittyvää poliklinikkaa, HUS Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka Helsingissä ja TAYS Trans-poliklinikka Tampereella. Poliklinikoille hakeudutaan lääkärin lähetteellä, jonka saa perusterveydenhuollosta. Asiakas voi vapaasti valita, kummalle poliklinikalle toivoo lähetteen tehtävän.

Yli 18-vuotiaana hakeudutaan aikuisten puolelle, 13-18-vuotiaana nuorisopsykiatrian puolelle, missä vanhemmat otetaan mukaan tutkimusjaksolle.

Poliklinikoilla tutkitaan sukupuoliristiriidasta kärsiviä potilaita ja koordinoidaan siihen liittyviä psykososiaalisia ja fyysisiä hoitoja yhteistyössä endokrinologien, gynekologien, otologien, foniatrien ja plastiikkakirurgien kanssa. Tutkimusjakso käynnistyy 6kk kuluessa lähetteen hyväksymisestä.

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus Trasek ry Translasten ja -nuorten perheet ry HUS Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka TAYS Transpoliklinikka

 ‭(Hidden)‬ style