Tukea syömishäiriöön sairastuneen läheisille

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yhden perheenjäsenen sairastuminen syömishäiriöön vaikuttaa koko perheeseen. Sairaus ei ulotu vain ruokapöytään, vaan se kontrolloi, manipuloi ja kaventaa kaikkea elämää. Syömishäiriöön sairastuneesta lapsesta huolehtiminen kuormittaa vanhempia tavalla, jota asiaa tuntemattoman on vaikea ymmärtää. Haasteet ovat aivan erilaisia kuin aiemmin kohdatut ongelmat kasvattajana. Vaikka sairastuminen ei olekaan perheen vika, voivat perheenjäsenten vääränlaiset reaktiotavat ylläpitää syömishäiriöoireilua ja hidastaa toipumista. Hyödyttömillä reaktiomalleilla läheiset myös uuvuttavat itsensä.

Omavalmennus on syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille ja muille läheisille tarkoitettu omahoitokurssi, joka perustuu Maudsleyn sairaalassa (Lontoo, UK) kehitettyyn perhepohjaiseen hoitoon (Family-based Treatment, FBT) ja uuteen Maudsleyn menetelmään, sitä hyödyntäviin läheisille kehitettyihin työpajoihin ja niitä koskeviin tieteellisiin julkaisuihin. Valmennus on kehitetty Sisä-Suomen SYLI ry:n hankkeena Mielenterveyden keskusliiton myöntämällä hankeavustuksella vuosina 2017-2018.

Omavalmennuksen tarkoituksena on antaa läheisille tietoa syömishäiriöoireilun muodoista sekä sitä laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä, työkaluja hankalista tilanteista selviämiseen kotona sekä keinoja keskusteluun ja sairastuneen motivointiin kohti toipumista. Läheisten kouluttaminen auttamisen taidoissa tutkitusti vähentää heidän kokemaansa kuormitusta ja myös hyödyttää sairastunutta vähentämällä syömishäiriöoireilua. Omavalmennus sopii kaikille, jotka haluavat auttaa syömishäiriöön sairastunutta ravitsemustilan korjaamisessa, muutosten tekemisessä ja ylläpitämisessä. Erityisen paljon siitä on hyötyä perhepohjaisen hoidon yhteydessä, mutta samat taidot auttavat kaikkia sairastuneen kanssa toimivia. Näitä läheiselle hyödyllisiä, harjoiteltavia taitoja ovat

  • Tietoisuus ja hyväksyntä
  • Kokonaiskuvan hahmottaminen
  • Omien reaktioiden muokkaaminen
  • Mukautumisen lopettaminen
  • Itsehillintä (”huulen pureminen”)
  • Kärsivällisyys
  • Itsestä huolehtiminen
Mistä syömishäiriöissä on kyse?

Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn häiriintyminen. Syömishäiriöillä on vahva geneettinen tausta, mutta sairastumiseen vaikuttavat myös elämäntapahtumat, omat persoonallisuuden piirteet ja ympäristö. Syömishäiriöön sairastuminen ei ole yksilön oma valinta.​

Kohti turvallista toipumisympäristöä kotona

Tässä osiossa tutustutaan erilaisiin keinohin, joilla läheinen voi vähentää syömishäiriötä ylläpitäviä tekijöitä kotona, selvitä hankalista tilanteista ja luoda turvallisen toipumisympäristön syömishäiriöstä toipuvalle. Avainsanat ovat ​rauhallisuus, lempeys ja jämäkkyys.

Syömishäiriön haastaminen

Syömishäiriöstä ei voi toipua ilman ahdistusta siitä, että tekee vaikealta tai jopa mahdottomalta tuntuvia asioita. Siinä vaiheessa, kun sairastuneella itsellään ei ole sairaudentuntoa tai hänen toipumisrohkeutensa ei vielä riitä muutosten tekemiseen, läheisen täytyy haastaa syömishäiriötä, jotta etenemisestä tapahtuisi. Tässä osiossa käsitellään sitä, miten haastaminen tapahtuu ja näistä tilanteista voisi selvitä.

Muutokseen motivoiminen

Syömishäiriö sairautena ja siitä toipuminen etenee vaiheittain, ja eri vaiheissa sairastuneen kyky vastuunottoon ja rohkeus tehdä muutoksia on erilainen. Läheinen​ voi tukea myös muutosmotivaation kehittymistä ja auttaa muutosten suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpitämisessä. Tässä osiossa käsitellään syömishäiriön vaiheita, niiden tunnistamista ja sitä, miten läheisen kannattaa eri vaiheissa keskustella sairastuneen kanssa.

Läheisen oma jaksaminen

Tässä osiossa keskitytään siihen, miten läheinen voi ylläpitää omia voimavarojaan tilanteissa, joissa syömishäiriön haastaminen ja sairastuneen auttaminen kuormittaa.


 ‭(Hidden)‬ style