Oppaat

​​​​​​​​Oppaat sisältävät laajoja ja monipuolisia tietopaketteja mielenterveys- ja päihdeasioista. Ne ovat hyödyllisiä niin sairastuneelle, omaiselle kuin ammattilaisellekin.

Mielenterveys puheeksi

Mielenterveys puheeksi -oppaan avulla opit mm. tunnistamaan mielenterveyshäiriöiden oireita, ohjaamaan hoitoon ja antamaan ensiapua.

Perheen taloudellinen
tuki nuorten psyykkisissä sairauksissa

Nuoren sairastuessa ja perheen kokonaisvaltaisen tuen arvioimiseksi on tärkeää huomioida sosiaaliturvaan liittyvät oikeudet.

Psykoterapiaan hakeutujan opas

Psykoterapiaan hakeutujan opas on laadittu avuksi psykoterapiaa pohtivalle. Löydät neuvoja ja ohjeita psykoterapian sopivuudesta hoitomuodoksi, hoitoon pääsystä, psykoterapia-arviosta, erilaisista psykoterapioista ja terapeutin valinnasta.

Rauhanturvaajien psykososiaalinen tuki

Kriisinhallintatehtäviin osallistuville on tarjolla tukea niin palvelusaikana kuin sen jälkeenkin.

Tietoa ikäihmisten mielenterveydestä

Tämä laaja opas sisältää mm. työkaluja ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen sekä tietoa psykiatrisista ongelmista ja erilaisista palveluista. Materiaalit sopivat niin ikääntyneelle kuin hänen läheiselleen ja ammattilaiselle.

Tietoa kehitysvammaisten mielenterveydestä

Miten kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyttä voi tukea ja millaisia keinoja on kehitelty arjessa selviämiseen? Lue tietoa oppaasta! Opas sisältää myös videomateriaalia.


Opi Lapset puheeksi -työn perusteet ja soveltamaan Lapset puheeksi -menetelmää.


Opioidikorvaushoidon käytännön opas

Opas johdattaa opioidikorvaushoidon teemaan. Se sisältää hyödyllistä tietoa koko opioidikorvaushoidon prosessista - sen arviota harkittaessa, arviota tehtäessä, hoidon aikana sekä hoidon lopettamista harkittaessa.

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista

Lue luonnon merkityksestä hyvinvointiin ja opi, kuinka lisätä luontokokemuksia arkeen. Harjoittele tietoisuustaitoja metsämieliharjoituksilla tai käy virtuaalisilla luontokävelyillä.

Tietoa maahanmuuttajille

Tietoa maahanmuuttajille -oppaaseen on koottu tietoa mielenterveydestä sekä maahanmuuton aiheuttamista muutoksista kielillä suomi, arabia, englanti, kurdi-sorani, somalia ja venäjä.

Tietoa mielenterveys-
kuntoutuksesta

Oppaassa kuvataan, mitä mielenterveyskuntoutus tarkoittaa ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Opas tarjoaa tietoa erilaisista kuntoutusmuodoista, kuntoutuksen tavoitteista ja käytännön hyödyistä.

Tietoa oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeuksista

Oppaassa käsitellään sitä, miten erilaiset mielenterveyden ongelmat vaikuttavat ihmisen tiedonkäsittelyyn sekä sitä, miten vaikeudet tiedonkäsittelyssä vaikuttavat ihmisen mielenterveyteen.

Tietoa peliriippuvuudesta

Mitä peliriippuvuus on ja millaista apua siihen on saatavilla? Vastaukset näihin kysymyksiin löytyvät tästä oppaasta.

Tietoa psykoosista

Lue tietoa mm. psykoosin oireista sekä hoito- ja hallintakeinoista. Opas sisältää myös erilaisia harjoitteita.

Tietoa päihteistä

Löydä luotettavaa ja ajantasaista tietoa päihteistä ja niiden riskeistä sekä työkaluja päihteiden käytön arviointiin.

Tietoa sairastuneen läheiselle

Opas sisältää hyödyllistä tietoa omaisille ja läheisille, kun lähipiirissä sairastutaan mielenterveyshäiriöön.

Usein kysyttyä HUSin
palveluseteli-psykoterapiasta

Opas sisältää tietoa HUSin palvelusetelipsykoterapioista niin potilaalle kuin ammattilaiselle.

 ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​