Kun palvelusetelipsykoterapia on käynnissä

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tähän on koottu yleisimpiä kysymyksiä HUSin palvelusetelipsykoterapioista.

Potilaat saavat lisätietoja tarvittaessa psykoterapiaan ohjanneelta työntekijältään. Ammattilaisten ajantasaiset ohjeet löytyvät kootusti mielenterveystalo.fi/psykoterapianpalveluseteli
​ (vaatii kirjautumisen).

Päivitetty 20.5.2021​ ​​


Potilaalle/ asiakkaalle​

 Mitä teen, jos haluan vaihtaa psykoterapeuttia?

Ota asia ensin puheeksi nykyisen psykoterapeuttisi kanssa. Miettikää yhdessä, mikä on ongelmallista ja mitä pitäisi tapahtua, jotta hyötyisit nykyisestä psykoterapiastasi enemmän.

Mikäli asia ei yhteisen käsittelyn jälkeen ratkea tai psykoterapeutti käyttäytyy mielestäsi epäammattimaisesti, ota yhteyttä hoitotahosi työntekijään (nimetty terapiahakemukseesi yhteyshenkilöksi). Jos hoitotahon työntekijä katsoo terapeutin vaihtamisen aiheelliseksi, hän konsultoi asiasta HUSia uuden palvelusetelin saamiseksi ja ohjaa sinut etsimään uutta psykoterapeuttia.

Huomioitavaa psykoterapeutin vaihdossa

Psykoterapeutin vaihtaminen ei lisää sinulle myönnettyjen käyntien määrää. Uudelle psykoterapeutille myönnetään käyntejä sama määrä, joka on jäljellä alkuperäisessä palvelusetelissäsi.

Kun työskentely vanhan terapeutin kanssa loppuu, täytä psykoterapian laaturekisteriin loppuarviot. Kun työskentely uuden terapeutin kanssa alkaa, täytä uudet alkuarviot.​


 Voiko yksilöterapiakäyntejä pidentää?

Käyntiaikojen pidentäminen 45 minuutista esimerkiksi 60 minuuttiin ei ole mahdollista​​

 Voiko käyntejä olla harvemmin kuin kerran viikossa?

Hoidollisin perustein kyllä. Ellei kyse ole selkeästä tapauksesta, kuten harvajaksoisemmin toteutuvasta perhepsykoterapiasta tai psykoterapian päätösvaiheeseen liittyvästä harvennuksesta, tulee asiasta sopia psykoterapiaan ohjanneen hoitotahon kanssa.​

 Mitä hoitoneuvottelut ovat?

Useisiin palvelusetelipsykoterapioihin myönnetään automaattisesti 1­­‒2 hoitoneuvottelua. Ne ovat hoitotahon järjestämiä tapaamisia, joihin osallistuu potilas, potilaan psykoterapeutti ja hoitavan tahon työntekijöitä.

Aikuisten terapioissa hoitoneuvotteluja järjestetään vain pitkissä psykoterapioissa ja vain tarpeen mukaan. Tarvittaessa psykoterapeutti ja potilas saavat yhteyden hoitotahoon terapiahakemukseen merkatun yhteyshenkilön kautta.

 Voiko palvelusetelin voimassaoloaikaa pidentää?

Jos palvelusetelin voimassaoloaika päättyy ennen kuin kaikki käynnit on käytetty, voidaan setelin voimassaoloa pidentää, mikäli se on hoidon kannalta perusteltua. Psykoterapeutti voi pyytää pidennystä hoitotahon yhteyshenkilön kautta.​

 Mitä tulee muistaa psykoterapian päättyessä?

Kun palvelusetelipsykoterapiajakso päättyy, täytetään psykoterapian laaturekisteriin loppuarviolomake sekä samat oiremittarit kuin terapian alkaessa.


Psykoterapeutille​​​

 Mitä teen, jos potilas ei saavu vastaanotolle?

Sinun kannattaa olla potilaaseen heti yhteydessä ja pyrkiä muuttamaan käynti videovälitteiseksi etävastaanotoksi. Jos se ei ole mahdollista, voit myös muuttaa käynnin puheluksi. Näin psykoterapian mahdollinen katkos tulee heti käsiteltyä. Jos käynnistä toteutuu vähintään 20 minuuttia, voit laskuttaa HUSia.

Mikäli 18 vuotta täyttänyt potilas ei saavu vastaanotolle, jota hän ei ole perunut vähintään 24 tuntia ennen tapaamista, voit periä potilaalta tästä maksuna 50,80 €. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy, kuten äkillinen sairastuminen.

Psykoterapia päätetään kolmen peräkkäisen peruuttamattoman poisjäännin jälkeen. Ilmoita tästä palse.fi-portaaliin ja palvelusetelin voimassaolo päätetään.​

 Mitä täytyy muistaa psykoterapian päättyessä?

Kun palvelusetelipsykoterapiajakso päättyy, täytetään psykoterapian laaturekisteriin loppuarviolomake sekä samat oiremittarit kuin terapian alkaessa.

Ilmoita myös palse.fi-portaalin kautta terapian päättymisestä.

 ‭(Hidden)‬ tyyli