Kun ostopalvelupsykoterapia on käynnissä

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Onko sinulla jo terapiasuhde? Täältä löydät HUSin ostopalvelupsykoterapian vastaanottoihin​ liittyvää tietoa​. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, olethan yhteydessä psykoterapiaasi ohjaavaan hoitotahoon.

Ammattilaiset voivat lähettää yleisiä kysymyksiä osoitteeseen ops@hus.fi ja nuorisopsykiatriaan liittyviä kysymyksiä nuorisopok@hus.fi.​

​Päivitetty 20.3.2019

 Voiko käyntejä pidentää?

Kun maksusitoumus on tehty, muutetaan terapiakäyntien pituuksia kesken kauden vain painavista hoidollisista syistä.

Mikäli on jokin hoidollinen syy (tarvitaan esimerkiksi altistusharjoituksia), voi potilas ja terapeutti yhdessä sopien käyttää kaksoisaikoja. Tällöin terapeutti laskuttaa 1,6x45minuutin perushinnan.

HUS pyrkii lähtökohtaisesti myöntämään pakko-oireiseen häiriöön ja fobioiden terapioihin muutamia altistukseen tarkoitettuja 90 minuutin käyntejä.​

 Voimmeko harventaa käyntejä?

Hoidollisin perustein potilas ja terapeutti voivat tavata harvemmin kuin kerran viikossa. Sovi asiasta terapiaan ohjanneen tahon kanssa, jos kyse ei ole selvästä, esimerkiksi terapian päätösvaiheeseen liittyvästä harvennuksesta. Tämä ei edellytä muutosta maksusitoumukseen.​​

 Pitääkö käyttää etävastaanottoja?

Osa terapiakäynneistä on saatettu myöntää videovälitteisinä etäkäynteinä. Etäkäynnit voi toteuttaa myös kasvokkaisina käynteinä. Veloitushinta on tällöin normaalikäynnin hinta. Muutosta maksusitoumukseen ei tarvita.​

 Miten vaihdan psykoterapeuttia?

Ota asia ensin puheeksi nykyisen psykoterapeuttisi kanssa. Miettikää yhdessä mikä on ongelmallista ja mitä pitäisi tapahtua, jotta voisit hyötyä enemmän nykyisestä psykoterapiastasi. Mikäli asia ei yhteisen käsittelyn jälkeen ratkea tai psykoterapeutti käyttäytyy sinusta epäammattimaisesti, ota yhteyttä omaan työntekijääsi (nimetty maksusitoumukseen yhteyshenkilöksi).

Jos työntekijäsi katsoo terapeutin vaihtamisen olevan aiheellista hän konsultoi asiasta maksusitoumuksen myöntäjää ja ohjaa sinut eteenpäin etsimään uutta psykoterapeuttia. Ennen tätä terapeuttia ei voi vaihtaa.

Huomioitavaa terapeutin vaihdossa

Terapeutin vaihtaminen ei lisää käyntimääriäsi. Uudelle psykoterapeutille myönnetään sen verran käyntejä, kun alkuperäisestä maksusitoumuksesta on jäljellä.

Esimerkki:

Sinulle on myönnetty 20 kerran lyhytterapia ja kuuden käynnin jälkeen päädytte psykoterapeutin ja hoitotahosi kanssa siihen, että psykoterapeutin vaihto on tarpeellista. Löydät uuden, sinulle myönnettyä terapiamuotoa ja -suuntausta vastaavan psykoterapeutin, jonka kanssa voit käyttää jäljellä olevat 14 kertaa. Sinun tai uuden terapeuttisi ei tarvitse kirjoittaa laaturekisteriin alkuarviota, vaan pelkän loppuarvion aikanaan.​

 Entä laaturekisteri terapeutin vaihtuessa?

Laaturekisteriin ei tarvitse täyttää alkuseurantaa uudestaan, jos terapeutti vaihtuu. Uusi psykoterapeutti ja potilas täyttävät laaturekisteriin vain loppuarvion maksusitoumuskauden lopulla.

Lue lisää psykoterapian laaturekisteristä


 Maksukausi päättyy ja terapia kesken?

Maksusitoumusta voidaan jatkaa, mikäli se on hoidon kannalta järkevää. Tämän tekee maksusitoumuksen antaja terapeutin otettua yhteyttä.​

 Mitä hoitoneuvottelut ovat?

Aikuisten pitkiin ostopalvelupsykoterapioihin myönnetään automaattisesti kaksi hoitoneuvottelua. Ne ovat hoitotahon järjestämiä tapaamisia, joihin osallistuu potilas, potilaan psykoterapeutti ja hoitavan tahon työntekijöitä.

Hoitoneuvotteluja ei järjestetä rutiininomaisesti, vaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa psykoterapeutti tai potilas saavat yhteyden hoitotahoon maksusitoumukseen merkatun yhteyshenkilön kautta.

Lasten ja nuorten terapioissa hoitoneuvottelut järjestetään lähtökohtaisesti aina. Ole yhteydessä hoitotahoon, jos neuvotteluja ei ole järjestetty.​

 Potilas ei tule käynnille. Miten laskutus?

Jos potilas ei saavu vastaanotolle terapeutin kannattaa heti olla häneen yhteydessä ja pyrkiä muuttamaan käynti videovälitteiseksi etävastaanotoksi. Näin terapian mahdollinen katkos tulee heti käsiteltyä ja psykoterapeutti voi myös laskuttaa käynnistä.

Puhelua ei lasketa etäkäynniksi, vaan siihen tarvitaan videovälitteinen yhteys. Psykoterapeutti ei voi laskuttaa potilasta tai HUSia toteutumattomista käynneistä.​

 Mitä muistettava terapian päättyessä?

Kun ostopalvelupsykoterapiajakso päättyy, täytetään psykoterapian laaturekisteriin loppuarviot sekä samat mittarit kuin terapian alkaessa.

Perusterveydenhuollosta ohjattujen potilaiden (niin sanottujen varhais-ops:ien) kohdalla psykoterapeutti on yhteydessä perusterveydenhuollon lähettävään tahoon ja ilmoittaa terapian päättymisestä.​

 Voiko terapialle hakea jatkoa?

Lyhytterapialle (10 tai 20 kertaa) ei voi hakea jatkoa. Pitkälle ostopalvelupsykoterapialle voidaan hakea toinen tai kolmas jatkovuosi. Jatkohakemukset tehdään aina maksusitoumukseen merkattujen hoitotahon yhteyshenkilöiden kautta.

Mikäli potilaalla on ostopalvelupsykoterapian lisäksi muuta hoitoa HUS Psykiatriassa, tehdään jatkohakemus tämän hoitopaikan kautta. Mikäli potilaalla ei ole ostopalvelupsykoterapian lisäksi muuta hoitoa HUS Psykiatriassa, otetaan jatkotapauksissa yhteyttä maksusitoumukseen merkattuun psykoterapiaseurantahoitajaan.​


Etkö löydä etsimääsi? Katso myös nämä sivut:


Yleistä ostopalvelupsykoterapiastaOstopalvelupsykoterapian aloitusPsykoterapian laaturekisteri​​​​

 ‭(Hidden)‬ tyyli