Ostopalvelupsykoterapian aloitus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Täältä löydät tietoa HUSin ostopalvelupsykoterapian aloittamisesta​. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, olethan yhteydessä psykoterapiaasi ohjaavaan hoitotahoon.

Ammattilaiset voivat lähettää yleisiä kysymyksiä osoitteeseen ops@hus.fi ja nuorisopsykiatriaan liittyviä kysymyksiä nuorisopok@hus.fi.​

​Päivitetty 20.3.2019

 Mitä muistettava terapian alussa?

​​​Aikuispotilas

 1. Ota tutustumiskäynnille mukaan ostopalvelupsykoterapia-lomake (OPS-lomake). Lomakkeessa on psykoterapiasi kannalta tärkeää tietoa diagnoosistasi ja siihen myönnetystä terapiamuodosta ja -suuntauksista.
 2. Varmistakaa psykoterapeutin kanssa​​, että hän on sinulle kelpoinen psykoterapeutti.
 3. Kun olet sopinut psykoterapeutin kanssa työskentelyn aloittamisesta, anna OPS-lomake terapeutillesi täydennettäväksi.
 4. Psykoterapeutti täyttää lomakkeeseen omat tietonsa ja postittaa lomakkeen HUSiin.
 5. Maksusitoumus psykoterapiaan lähetetään sinulle ja psykoterapeutille kirjeitse. Sen saavuttua, voitte aloittaa psykoterapian.
 6. Täytä psykoterapian laaturekisteriin sinulle aktivoituvat kyselyt Omavointi-verkkopalvelun kautta (saat tekstiviestillä tiedon, kun se on avattu) tai sovittaessa yhdessä psykoterapeutin kanssa.

Omavointi-palvelu​ Psykoterapian laaturekisteri

Psykoterapeutti

 1. Varmista potilaan ostopalvelupsykoterapia-lomakkeesta (OPS-lomake), että koulutuksesi vastaa hänelle myönnettyä terapiamuotoa ja -suuntausta. Lisäksi sinun tulee olla Valviran hyväksymä
 2. Täytä omat tietosi OPS-lomakkeen Psykoterapeutin tiedot-osioon ja lähetä se HUSiin.
 3. Älä aloita psykoterapiaa ennen kuin olet saanut maksusitoumuksen. Vaikka täyttäisit kaikki ehdot voi HUS olla tekemättä sopimusta esimerkiksi poikkeuksellisen korkean hintapyynnön vuoksi.
 4. Maksusitoumuksen saapumisen jälkeen täytä tarvittavat tiedot psykoterapian laaturekisteriin ja varmista, että potilas on täyttänyt omat osuutensa.
 5. Myös maksusitoumuksen päättyessä täytä tarvittavat tiedot psykoterapian laaturekisteriin ja varmista, että potilas täyttää oman osuutensa.
Psykoterapian laaturekisteri

 En löydä sopivaa terapeuttia?

Onko sinulle myönnetty ostopalvelupsykoterapiaa, mutta HUS Terapeuttihaussa ei löydy vapaata, sinulle hyväksyttyjä terapiasuuntauksia vastaavaa, psykoterapeuttia?

Sovi asia terapiaan ohjanneen työntekijäsi kanssa, jonka jälkeen voit laajentaa psykoterapeuttihakua koskemaan muitakin psykoterapeutteja, jotka edustavat sinulle myönnettyä terapiamuotoa (esim. yksilöpsykoterapeutti) ja psykoterapiasuuntauksia.

HUS myöntää yksilö-, ryhmä-, perhe- ja pariterapiaa seuraavissa suuntauksissa:

 • kognitiivinen
 • kognitiivis-analyyttinen
 • kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • psykodynaaminen
 • ratkaisukeskeinen
 • integratiivinen
 • varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia.

Sopivan terapeutin etsiminen

Aloita psykoterapeutin etsintä tutustumalla niiden psykoterapiayhdistysten sivuihin, jotka vastaavat sinulle hyväksyttyä terapiasuuntausta. Työntekijältä saamastasi ohjeesta löydät terapiasuuntauskohtaiset verkko-osoitteet sekä toimintaohjeet terapeuttien yhteystietojen löytämiseksi.

Ota terapeutteihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai terapeutin oman verkkosivun tai profiilisivun kautta ja varmista seuraavat asiat ennen tutustumiskäyntiä:

 1. psykoterapeutti on Valviran hyväksymä
 2. psykoterapeutti ei ole työsuhteessa HUSiin
 3. psykoterapeutti vastaa sinulle myönnettyä terapiamuotoa ja -suuntausta.

Ole erityisen tarkkana, jos sinulle on myönnetty integratiivista psykoterapiaa. Joskus tapahtuu sekaannuksia ja psykoterapeutit saattavat kutsua itseään integratiivisiksi tarkoittamatta kuitenkaan sitä, että heillä on integratiivinen psykoterapiakoulutus.

Saat tarvittaessa apua hakuprosessiin ohjaavalta työntekijältäsi.​​

Lue lisää terapiamuodoista ja -suuntauksis​ta​​​

 En tiedä, voinko toimia terapeuttina?

​​Onko potilas ottanut sinuun yhteyttä ja kertonut, että etsii HUS ostopalveluterapeuttia? Mietitkö, jos voit aloittaa terapian hänen kanssaan, vaikka et ole HUSin kilpailuttama psykoterapeutti?

​​

​​Noudata seuraavia ohjeita, riippuen potilaan iästä:

​​

Aikuispotilaat

​​Pyydä potilaalta myönteinen terapiasuositus (OPS-lomakkeen suositusosio). Siitä pääset tarkistamaan, voitko toimia kyseisen potilaan psykoterapeuttina. Mikäli potilaalla ei ole lomaketta pyydä häntä hankkimaan se hoitotaholtaan.

​​

​​Tarkista mitä psykoterapiaa potilaalle on myönnetty (muoto: yksilö-, ryhmä-, perhe- tai pariterapia & suuntaukset: kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen, kognitiivinen käyttäytymisterapia, psykodynaaminen, ratkaisukeskeinen, integratiivinen, varhainen vuorovaikutus).

​​

​​Mikäli a) pätevyyteesi johtanut koulutuksesi vastaa potilaalle myönnettyä terapiamuotoa ja -suuntausta, b) olet Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja c) et ole työsuhteessa HUSiin voit toimia erillissopimuspsykoterapeuttina.

​​

​​Huomioithan, että integratiivisen psykoterapian tuottaminen edellyttää integratiivisen psykoterapeutin pätevyyteen johtanutta psykoterapeuttikoulutusta.

​​

​​Jos täytät kaikki kolme ehtoa täydennä OPS-lomakkeen Psykoterapeutin tiedot-sivu ja postita koko lomake HUSiin. Älä aloita terapiaa ennen kuin saat maksusitoumuksen. HUSilla on oikeus pidättäytyä tekemästä maksusitoumusta esimerkiksi poikkeuksellisen korkean hinnan vuoksi.

​​

Lapset ja nuoret

​​Nuoriso- ja lastenpsykiatrian potilaiden kohdalla terapiaan ohjaava työntekijä varmistaa, että psykoterapeutti vastaa potilaan tarvetta. Tällöin psykoterapeutin ei tarvitse lähettää OPS-lomaketta.​​​​​​

​​

 Kuka maksaa tutustumiskäynnit?

Aikuispotilaiden tapauksessa

Kun tutustumiskäynti johtaa psykoterapiaan se sisällytetään terapian ensimmäiseksi käynniksi ja HUS maksaa sen.

Mikäli tutustumiskäynnillä päätetään, ettei psykoterapiaa aloiteta, potilas maksaa käynnin itse. Psykoterapeutti ei saa laskuttaa potilaalta enempää kuin yhden tutustumiskäynnin.

Nuorten tapauksessa

Nuorisopsykiatrian potilaille HUS maksaa myös ne tutustumiskäynnit, jotka eivät johda terapiaan. Tällöin psykoterapeutti ilmoittaa tietonsa terapiapäätöksessä nimetylle yhteyshenkilölle ja saa maksusitoumuksen tutustumiskäynnistä. Tutustumiskäyntejä voi olla enintään kolme samalla terapeutilla.​​

 Mistä alkaen HUS maksaa terapian?

Tutustumiskäynnin jälkeen psykoterapiaa voi jatkaa, kun potilas ja psykoterapeutti ovat saaneet maksusitoumuksen postitse. HUS tekee maksusitoumuksen sitten, kun aikuispotilaan psykoterapeutti on täyttänyt OPS-lomakkeeseen Psykoterapeutin tiedot-sivun ja lähettänyt lomakkeen pyydettyyn osoitteeseen.

Kun maksusitoumus on saapunut potilaalle ja terapeutille, he sopivat käyntien varaamisesta keskenään ja HUS maksaa terapian.​​

 Mikä on OPS-lomake?

OPS-lomake on aikuispotilaiden kanssa käytettävä ostopalvelupsykoterapian lomake, joka koostuu hakemusosasta, suositusosasta sekä psykoterapeutin tiedot-osasta. OPS-lomaketta täydennetään sitä mukaan, kun potilaan ostopalvelupsykoterapian aloittaminen edistyy.

Psykoterapeutti toimittaa lomakkeen HUSiin. Mikäli kaikki on kunnossa, sihteeri tekee maksusitoumuksen ja lähettää sen potilaalle ja psykoterapeutille. Perusterveydenhuollon potilailla OPS-lomaketta vastaa Lyhytterapeuttisen hoidon kartoitus – Perusterveydenhuollon konsultaatiolomake.

 Mikä on maksusitoumus?

Maksusitoumus on hyväksytty sopimus kuntoutuksesta, tässä tapauksessa psykoterapiasta. Maksusitoumuksella HUS sitoutuu maksamaan psykoterapiasta aiheutuvat kustannukset niin kuin ne on sitoumukseen merkattu.

Maksusitoumuksessa lukee:

 • potilaan tiedot
 • kuka on palvelun tuottaja (psykoterapeutti)
 • montako psykoterapiakäyntiä potilaalle on myönnetty
 • minkä mittaisia psykoterapiakäynnit ovat
 • maksusitoumuksen voimassaoloaika, jonka aikana käyntien tulee toteutua
 • psykoterapiaan lähettävän vastuuyksikön nimi ja erikoisala
 • vastuuyksikön yhteyshenkilön yhteystiedot.

Maksusitoumus lähetetään paperiversiona potilaalle ja psykoterapeutille.​

​​

Etkö löydä etsimääsi? Katso myös nämä sivut:


Yleistä ostopalvelupsykoterapiastaKun ostopalvelupsykoterapia on käynnissäPsykoterapian laaturekisteri​​​​


 ‭(Hidden)‬ tyyli