Yleistä ostopalvelupsykoterapiasta

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​

​​​Täältä löydät yleistietoa​ HUSin ostopalvelupsykoterapiasta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, olethan yhteydessä psykoterapiaasi ohjaavaan hoitotahoon.

​​Ammattilaiset voivat lähettää yleisiä kysymyksiä osoitteeseen ops@hus.fi ja nuorisopsykiatriaan liittyviä kysymyksiä nuorisopok@hus.fi.​

​Päivitetty 20​.3.2019​​​​

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Mitä on ostopalvelupsykoterapia?

HUS voi tarjota ostopalvelupsykoterapiaa, kun psykoterapia on sopiva hoitomuoto potilaan mielenterveyden häiriöön ja todennäköisesti kohentaa potilaan toimintakykyä. Potilaalle ostopalvelupsykoterapia on tavallista psykoterapiaa, jonka maksaa HUS. Ostopalvelupsykoterapia tapahtuu yksityisen psykoterapeutin vastaanotolla.

On olemassa lyhyitä ja pitkiä ostopalvelupsykoterapioita. Potilas voi hyötyä lyhytterapiasta, kun hänen oireilu on vasta alkanut, on lievää tai rajattua. Pitkiä ostopalvelupsykoterapioita tarjotaan, kun hoitotaho arvioi lyhyemmän hoidon olevan riittämätön, eikä Kelan kuntoutuspsykoterapia tai vaativa lääkinnällinen kuntoutus sovellu potilaalle.

Ostopalvelupsykoterapioita seurataan psykoterapian laaturekisterissä, jonne potilas ja psykoterapeutti täyttävät terapian varrella erilaisia tietoja.

Mitä on psykoterapia?Mikä on psykoterapian laaturekisteri?Mitä on Kelan kuntoutuspsykoterapia? (Kela.fi)​Mitä on vaativa lääkinnällinen kuntoutus? (Kela.fi)

 Kuka voi saada sitä?

Ostopalvelupsykoterapiaa voidaan myöntää, kun psykoterapia on sopiva hoitomuoto potilaan oireiluun ja potilaan toimintakyky mahdollistaa yksityisellä vastaanotolla käymisen. Potilas tai terapeutti ei voi itse suoraan hakea HUSilta ostopalvelupsykoterapiaa, vaan siihen ohjataan aina julkisen hoitotahon kautta.

HUS Psykiatrian potilaat

Suurin osa HUS Psykiatrian hoidossa olevista potilaista voi saada ostopalvelupsykoterapiaa. Ostopalveluterapioita myönnetään sekä lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian että aikuispsykiatrian potilaille.

Perusterveydenhuollon potilaat

Ostopalvelupsykoterapiaa voidaan myöntää myös nuorelle tai aikuiselle, joka on perusterveydenhuollon hoidossa ja hakee apua esimerkiksi terveysaseman, neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta.

Käytännöt vaihtelevat alueittain

Kaikki kunnat eivät myönnä ostopalvelupsykoterapiaa. Esimerkiksi Helsingin kaupunki järjestää itse helsinkiläisten aikuisten terapioiden hankinnan. Ainoastaan akuuttilinjan erityispoliklinikat, geropsykiatrian (iäkkäiden psykiatrian) ja neuropsykiatrian poliklinikat voivat lähettää helsinkiläisiä lyhyeen ostopalvelupsykoterapiaan. Helsinkiläisille perusterveydenhuollon potilaille, niin nuorille kuin aikuisille, ei myöskään myönnetä ostopalvelupsykoterapiaa.​

 Mitä terapiasuuntauksia on?

HUS myöntää yksilö-, ryhmä-, perhe- ja pariterapiaa seuraavissa suuntauksissa:

 • kognitiivinen
 • kognitiivis-analyyttinen
 • kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • psykodynaaminen
 • ratkaisukeskeinen
 • integratiivinen
 • varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia.​
Lue lisää terapiamuodoista ja -suuntauksis​ta​​

 Miten pitkän terapian voi saada?

​Lyhyitä, 10 tai 20 kerran, ostopalvelupsykoterapioita myönnetään sekä HUS Psykiatrian että perusterveydenhuollon potilaille. Potilas voi hyötyä lyhytterapiasta, kun hänen oireilu on vasta alkanut, on lievää tai rajattua.

Pitkiä ostopalvelupsykoterapioita myönnetään vain HUS Psykiatrian aikuispotilaille, joiden kotikunta on Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa. HUSin nuorisopsykiatrian potilaat voivat saada pitkää ostopalveluterapiaa kotikunnasta riippumatta.

Pitkiä ostopalvelupsykoterapioita tarjotaan silloin, kun Kelan kuntoutuspsykoterapia tai vaativa lääkinnällinen kuntoutus eivät sovellu potilaalle. Aikuispotilaille terapiakäyntejä myönnetään 40 per vuosi ja nuorisopsykiatrian potilailla enimmillään 80 per vuosi. Pitkiä ostopalvelupsykoterapioita myönnetään vuosi kerrallaan ja enintään kolmeksi vuodeksi.

Mitä on Kelan kuntoutuspsykoterapia? (Kela.fi)​Mitä on vaativa lääkinnällinen kuntoutus? (Kela.fi)

 Maksaako ostopalveluterapia?

Ostopalvelupsykoterapia on potilaalle ilmaista. Aikuispotilaat kuitenkin maksavat itse ne tutustumiskäynnit terapeuteilla, jotka eivät johda terapiaan. HUS maksaa tutustumiskäynnin, joka johtaa terapiaan.​

 Voiko Kela-terapiaa jatkaa ostopalveluna?

Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa ei voi jatkaa ostopalvelupsykoterapiana.​​​

 Estääkö Kela-karenssi terapian?

Niin sanottu Kela-karenssi ei estä pitkän ostopalvelupsykoterapian saamista.​​​ Kela-karenssi tarkoittaa, että Kelan myöntämästä kuntoutuspsykoterapiasta on kulunut alle viisi vuotta.​​​

 Kuka voi toimia psykoterapeuttina?

Ostopalvelupsykoterapeutit eivät ole HUSin omia työntekijöitä, vaan yksityisillä vastaanotoilla työskenteleviä psykoterapeutteja. Ostopalvelupsykoterapiat tuottavat ensisijaisesti HUSin kilpailutetut ostopalvelupsykoterapeutit. Tarvittaessa HUS tekee erillissopimuksia myös muiden psykoterapeuttien kanssa.

Kaikkien ostopalvelupsykoterapeuttien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Hänen tulee olla sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Hyväksytyt psykoterapeutit löytyvät nimihaulla osoitteesta julkiterhikki.valvira.fi tai linkistä alla.
 2. Sote-ammattilaisten keskusrekisterit (JulkiTerhikki, Valvira)​

 3. Hän ei saa olla työsuhteessa HUSiin.
 4. Psykoterapeutin tulee vastata potilaalle myönnettyä terapiamuotoa ja -suuntausta (tarkistetaan potilaan terapiasuosituksesta tai -päätöksestä).


 Miten pääsen terapeutiksi?

HUS myöntää yksilö-, ryhmä-, perhe- ja pariterapiaa seuraavissa suuntauksissa:

 • kognitiivinen
 • kognitiivis-analyyttinen
 • kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • psykodynaaminen
 • ratkaisukeskeinen
 • integratiivinen
 • varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia.

Mikäli pätevyyteesi johtanut koulutus edustaa jotakin edellä mainituista, olet Valviran hyväksymä psykoterapeutti etkä ole työsuhteessa HUSiin, voit toimia erillissopimusterapeuttina. Jokaisen potilaan kohdalla sinun on kuitenkin tarkistettava, että pätevyytesi vastaa juuri kyseiselle potilaalle myönnettyä terapiamuotoa ja -suuntausta.

Huomioithan, että integratiivisen psykoterapian tuottaminen edellyttää integratiivisen psykoterapeutin pätevyyteen johtanutta psykoterapeuttikoulutusta.

HUSin ostopalvelupsykoterapioiden tekeminen edellyttää myös tietojen täyttämistä psykoterapian laaturekisteriin maksusitoumuskauden alussa ja lopussa.

Psykoterapian laaturekisteri​​​​

Sopivan terapeutin hakeminen

Silloin kuin kilpailutettuja psykoterapeutteja ei ole saatavilla, potilaita ohjataan laajentamaan etsintää HUS terapeuttihaun ulkopuolelle, esimerkiksi psykoterapiayhdistysten verkkosivuille, Suomen Psykologiliiton psykoterapeuttiluetteloon ja Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien hakuun. Ostopalvelupsykoterapioihin ohjataan eri puolelta HUS aluetta, joten psykoterapeutti voi ilmoittaa omat tietonsa paikalliselle poliklinikalle.​​​​

 Voiko terapiaan saada tulkin?

Ostopalveluterapiaa voi saada tulkin välityksellä. Ensisijaisesti potilaalle etsitään hänen omaa kieltä puhuva psykoterapeutti HUSin terapeuttihaun kautta tai tarvittaessa haun ulkopuolelta.

Mikäli sopivaa psykoterapeuttia ei löydy:

 • HUS maksaa tulkin käytöstä aiheutuvat kustannukset.
 • Terapeutti ilmoittaa HUSille tulkin tiedot ja taksan. Mikäli tulkki muuttuu terapian aikana, ilmoitetaan uudet tiedot.
 • Tulkki laskuttaa HUSia itse, jolloin hänen laskullaan on oltava terapian maksusitoumusnumero.​


Etkö löydä etsimääsi? Katso myös nämä sivut:


Ostopalvelupsykoterapian aloitusKun ostopalvelupsykoterapia on käynnissäPsykoterapian laaturekisteri​​​​
 ‭(Hidden)‬ tyyli